Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Choose the best options to complete the sentences

1. The capital of Thailand is _______.

A. Bangkok     B. Jakarta    C. Kuala Lumpur

2. Jeans became ____ so many, many people began wearing jeans.

A. cheap     B. cheaper     C. the cheapest

Quảng cáo

3. She asked me what my name ____.

A. is     B. were     C. was

4. It was hot, ____ I turned on the air-conditioner.

A. so     B. so that    C. because

5. My father likes ____ sports but my mother doesn't.

A. watch     B. to watch     C. watching

II. Put the verbs in brackets into the correct tense

1. Nam (buy)………………. a new dictionary yesterday.

2. His hair is very short. He (have)…………………….. a haircut.

Quảng cáo

3. Last night my father (arrive)……………….. home at half past ten. He (take) ……………….a bath and then (go) ……………..to bed.

4. I wish I ................ taller.

5. A: When you ……………… (start) ……………………… school ?

B: When I was six.

III. Rewrite these statements

1. People don't use dictionary very often.

-> The dictionary ……………………………………………………………..

2. I don't remember Hoa's phone number.

-> I wish …………………………………………………………………………

3. The last time we saw Tim was 2 hours ago.

-> We have not ……………………………………………………….………….

4. She has to do a lot of homework today.

-> She wishes …………………………………………………………………....

5. Because I was sick, I did not go to school yesterday. (SO)

-> …………………………………………………………………....

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

ĐÁP ÁN

I.

1. A     2. B    3. C     4. A     5. C

II.

1. bought

2. has had

3. arrived - took - went

4. were

5. When did you start ………………………………………?

III.

1. The dictionary isn't used very often.

2. I wish I remembered Hoa’s phone number.

3. We have not seen Tom for two hours.

4. She wishes she didn't have to do a lot of homework today.

5. I was sick, so I did not go to school yesterday.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 9 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6