Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

A. failed     B. reached     C. absorbed     D. solved

A. invited     B. attended     C. celebrated     D. displayed

A. removed     B. washed     C. hoped     D. missed

A. looked     B. laughed     C. moved     D. stepped

A. walked     B. entertained     C. reached     D. looked

Quảng cáo

II. Choose the best option to complete the sentences

1. English is a/an ______ language in Vietnam.

A. one     B. optional     C. compulsory     D. foreign

2. Life in Vietnam is different ______ that in Malaysia.

A. off     B. on     C. to     D. from

3. He has known that woman ______ seven months.

A. for     B. in     C. since     D. at

4. At my school, students have to wear a/an ______.

A. clothes     B. style     C. uniform     D. clothing

III. Put the verbs in the brackets in the right form or tense

Quảng cáo

1. He wishes he ____________________a sister. (have)

2. Malaysia ________________________ into two regions. (divide)

3. She ____________________English for nearly 4 years. (study)

4. We _______________________ Nha Trang last month. (visit)

IV. Rewrite these following sentences as directed

1. People speak English and French in Canada. (Change into passive)

-> English and French________________________________________________

2. People built that school thirty years ago. (Change into passive)

-> That school______________________________________________________

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

ĐÁP ÁN

I.

1. B 2. D 3. A 4. C 5. B

II.

1. B 2. D 3. A 4. C

III.

1. had 3. has studied
2. is divided 4. visited

IV.

1. English and French are spoken in Canada.

2. That school was built thirty year ago.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 9 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6