Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 9 có đáp án (Đề 5)

Đề thi Tiếng Anh lớp 9 Giữa học kì 1

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Choose the word that has the underlined parts pronounced differently.

1. A. depend     B. enjoy     C. separate     D. return

2. A. nature    B. national     C. narrow     D. channel

3. A. invite    B. river     C. shrine     D. primary

4. A. problem    B. love     C. box     D. hobby

5. A. arrived     B. mentioned     C. ended     D. loved

Quảng cáo

II. Each of the following sentences has one mistake. Identify and correct the mistakes.

1.My uncle lived in Hanoi since 1990 to 1998, but he is now living in Hue.

A     B     C     D

2.She asked me how did I go to work every day.

A     B     C     D

3.They’ve got a three - weeks holiday in Italy.

A     B     C     D

4.Many people believe that New York is the most great city in America.

A     B     C     D

5.I was listening to the radio last night when the doorbell rings.

A     B     C     D

6.I’d like to go on a holiday, but I don’t have many money.

A     B     C     D

Quảng cáo

7.Mary and her sister studied biology last year, so does Jane.

A     B     C     D

8.My family spent an interested holiday in Nha Trang last summer.

A     B     C     D

9.She is looking forward to go to Europe after she finishes her studies at the university.

A     B     C     D

10.We are made doing all the cleaning in the house.

A     B     C     D

III. Rewrite the following sentences so that the second sentence means nearly exactly the same as the first one.

1. We have learnt English for 2 years

-> We started ___________________________________.

2. My father started to give up smoking last year.

->My father has ___________________________________.

3. Lan hasn’t written to Mary for a month.

-> Lan didn’t ___________________________________.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

4. How long have you learnt French?

-> How long ago___________________________________?

5. He has lived in Hanoi since he was 12.

-> He started ___________________________________.

6. When did you buy this house?

-> How long ___________________________________?

7. I last saw her 10 years ago.

-> I haven’t ___________________________________.

8. How long have you learnt E?

-> When did you ___________________________________?

9. He often played the piano at night

-> He used to ___________________________________.

10. They built this house last month

-> This house ___________________________________.

Đáp án

I.

1. C 2. A 3. B 4. B 5. C

II.

1. A -> has lived 6. D -> much money
2. B -> I went 7. D -> did Jane
3. C -> three – week 8. B -> interesting
4. C -> the greatest 9. B -> to doing
5. D -> rang 10. B -> to do

III.

1. learning English for two years

2. has given up smoking for a year

3. write to Mary last month.

4. did you learn French?

5. living in Hanoi when he was 12

6. have you bought this house?

7. seen her for 10 years

8. started learning English

9. play the piano at night

10. was built last month

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 9 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6