Đề thi Tiếng Anh lớp 9 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Tiếng Anh lớp 9 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Chọn câu trả lời đúng nhất a, b, c hoặc d

1. Many people are interested……..the product that save energy.

a. on     b. to

c. in     d. for

Quảng cáo

2. The old man………..lives alone in that house is my uncle.

a. who     b. what

c. which     d. whom

3. Mr. John turns the TV……….to see the hot news.

a. off     b. on

c. up     d. down

4. My elder brother ……….eat ice-cream when he was a child.

a. uses to     b. is used to

c. used to     d. used

5. If I became rich, I………….travel around the world.

a. can     b. should

c. will     d. would

6. I suggest……..a picnic in the park.

a. have     b. had

c. to have     d. having

Quảng cáo

7. She wishes she………….her grand-parents in New York next summer.

a. could visit   b. visits

c. visited    d. can visit

8. She asked me ……….. I could speak other language.

a. what    b. if

c. that     d. how

9. He did not notice the sign…………it was in front of him.

a. though     b. but

d. so     d. therefore

10. This novel………………in the seventeenth century.

a. is written    b. is writing

c. was written     d. was writing

II. Đọc đoạn văn sau rồi làm các yêu cầu bên dưới

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Are you looking (1)………………………a cheap, clean, effective source of power that doesn’t (2)…………………………pollution or waste natural resource? Look no further than solar energy. While most fuels now in use are (3)………………………burned at a big rate, solar energy, a power from the (4)………………………, will last as long as the world (5)……………………….This energy has been (6)……………………..to heat and cool homes or to cook food. It has been used (7)…………………… radio batteries and provided power for telephone lines. The devices, (8)…………………….., are cheap to operate but very expensive to produce.

1. Điền các từ sau vào đoạn văn cho phù hợp

being in for sun
lasts however cause used

2. Viết T (true) hay F (false) sau mỗi câu dưới đây

a. Solar energy is a cheap, clean, effective source of power.

b. We have used less fuels nowadays.

c. Solar energy will provide for a very long time.

d. Solar energy can be used to cook food.

III. Hoàn thành các câu sau với các từ cho sẵn

1. If/ she/ study/ she/ pass/ final exam

……………………………………………

2. I/ suggest/ you/ stay /inside / recess

………………………………………………….

3. house/built/1975

………………………………………………………………..

4. policeman/ ask/ boy/ what/ name/was

……………………………………………….

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH

I.

1. C 2. A 3. B 4. C 5. D
6. D 7. A 8. B 9. A 10. C

II.

1/

1. for 2. cause 3. being 4. sun
5. lasts 6. used 7. in 8. however

2/

1. T 2. F 3. T 4.T

III.

1. If she studied harder, she would pass her final exam.

2. I suggest that you should stay inside at recess.

3. That house was built in 1975.

4. The policeman asked that boy what his name was.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 9 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6