Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 có đáp án (Đề 2)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 có đáp án, chọn lọc Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 4.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 | Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 mỗi bộ sách cả năm bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáoLưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 (sách cũ)

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 9

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Đường cao của hình tam giác ABC tương ứng với đáy BC là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. BN

      B. AB

      C. AM

      D. AC

Câu 2. Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà hàng chục là 7:

      A. 7

      B. 8

      C. 9

      D. 10

Câu 3. Số lớn nhất trong các số 99987;99978;99998;99989

      A. 99987

      B. 99978

      C. 99998

      D. 99989

Câu 4. Số tiếp theo trong dãy số: 2,3,5,9,17,...

Quảng cáo

      A. 30

      B. 26

      C. 33

      D. 31

Câu 5. Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 21. Ba số đó là:

      A. 20; 21; 22

      B. 6; 7; 8

      C. 7; 8; 9

      D. 19; 20; 21

Câu 6. An có 24 viên bi. Bình có nhiều hơn trung bình cộng của 2 bạn là 8 viên. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?

      A. 40 viên

      B. 36 viên

      C. 34 viên

      D. 32 viên

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

a. Trong hình trên có mấy cặp cạnh song song với nhau, kể tên các cặp cạnh đó?

b. Kể tên 3 cặp cạnh vuông góc với nhau?

Câu 2: Xe thứ nhất chở được 45 tạ hàng, xe thứ hai chở được 53 tạ hàng, xe thứ ba chở được nhiều hơn trung bình cộng 2 xe trên là 6 tạ hàng. Hỏi trung bình cộng của cả 3 xe là bao nhiêu tạ hàng?

Câu 3. Để lát gạch 1 nền nhà hình chữ nhật có diện tích 25m² người ta dùng loại gạch hoa hình vuông cạnh 50cm. Hỏi cần bao nhiêu tiền để mua gạch lát đủ nền nhà đó, biết một viên gách giá 15000 đồng. Coi như diện tích mạch vữa không đáng kể?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

a. Trong hình có 2 cặp cạnh song song. Đó là: AB song song với CD và AD song song với BC

b. Ba cặp cạnh vuông góc với nhau là: AB vuông góc với AD; AB vuông góc với BC và BC vuông góc với CD

Câu 2: (2 điểm) Bài giải

Trung bình cộng xe thứ nhất và thứ hai là:

      (45 + 53) : 2 = 49 (tạ)

Xe thứ ba chở số tạ hàng là:

       49 + 6 = 55 (tạ)

Trung bình cộng 3 xe chở số tạ là:

       (45 + 53 + 55) : 3 = 51 (tạ)

       Đáp số: 51 tạ

Câu 3: (3 điểm)

Đổi 25m² = 250000cm²

Diện tích 1 viên gạch là:

       50 × 50 = 2500 (cm²)

Cần số viên gạch để lát đủ nền nhà đó là:

      250000 : 2500 = 100 (viên)

Cần số tiền để mua gạch là:

       100 × 15000 = 1500000 (đồng)

       Đáp số: 1500000 (đồng)

Quảng cáo

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 9

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Diện tích hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu lần nếu tăng chiều dài lên 3 lần và chiều rộng lên 2 lần:

      A. 3 lần

      B. 2 lần

      C. 4 lần

      D. 6 lần

Câu 2. Kết quả phép tính 50050 : 25 là

      A. 2022

      B. 2002

      C. 202

      D. 220

Câu 3. Số “năm trăm bốn mươi lăm nghìn sáu trăm mười bảy” viết là:

      A. 545617

      B. 54617

      C. 540617

      D. 545017

Câu 4. Số nào không thuộc dãy số: 3,6,9,12,15,...

      A. 21

      B. 306

      C. 200

      D. 900

Câu 5 . Một người nuôi 40 con thỏ, sau khi bán đi 8 con thì nhốt số còn lại đều vào 8 chiếc chuồng. Hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con:

      A. 4 con

      B. 5 con

      C. 6 con

      D. 8 con

Câu 6. Kết quả phép tính 47162 – 23456 là:

      A. 23706

      B. 23716

      C. 23606

      D. 22706

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Tìm x

      a. x – (24 + 45) = 17

      b. 4217 – x = 1023

      c. x - 276 = 23 × 2

Câu 2 (2 điểm): Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 1000 cuốn.Hỏi trong thư viện có bao nhiêu cuốn sách mỗi loại?

Câu 3 (2 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 90 m, chiều dài hơn chiều rộng 22 m. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó?

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 9

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Chu vi hình chữ nhật có chiều rộng là 4cm, chiều dài 6 cm là:

      A. 10cm

      B. 20cm

      C. 24cm

      D. 30cm

Câu 2. Một hình tam giác có bao nhiêu đường cao:

      A. 0

      B. 1

      C. 2

      D. 3

Câu 3. Trung bình cộng của các số 18; 24; 45; 13 là:

      A. 25

      B. 50

      C. 75

      D. 100

Câu 4. Hai đường thẳng song song có bao nhiêu điểm chung:

      A. 0

      B. 1

      C. 2

      D. Vô số

Câu 5. Bố Vũ làm việc trong cơ quan 8 giờ 1 ngày. Hỏi 1 tuần bố Vũ làm việc bao nhiêu giờ, biết bố làm việc 5 ngày 1 tuần?

      A. 20 giờ

      B. 30 giờ

      C. 40 giờ

      D. 50 giờ

Câu 6. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 4cm. Biết chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật đó là:

      A. 8cm²

      B. 12cm²

      C. 12cm

      D. 8cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Viết tiếp vào ô trống:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: Một cửa hàng xăng dầu trong 3 ngày đầu tuần bán được 2150 lít xăng, 4 ngày sau bán được 2540 lít xăng. Hỏi trung bình một ngày trong tuần đó cửa hàng bán được bao nhiêu lít xăng?

Câu 3. Vẽ hình chữ nhật chiều dài 4cm và chiều rộng 3cm. Tính chu vi và diện tích hình đó?

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên