15 câu trắc nghiệm tổng hợp Địa Lí 10 Cánh diều Chương 8 có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp Địa Lí 10 Chương 8: Các nguồn lực. Một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế sách Cánh diều có đáp án chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Địa Lí 10.

15 câu trắc nghiệm tổng hợp Địa Lí 10 Cánh diều Chương 8 có đáp án

Câu 1. Yếu tố nào sau đây không nằm trong nhóm nguồn lực kinh tế - xã hội?

Quảng cáo

A. Thị trường.

B. Biển.

C. Chính sách.

D. Vốn.

Câu 2. Cơ cấu ngành kinh tế của các nước đang phát triển có đặc điểm là

A. tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp rất cao.

B. tỉ trọng nông nghiệp còn chiếm tỉ lệ cao mặc dù công nghiệp, dịch vụ đã tăng.

C. tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng có xu hướng giảm.

D. tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp có xu hướng tăng.

Quảng cáo


Câu 3. Cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

A. tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng cao nhất.

B. tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ cao.

C. tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp lớn.

D. tỉ trọng các ngành tương đương nhau.

Câu 4. Tổng thu nhập quốc gia viết tắt là

A. GDP.

B. HDI.

C. FDI.

D. GNI.

Câu 5. Nhận định nào dưới đây không đúng về nguồn lực tự nhiên?

Quảng cáo

A. Vừa phục vụ trực tiếp cho cuộc sống, vừa phục vụ cho phát triển kinh tế.

B. Nguồn lực tự nhiên là cơ sở tự nhiên của mọi quá trình sản xuất.

C. Có vai trò quyết định đến trình độ phát triển kinh tế - xã hội mỗi quốc gia.

D. Gồm các yếu tố về đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, khoáng sản.

Câu 6. Để phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia, loại nguồn lực có vai trò quyết định là

A. nội lực.

B. vị trí địa lí.

C. tài nguyên.

D. ngoại lực.

Câu 7. Nguồn lực nào sau đây có vai trò quyết định trong sự phát triển của nền kinh tế?

A. Vị trí địa lí và khí hậu.

B. Tài nguyên thiên nhiên.

C. Dân cư và nguồn lao động.

D. Khoa học và công nghệ.

Quảng cáo

Câu 8. Bộ phận cơ bản nhất của cơ cấu kinh tế, phản ánh trình độ phân công lao động xã hội và trình độ phát triển lực lượng sản xuất là cơ cấu

A. lãnh thổ.

B. trung tâm kinh tế.

C. thành phần kinh tế.

D. ngành kinh tế.

Câu 9. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các ngành là quá trình thay đổi tích cực, phù hợp với

A. trình độ phát triển của các nước phát triển.

B. các nhóm nước phát triển hơn về kinh tế.

C. khả năng phát triển sản xuất của các ngành.

D. quá trình phát triển kinh tế của các quốc gia.

Câu 10. Yếu tố nào dưới đây khôngnằm trong nhóm nguồn lực tự nhiên?

A. Đất đai.

B. Khí hậu.

C. Nguồn nước.

D. Vị trí địa lí.

Câu 11. Cơ cấu kinh tế là tổng thế

A. các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành.

B. các cơ quan, tổ chức kinh tế có vai trò lãnh đạo, chi phối sự phát triển của đất nước.

C. các khu vực kinh tế và trung tâm kinh tế trên một vùng lãnh thổ nhất định hợp thành.

D. các thành phần, hình thức tổ chức kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ với nhau hợp thành.

Câu 12. Cơ cấu nền kinh tế bao gồm

A. cơ cấu lao động, cơ cấu lãnh thổ, cơ cấu thành phần kinh tế.

B. cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ.

C. cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lãnh thổ.

D. cơ cấu kinh tế trong nước, cơ cấu kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 13. Dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu các ngành kinh tế của thế giới và các nhóm nước năm 2020?

A. Biểu đồ tròn.

B. Biểu đồ miền.

C. Biểu đồ cột.

D. Biểu đồ đường.

Câu 14. Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có sự chuyển dịch theo hướng nào dưới đây?

A. Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II, III.

B. Tăng tỉ trọng khu vực I, giảm tỉ trọng khu vực II, III.

C. Giảm tỉ trọng khu vực I, II và tăng tỉ trọng khu vực III.

D. Tăng tỉ trọng khu vực I, II và giảm tỉ trọng khu vực III.

Câu 15. Dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu các ngành kinh tế của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển năm 1990?

A. Biểu đồ tròn.

B. Biểu đồ miền.

C. Biểu đồ cột.

D. Biểu đồ đường.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác