Trắc nghiệm Địa Lí 10 Cánh diều Bài 26 (có đáp án): Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 26: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ sách Cánh diều có đáp án chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Địa Lí 10.

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Cánh diều Bài 26 (có đáp án): Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ

Câu 1. Nhận định nào sau đây đúng với ngành dịch vụ?

Quảng cáo

A. Trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất.

B. Ít tác động đến tài nguyên môi trường.

C. Phụ thuộc cho các yêu cầu trong sản xuất và sinh hoạt.

D. Tham gia vào khâu cuối cùng của các ngành sản xuất.

Câu 2. Ngành dịch vụ nào sau đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ kinh doanh?

A. Bảo hiểm.

B. Tài chính.

C. Các hoạt động đoàn thể.

D. Giao thông vận tải.

Quảng cáo


Câu 3. Ngành dịch vụ nào sau đây thuộc nhóm các dịch vụ tiêu dùng?

A. Hành chính công.

B. Hoạt động bán buôn, bán lẻ.

C. Thông tin liên lạc.

D. Hoạt động đoàn thể.

Câu 4. Mạng lưới ngành dịch vụ có qui mô lớn hay nhỏ phụ thuộc vào đặc điểm nào sau đây?

A. Trình độ phát triển kinh tế.

B. Mức sống và thu nhập thực tế.

C. Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư.

D. Quy mô và cơ cấu dân số.

Câu 5. Các thành phố, thị xã là các trung tâm dịch vụ không phải bởi lí do nào sau đây?

Quảng cáo

A. Dân cư tập trung cao, nhu cầu phục vụ lớn, nhiều lao động trình độ cao.

B. Có sức thu hút lớn đối vớidân cư vùng nông thôn và miền núi.

C. Thường là trung tâm kinh tế, văn hóa chính trị của cả nước, địa phương.

D. Thường là các trung tâm công nghiệp cần nhiều loại hình dịch vụ kinh doanh.

Câu 6. Các dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể,... thuộc nhóm ngành dịch vụ?

A. Tiêu dùng.

B. Bảo hiểm.

C. Dịch vụ công.

D. Kinh doanh.

Câu 7. Nhân tố ảnh hưởng trực tiếp và rõ nét nhất đến sức mua và nhu cầu dịch vụ là

A. truyền thống văn hóa.

B. năng suất lao động xã hội.

C. sự phân bố các điểm dân cư.

D. mức sống và thu nhập thực tế.

Quảng cáo

Câu 8. Ngành dịch vụ nào sau đây thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng?

A. Hoạt động đoàn thể.

B. Thông tin liên lạc.

C. Hành chính công.

D. Hoạt động bán buôn, bán lẻ.

Câu 9. Trung Tâm dịch vụ lớn nhất ở khu vực Đông Á là

A. Tô-ky-ô.

B. Thượng Hải.

C. Xơ-un.

D. Bắc Kinh.

Câu 10. Ngành dịch vụ nào sau đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ kinh doanh?

A. Các hoạt động đoàn thể.

B. Giao thông vận tải.

C. Bảo hiểm.

D. Tài chính.

Câu 11. Nhân tố nào sau đây có tác động mạnh tới tốc độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ?

A. Trình độ phát triển kinh tế.

B. Quy mô và cơ cấu dân số.

C. Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư.

D. Truyền thống văn hóa và phong tục tập quán.

Câu 12. Đối với việc hình thành các điểm du lịch, nhân tố có vai trò đặc biệt quan trọng là

A. tài nguyên du lịch.

B. sự phân bố các điểm dân cư.

C. trình độ phát triển kinh tế.

D. cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng.

Câu 13. Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán có ảnh hưởng không nhỏ đến

A. Hình thức tổ chức và mạng lưới ngành dịch vụ.

B. Sự ra đời của ngành dịch vụ.

C. Chất lượng lao động ngành dịch vụ.

D. Cơ cấu ngành dịch vụ.

Câu 14. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, người ta thường chia các ngành dịch vụ ra thành mấy nhóm?

A. 5 nhóm.

B. 3 nhóm.

C. 2 nhóm.

D. 4 nhóm.

Câu 15. Các ngành: giao thông vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, tín dụng, kinh doanh bất động sản,… thuộc nhóm ngành dịch vụ nào sau đây?

A. Dịch vụ kinh doanh.

B. Dịch vụ tư.

C. Dịch vụ công.

D. Dịch vụ tiêu dùng.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 Cánh diều có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên