Trắc nghiệm Địa Lí 10 Cánh diều Bài 18 (có đáp án): Các nguồn lực phát triển kinh tế

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 18: Các nguồn lực phát triển kinh tế sách Cánh diều có đáp án chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Địa Lí 10.

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Cánh diều Bài 18 (có đáp án): Các nguồn lực phát triển kinh tế

Câu 1. Nguồn lực nào sau đây được xác định là điều kiện cần cho quá trình sản xuất?

Quảng cáo

A. Đường lối chính sách.

B. Tài nguyên thiên nhiên.

C. Dân cư và nguồn lao động.

D. Vị trí địa lí.

Câu 2. Nhận định nào sau đây không đúng về vai trò của nguồn lực tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế xã hội?

A. Phục vụ trực tiếp cuộc sống, phát triển kinh tế.

B. Là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất.

C. Tài nguyên tạo lợi thế quan trọng cho phát triển.

D. Điều kiện quyết định sự phát triển nền sản xuất.

Quảng cáo


Câu 3. Cơ sở để phân chia nguồn lực thành các nguồn lực bên trong và bên ngoài là

A. tính chất nguồn lực.

B. nguồn gốc hình thành.

C. xu thế phát triển.

D. phạm vi lãnh thổ.

Câu 4. Để phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia, loại nguồn lực có vai trò quyết định là

A. ngoại lực.

B. tài nguyên.

C. vị trí địa lí.

D. nội lực.

Câu 5. Nguồn lực nào sau đây góp phần định hướng có lợi nhất trong phân công lao động quốc tế và xây dựng các mối quan hệ song phương hay đa phương của một quốc gia?

Quảng cáo

A. Vị trí địa lí.

B. Tự nhiên.

C. Thị trường.

D. Nguồn vốn.

Câu 6. Trong các nguồn lực kinh tế - xã hội, nguồn lực nào quan trọng nhất, có tính quyết định đến sự phát triển của một đất nước?

A. Thị trường tiêu thụ.

B. Khoa học kĩ thuật và công nghệ.

C. Dân số và nguồn lao động.

D. Chính sách và xu thế phát triển.

Câu 7. Tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có khả năng khai thác nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một lãnh thổ nhất định được gọi là

A. các điều kiện phát triển.

B. các nhân tố ảnh hưởng.

C. nguồn lực.

D. nguồn nhân lực.

Quảng cáo

Câu 8. Con người được xem là nguồn lực có vai trò như thế nào?

A. Tạm thời đối với sự phát triển kinh tế ở một đất nước.

B. Quyết định đến sự phát triển kinh tế của một đất nước.

C. Không quan trọng đến sự phát triển của một đất nước.

D. Cần thiết đến sự phát triển kinh tế của một đất nước.

Câu 9. Nguồn lực tự nhiên có vai trò như thế nào đối với quá trình sản xuất?

A. Quyết định việc sử dụng các nguồn lực khác.

B. Tạo động lực cho quá trình sản xuất.

C. Ít ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất.

D. Cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất.

Câu 10. Vai trò của nguồn lao động với việc phát triển kinh tế được thể hiện ở khía cạnh nào dưới đây?

A. Thị trường tiêu thụ, khai thác các tài nguyên.

B. Người sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn.

C. Là yếu tố đầu vào, góp phần tạo ra sản phẩm.

D. Tham gia tạo ra các cầu lớn cho nền kinh tế.

Câu 11. Sau năm 1986 nước ta có một bước nhảy vọt về nền kinh tế. Nền kinh tế nước ta phát triển mạnh là nhờ vào nguồn lực nào dưới đây?

A. Vị trí địa lí, khí hậu và các dạng địa hình.

B. Dân cư và nguồn lao động chất lượng.

C. Chính sách, chiến lược phát triển kinh tế.

D. Nguồn vốn đầu tư, thị trường ngoài nước.

Câu 12. Căn cứ vào đâu để phân loại các nguồn lực?

A. Thời gian và khả năng khai thác.

B. Nguồn gốc và phạm vi lãnh thổ.

C. Không gian và thời gian hình thành.

D. Vai trò và mức độ ảnh hưởng.

Câu 13. Nguồn lực nào sau đây có vai trò quyết định trong sự phát triển của nền kinh tế?

A. Dân cư và nguồn lao động.

B. Khoa học và công nghệ.

C. Tài nguyên thiên nhiên.

D. Vị trí địa lí và khí hậu.

Câu 14. Nguồn lực kinh tế - xã hội nào sau đây quan trọng nhất, có tính quyết định đến sự phát triển kinh tế của một đất nước?

A. Công nghệ.

B. Nguồn vốn.

C. Con người.

D. Thị trường.

Câu 15. Căn cứ theo phạm vi lãnh thổ các nguồn vốn, thị trường, khoa học và công nghệ, kinh nghiệm quản lí từ các nước khác ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của một nước, được gọi là

A. nguồn lực từ bên trong.

B. nguồn lực tự nhiên.

C. nguồn lực từ bên ngoài.

D. nguồn lực kinh tế.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 Cánh diều có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên