15 câu trắc nghiệm tổng hợp Địa Lí 10 Cánh diều Chương 7 có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp Địa Lí 10 Chương 7: Địa lí dân cư sách Cánh diều có đáp án chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Địa Lí 10.

15 câu trắc nghiệm tổng hợp Địa Lí 10 Cánh diều Chương 7 có đáp án

Câu 1. Tiêu chí nào sau đây cho biết một nước có dân số trẻ?

Quảng cáo

A. Nhóm tuổi 0 - 14 chiếm dưới 10%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm dưới 15%.

B. Nhóm tuổi 0 - 14 chiếm dưới 10%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm trên 15%.

C. Nhóm tuổi 0 - 14 chiếm trên 35%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm trên 10%.

D. Nhóm tuổi 0 - 14 chiếm trên 35%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm dưới 10%.

Câu 2. Tỉ suất sinh thô của thế giới năm 2020 là 19% có nghĩa là

A. trung bình 1000 dân, có 19 trẻ em nguy cơ tử vong trong năm.

B. trung bình 1000 dân, có 19 trẻ em được sinh ra trong năm đó.

C. trung bình 1000 dân, có 19 trẻ em bị chết trong năm đó.

D. trung bình 1000 dân, có 19 trẻ em dưới 5 tuổi trong năm đó.

Quảng cáo


Câu 3. Xu hướng thay đổi tỉ suất sinh thô của các nhóm nước trên thế giới hiện nay là

A. tỉ suất sinh thô nhóm nước phát triển giảm, đang phát triển tăng nhanh.

B. tỉ suất sinh thô các nhóm nước phát triển và đang phát triển tăng nhanh.

C. nhóm nước đang phát triển có tỉ suất sinh thô thấp hơn nhóm phát triển.

D. nhóm nước đang phát triển có tỉ suất sinh thô cao hơn nhóm phát triển.

Câu 4. Gia tăng cơ học là sự chênh lệch giữa

A. tỉ suất sinh và người nhập cư.

B. tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô.

C. số người xuất cư và nhập cư.

D. tỉ suất sinh và người xuất cư.

Câu 5. Đô thị hoá tác động những mặt tích cực nào?

Quảng cáo

A. Chuyển dịch chức năng kinh tế, thay đổi phân bố dân cư, phổ biến lối sống thành thị.

B. Tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi phân bố dân cư.

C. Thay đổi kiến trúc đô thị, xoá bỏ lối sống nông thôn, chuyển dịch chức năng kinh tế.

D. Xuất hiện các đô thị lớn, tăng thêm chức năng kinh tế, phổ biến lối sống thành thị.

Câu 6. Tiêu chí nào sau đây không được thể hiện trong kiểu tháp tuổi mở rộng?

A. Dân số tăng nhanh.

B. Già hoá dân số.

C. Tỉ suất sinh cao.

D. Tuổi thọ thấp.

Câu 7. Gia tăng cơ học không có ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số của

A. thế giới.

B. các vùng.

C. quốc gia.

D. khu vực.

Quảng cáo

Câu 8. Sự phân bố dân cư được định nghĩa là

A. sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ không cố định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu xã hội.

B. sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ, không phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu xã hội.

C. sự sắp xếp dân số do chính quyền chỉ đạo trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu xã hội.

D. sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu xã hội.

Câu 9. Đô thị hoá là quá trình kinh tế - xã hội được biểu hiện là

A. tăng số lượng thành phố, tăng tỷ lệ thị dân, thu hút dân cư lao động.

B. tăng lượng thành phố, tăng tỷ lệ thị dân, phổ biến lối sống thành thị.

C. tăng tỷ lệ thị dân, thay đổi chức năng kinh tế, phổ biến lối sống thành thị.

D. tăng số lượng thành phố, thay đổi chức năng kinh tế, thu hút dân cư lao động.

Câu 10. Tháp dân số (tháp tuổi) là một biểu đồ

A. kết hợp.

B. cột chồng.

C. cột đứng.

D. thanh ngang.

Câu 11. Tỉ trọng dân cư của châu lục nào có xu hướng giảm?

A. Châu Âu.

B. Châu Mĩ.

C. Châu Đại Dương.

D. Châu Á.

Câu 12. Những khu vực có dân cư tập trung đông đúc trên thế giới là

A. Đông Nam Á, Bắc Mĩ, Nam Mĩ.

B. Tây Âu, Đông Á, Ca ri bê.

C. Bắc Phi, Đông Á, Nam Cực.

D. Tây Âu, Tây Á, Bắc Mĩ.

Câu 13. Tiêu chí nào sau đây cho biết một nước có dân số già?

A. Nhóm tuổi 0 - 14 chiếm dưới 25%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm trên 15%.

B. Nhóm tuổi 0 - 14 chiếm trên 35%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm trên 10%.

C. Nhóm tuổi 0 - 14 chiếm dưới 25%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm trên 10%.

D. Nhóm tuổi 0 - 14 chiếm trên 35%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm dưới 15%.

Câu 14. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là

A. hiệu số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử.

B. hiệu số giữa người xuất cư, nhập cư.

C. tổng số giữa người xuất cư, nhập cư.

D. tổng số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử.

Câu 15. Chức năng hoạt động kinh tế ở thành thị

A. công nghiệp, thủ công nghiệp.

B. dịch vụ, xây dựng, thủ công nghiệp.

C. dịch vụ, công nghiệp, xây dựng.

D. công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác