Trắc nghiệm Địa Lí 10 Cánh diều Bài 19 (có đáp án): Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 19: Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia sách Cánh diều có đáp án chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Địa Lí 10.

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Cánh diều Bài 19 (có đáp án): Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia

Câu 1. Thành phần nào sau đây không được xếp vào cơ cấu lãnh thổ một quốc gia?

Quảng cáo

A. Điểm sản xuất.

B. Ngành sản xuất.

C. Vùng kinh tế.

D. Khu chế xuất.

Câu 2. Nhận định nào sau đây đúng với cơ cấu kinh tế theo ngành?

A. Tập hợp các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế hợp thành.

B. Tập hợp của tất cả các ngành hình thành nên nền kinh tế.

C. Là kết quả của phân công lao động xã hội theo lãnh thổ.

D. Hình thành dựa trên chế độ sở hữu, gồm nhiều thành phần.

Quảng cáo


Câu 3. Nhận định nào sau đây đúng với cơ cấu kinh tế?

A. Là kết quả của phân công lao động xã hội theo lãnh thổ.

B. Hình thành dựa trên chế độ sở hữu, gồm nhiều thành phần.

C. Tập hợp các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế hợp thành.

D. Tập hợp của tất cả các ngành hình thành nên nền kinh tế.

Câu 4. Đặc điểm nổi bật về cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển là

A. dịch vụ rất lớn, công nghiệp - xây dựng rất nhỏ.

B. nông - lâm - ngư nghiệp rất nhỏ, dịch vụ rất lớn.

C. công nghiệp - xây dựng rất lớn, dịch vụ rất nhỏ.

D. nông - lâm - ngư nghiệp rất lớn, dịch vụ rất nhỏ.

Câu 5. Thành phần nào sau đây không được xếp vào cơ cấu ngành kinh tế của một quốc gia?

Quảng cáo

A. Hộ gia đình.

B. Trồng trọt.

C. Chăn nuôi.

D. Khai khoáng.

Câu 6. Cơ cấu thành phần kinh tế gồm

A. khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, nông - lâm - ngư nghiệp.

B. khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, công nghiệp - xây dựng.

C. khu vực kinh tế trong nước, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ.

D. khu vực kinh tế trong nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 7. Nội dung chủ yếu nhất của cơ cấu kinh tế là

A. sự sắp xếp các bộ phận trong cả tổng thể chung.

B. tổng số chung và tất cả các bộ phận hợp thành.

C. sự phân chia tổng thể chung thành các bộ phận.

D. các bộ phận hợp thành và quan hệ giữa chúng.

Quảng cáo

Câu 8. Cơ cấu lãnh thổ gồm

A. nông - lâm - ngư nghiệp, toàn cầu.

B. toàn cầu và khu vực, quốc gia, vùng.

C. công nghiệp - xây dựng, quốc gia.

D. toàn cầu và khu vực, vùng, dịch vụ.

Câu 9. Cơ cấu ngành kinh tế gồm các bộ phận

A. công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và khu vực trong nước.

B. nông - lâm - ngư nghiệp, khu vực ở trong nước và dịch vụ.

C. nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

D. công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và khu vực ngoài nước.

Câu 10. Nhận định nào sau đây đúng với cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế?

A. Tập hợp của tất cả các ngành hình thành nên nền kinh tế.

B. Hình thành dựa trên chế độ sở hữu, gồm nhiều thành phần.

C. Là kết quả của phân công lao động xã hội theo lãnh thổ.

D. Tập hợp các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế hợp thành.

Câu 11. Cơ cấu ngành kinh tế không phản ánh

A. trình độ phân công lao động xã hội.

B. việc sở hữu kinh tế theo thành phần.

C. trình độ phát triển lực lượng sản xuất.

D. việc sử dụng lao động theo ngành.

Câu 12. Nhận định nào sau đây đúng với cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ?

A. Tập hợp của tất cả các ngành hình thành nên nền kinh tế.

B. Tập hợp các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế hợp thành.

C. Là kết quả của phân công lao động xã hội theo lãnh thổ.

D. Hình thành dựa trên chế độ sở hữu, gồm nhiều thành phần.

Câu 13. Cơ cấu theo ngành phản ánh

A. trình độ phát triển, thế mạnh mỗi lãnh thổ.

B. trình độ phát triển của nền sản xuất xã hội.

C. khả năng khai thác năng lực tổ chức sản xuất.

D. sản phẩm phân công lao động theo lãnh thổ.

Câu 14. Thành phần nào sau đây không được xếp vào cơ cấu thành phần kinh tế của một quốc gia?

A. Ngoài nhà nước.

B. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

C. Nông - lâm - ngư nghiệp.

D. Nhà nước.

Câu 15. Cơ cấu thành phần kinh tế phản ánh được rõ rệt điều gì sau đây?

A. Việc sở hữu kinh tế theo thành phần.

B. Việc sử dụng lao động theo ngành.

C. Trình độ phân công lao động xã hội.

D. Trình độ phát triển lực lượng sản xuất.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 Cánh diều có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên