15 câu trắc nghiệm tổng hợp Địa Lí 10 Cánh diều Chương 5 có đáp án

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp Địa Lí 10 Chương : Sinh quyển sách Cánh diều có đáp án chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Địa Lí 10.

15 câu trắc nghiệm tổng hợp Địa Lí 10 Cánh diều Chương 5 có đáp án

Câu 1. Đất được hình thành từ đá badan thường có đặc điểm

Quảng cáo

A. giàu chất dinh dưỡng và ít chua.

B. giàu chất dinh dưỡng và chua.

C. nghèo chất dinh dưỡng và chua.

D. nghèo chất dinh dưỡng và ít chua.

Câu 2. Các nhóm đất có sự khác biệt rất lớn về

A. màu sắc, chất hữu cơ, độ xốp và độ phì.

B. màu sắc, thành phần, độ xốp và bề dày.

C. màu sắc, chất khoáng, độ phì và bề dày.

D. màu sắc, chất khoáng, độ xốp và bề dày.

Quảng cáo


Câu 3. Loại đất nào sau đây thích hợp để trồng cây lúa nước?

A. Đất feralit.

B. Đất phù sa.

C. Đất đỏ badan.

D. Đất đen, xám.

Câu 4. Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng tới độ dày của tầng đất?

A. Khí hậu.

B. Đá mẹ.

C. Sinh vật.

D. Địa hình.

Câu 5. Địa hình có tác động chủ yếu tới sự

Quảng cáo

A. phân phối nhiệt độ, độ ẩm và tích tụ vật liệu.

B. phân bố lượng mưa, độ ẩm và tích tụ vật liệu.

C. phát triển của sinh vật, nhóm đất và ánh sáng.

D. phát triển của thực vật, đất và tích tụ vật liệu.

Câu 6. Quyết định thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới của đất là vai trò của nhân tố nào sau đây?

A. Đá mẹ.

B. Địa hình.

C. Khí hậu.

D. Sinh vật.

Câu 7. Đất ở vùng đồng bằng có đặc điểm nào sau đây?

A. Tầng phong hóa dày nhưng khô, bị glây.

B. Tầng phong hóa mỏng nhưng nhiều mùn.

C. Tầng phong hóa mỏng, đất chặt và khô.

D. Tầng phong hóa dày, giàu dinh dưỡng.

Quảng cáo

Câu 8. Đất được hình thành do tác động tổng hợp của những nhân tố nào sau đây?

A. Thời gian, con người, thực vật, địa hình, khí hậu, đá mẹ.

B. Khí hậu, vi sinh vật, đá mẹ, địa hình, thời gian, con người.

C. Đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình, thời gian, con người.

D. Đá mẹ, khí hậu, động vật, địa hình, thời gian, con người.

Câu 9. Khu vực Đông Nam Á có nhóm đất chính nào sau đây?

A. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm, đất đen.

B. Đất đỏ hoặc đất nâu đỏ xavan.

C. Đất feralit hoặc đất đen nhiệt đới.

D. Đất pốtdôn hoặc đất đài nguyên.

Câu 10. Lớp vỏ phong hóa không có tầng nào sau đây?

A. Tích tụ.

B. Vô cơ.

C. Đá mẹ.

D. Chứa mùn.

Câu 11. Công đoạn sản xuất nông nghiệp nào sau đây làm thay đổi tính chất đất nhiều nhất?

A. Cày bừa.

B. Bón phân.

C. Gieo hạt.

D. Làm cỏ.

Câu 12. Nhận định nào sau đây không đúng về tác động trực tiếp của khí hậu đến quá trình hình thành đất?

A. Phá huỷ đá gốc thành những sản phẩm phong hoá.

B. Hòa tan, rửa trôi hoặc tích tụ vật chất trong các tầng đất.

C. Hạn chế việc xói mòn, cung cấp nhiều chất hữu cơ cho đất.

D. Tạo môi trường để vi sinh vật phân giải, tổng hợp chất hữu cơ.

Câu 13. Ở vùng núi cao, nguyên nhân chính làm cho quá trình hình thành đất yếu là do

A. lượng mùn ít.

B. áp suất thấp.

C. độ ẩm cao.

D. nhiệt độ thấp.

Câu 14. Ở vùng địa hình dốc, đất thường không có đặc điểm nào sau đây?

A. Dễ bị bạc màu.

B. Tầng đất mỏng.

C. Giàu dinh Dương.

D. Dễ bị xói mòn.

Câu 15. Tác động trước tiên của nhiệt và ẩm đến quá trình hình thành đất là

A. phong hoá đá để hình thành đất.

B. làm cho đất ẩm và tơi xốp hơn.

C. phá huỷ đá gốc về mặt vật lí và hoá học.

D. cung cấp nhiệt độ và độ ẩm cho đất.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 Cánh diều có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên