Trắc nghiệm Địa Lí 10 Cánh diều Bài 20 (có đáp án): Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 20: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản sách Cánh diều có đáp án chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Địa Lí 10.

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Cánh diều Bài 20 (có đáp án): Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản

Câu 1. Yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất làm cho các nước đang phát triển, đông dân coi đẩy mạnh nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?

Quảng cáo

A. Cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất cho các ngành.

B. Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho con người.

C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm.

D. Sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu.

Câu 2. Đặc điểm nào sau đây là quan trọng nhất đối với sản xuất nông nghiệp?

A. Sản xuất phụ thuộc vào tự nhiên.

B. Sản xuất có đặc tính là mùa vụ.

C. Đất là tư liệu sản xuất chủ yếu.

D. Đối tượng là cây trồng, vật nuôi.

Quảng cáo


Câu 3. Hoạt động nào sau đây ra đời sớm nhất trong lịch sử phát triển của xã hội người?

A. Nông nghiệp.

B. Công nghiệp.

C. Thủ công nghiệp.

D. Thương mại.

Câu 4. Yếu tố nào sau đây của sản xuất nông nghiệp ít phụ thuộc vào đất đai hơn cả?

A. Cơ cấu vật nuôi.

B. Mức độ thâm canh.

C. Quy mô sản xuất.

D. Tổ chức lãnh thổ.

Câu 5. Vai trò của sản xuất nông nghiệp không phải là

Quảng cáo

A. cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất cho các ngành.

B. bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm.

C. cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

D. sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu.

Câu 6. Năng suất cây trồng phụ thuộc chủ yếu vào

A. độ nhiệt ẩm.

B. nguồn nước tưới.

C. diện tích đất.

D. chất lượng đất.

Câu 7. Sản xuất nông nghiệp không thể diễn ra khi không

A. đất đai.

B. địa hình.

C. nguồn nước.

D. sinh vật.

Quảng cáo

Câu 8. Biện pháp chung để đẩy nhanh nền nông nghiệp hàng hoá trong nền kinh tế hiện đại là

A. phát triển quy mô diện tích các loại cây công nghiệp hằng năm.

B. nâng cao năng suất và chất lượng các cây công nghiệp lâu năm.

C. tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu các loại nông sản đặc thù.

D. hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hoá nông nghiệp.

Câu 9. Nhân tố ảnh hưởng làm cho sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh là

A. sinh vật.

B. nguồn nước.

C. khí hậu.

D. đất đai.

Câu 10. Đặc điểm nào sau đây không đúng với sản xuất nông nghiệp?

A. Sản xuất bao gồm giai đoạn khai thác tài nguyên và chế biến.

B. Đối tượng sản xuất của nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi.

C. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.

D. Sản xuất phụ thuộc nhiều vào đất đai, khí hậu, sinh vật, nước.

Câu 11. Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng, gồm có

A. trồng trọt, lâm nghiệp, thuỷ sản.

B. trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản.

C. chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản.

D. nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

Câu 12. Cơ sở vật chất - kĩ thuật ảnh hưởng đến

A. quy mô, hiệu quả sản xuất và thúc đẩy sản xuất hàng hóa.

B. sự phân bố và quy mô của hoạt động sản xuất nông nghiệp.

C. điều tiết sản xuất và ảnh hưởng đến tính chuyên môn hóa.

D. năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Câu 13. Để khắc phục các hạn chế do tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp gây ra, cần thiết phải

A. đa dạng hoá sản xuất và xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí.

B. đa dạng hoá sản xuất và phải sử dụng hợp lí và tiết kiệm đất.

C. phát triển ngành nghề dịch vụ và tôn trọng quy luật tự nhiên.

D. xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí và nâng cao độ phì đất.

Câu 14. Quy mô sản xuất nông nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào

A. nguồn nước tưới.

B. diện tích đất.

C. chất lượng đất.

D. độ nhiệt ẩm.

Câu 15. Nguồn thức ăn không ảnh hưởng nhiều đến

A. hình thức chăn nuôi.

B. phân bố chăn nuôi.

C. giống các vật nuôi.

D. cơ cấu vật nuôi.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 Cánh diều có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên