Vật Lí lớp 8 - Giải bài tập sgk Vật Lí lớp 8 hay nhất, chi tiết


"Một lần đọc là một lần nhớ". Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dàng làm bài tập sách giáo khoa môn Vật Lí lớp 8, loạt bài Giải bài tập Vật Lí lớp 8 Học kì 1, Học kì 2 hay nhất với lời giải được biên soạn công phu có kèm video giải chi tiết bám sát nội dung sgk Vật Lí 8. Hi vọng với các bài giải bài tập Vật Lí lớp 8 này, học sinh sẽ yêu thích và học tốt môn Vật Lí 8 hơn.

Mục lục Giải bài tập Vật Lí 8

Chương 1: Quang học

Chương 2: Nhiệt học

Giải bài tập Vật Lí lớp 8 Bài 1: Chuyển động cơ học

Bài C1 trang 4 SGK Vật Lí 8 (Video giải tại 1:03): Làm thế nào để nhận biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyền trên sông, một đám mây trên trời... đang chuyển động hay đứng yên?

Hướng dẫn giải:

Để biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyền trên sông, một đám mây trên trời đang chuyển động hay đứng yên, trước hết chọn một vật cố định nào đó làm mốc (có thể chọn cột điện bên đường, bên bờ sông) và kiểm tra xem vị trí của ô tô, thuyền hoặc đám mây có thay đổi so với vật mốc đó hay không.

    + Ta nói chúng đứng yên nếu vị trí không thay đổi so với vật làm mốc.

    + Ta nói chúng chuyển động nếu vị trí thay đổi so với vật làm mốc.

Bài C2 trang 5 SGK Vật Lí 8 (Video giải tại 6:53): Hãy tìm ví dụ về chuyển động cơ học, trong đó vật được chọn làm mốc.

Hướng dẫn giải:

Chuyển động của các vật trong câu C1 là chuyển động cơ học, trong đó cột điện bên đường, bên bờ sông hay mặt trời là những vật là mốc.

Bài C3 trang 5 SGK Vật Lí 8 (Video giải tại 8:49): Khi nào một vật được coi là đứng yên? Hãy tìm ví dụ về vật đứng yên, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc.

Hướng dẫn giải:

Ta nói vật đứng yên khi vị trí của nó không thay đổi so với vật chọn làm mốc.

Chẳng hạn ta nói chiếc xe ô tô đỗ trong bến xe là vật đứng yên nếu chọn bến xe là vật làm mốc.

Bài C4 trang 5 SGK Vật Lí 8 (Video giải tại 11:53): Hành khách ngồi trên một toa tàu đang rời khỏi nhà ga (hình 12 SGK).So với nhà ga thì hành khách chuyển động hay đứng yên? Tại sao?

Hướng dẫn giải:

Nếu so với nhà ga thì hành khách đang chuyển động vì vị trí của hành khách so với nhà ga thay đổi.

Bài C5 trang 5 SGK Vật Lí 8 (Video giải tại 12:36): So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên? Tại sao?

Hướng dẫn giải:

Nếu so với toa tàu thì hành khách đứng yên vì vị trí của hành khách so với toa tàu là không thay đổi.

Bài C6 trang 5 SGK Vật Lí 8 (Video giải tại 13:59): Hãy dựa vào các câu trả lời trên để tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu nhận xét sau đây:

Một vật có thể là chuyển động ………… nhưng lại là ………… đối với vật khác.

Hướng dẫn giải:

Một vật có thể là chuyển động cơ học so với vật làm mốc này nhưng lại là đứng yên đối với vật khác.

Bài C7 trang 5 SGK Vật Lí 8 (Video giải tại 15:15): Hãy tìm thí dụ để minh họa cho nhận xét trên.

Hướng dẫn giải:

- Trong câu C4 và C5, hành khách so với toa tàu thì đứng yên nhưng khi so với nhà ga thì đang chuyển động.

- Tàu chở các kiện hàng chạy trên sông, các kiện hàng đứng yên so với con tàu nhưng lại là chuyển động so với cây cối bên bờ sông.

- Ô tô đang đỗ bên đường, ô tô đứng yên so với cây bên đường nhưng lại là chuyển động so với những người đang đi đường.

Bài C8 trang 5 SGK Vật Lí 8 (Video giải tại 18:38): Trả lời câu hỏi ở đầu bài: Mặt Trời mọc ở đằng Đông

Hướng dẫn giải:

Không thể kết luận được vì nó tùy thuộc vào vật làm mốc.

- Nếu chọn mặt đất là vật làm mốc thì Mặt Trời chuyển động từ đông sang tây.

- Nếu chọn Mặt Trời là vật làm mốc thì Trái Đất chuyển động xoay từ tây sang đông.

Bài C9 trang 6 SGK Vật Lí 8 (Video giải tại 23:18): Hãy tìm thí dụ về chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn thường gặp trong đời sống.

Hướng dẫn giải:

- Chuyển động thẳng: chuyển động của một vật được thả từ trên cao xuống, chuyển động thẳng của một đoàn tàu chạy trên đường ray thẳng.

- Chuyển động cong: chuyển động của một chiếc lá rơi từ trên cao xuống, chuyển động cong của quả cầu lông.

- Chuyển động tròn: chuyển động của các điểm trên cánh quạt khi quạt quay, chuyển động tròn của bánh xe đạp quay xung quanh trục của nó.

Bài C10 trang 6 SGK Vật Lí 8 (Video giải tại 25:34): Mỗi vật trong hình 1.4 chuyển động so với vật nào? Đứng yên so với vật nào?

Giải bài tập Vật Lí 8 | Giải Lý lớp 8

Hướng dẫn giải:

- Người lái xe chuyển động so với người đứng bên lề đường và cột điện nhưng đứng yên so với xe ô tô.

- Người đứng bên lề đường chuyển động so với người lái xe và với xe ô tô nhưng đứng yên so với cột điện.

- Ô tô chuyển động so với người đứng bên lề đường và cột điện nhưng đứng yên so với người lái xe.

- Cột điện chuyển động so với người lái xe và với xe ô tô nhưng đứng yên so với người đứng bên lề đường.

Bài C11 trang 6 SGK Vật Lí 8 (Video giải tại 30:11): Có người nói: "Khi khoảng cách từ vật tới vật mốc không thay đổi thì vật không chuyển động so với vật mốc". Theo em nói như thế là đúng hay sai? Hãy tìm ví dụ minh họa cho lập luận của mình.

Hướng dẫn giải:

Nói như thế cũng có thể đúng nhưng cũng có thể sai, tùy theo từng trường hợp.

Trường hợp đúng: chẳng hạn tàu hỏa rời ga, nếu chọn ga làm vật mốc thì khoảng cách từ tàu hỏa đến ga thay đổi, ta nói tàu hỏa chuyển động so với ga.

Trường hợp sai: chẳng hạn trường hợp vật chuyển động trên đường tròn, so với tâm đường tròn thì khoảng cách từ vật đến tâm là không đổi nhưng vị trí của vật so với tâm luôn thay đổi và vật được coi là chuyển động so với tâm.

Giải bài tập Vật Lí lớp 8 Bài 2: Vận tốc

Bài C1 trang 8 SGK Vật Lí 8 (Video giải tại 1:44): Bảng dưới đây ghi kết quả lần chạy 60m trong tiết thể dục của một nhóm học sinh (ghi tên theo thứ tự vần chữ cái):

Bảng 2.1

Cột12345
STTHọ và tên học sinhQuãng đường chạy s(m)Thời gian chạy t(s)Xếp hạngQuãng đường chạy trong 1 giây
1Nguyễn An6010
2Trần Bình609,5
3Lê Văn Cao6011
4Đào Việt Hùng609
5Phạm Việt6010,5

Làm thế nào dể biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm? Hãy ghì kết quả xếp hạng của từng học sinh vào cột thứ 4.

Hướng dẫn giải:

Để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm cần căn cứ vào thời gian mà họ chạy hết 60m đó. Người nào có thời gian ít hơn thì người đó chạy nhanh hơn.

Cột12345
STTHọ và tên học sinhQuãng đường chạy s(m)Thời gian chạy t(s)Xếp hạngQuãng đường chạy trong 1 giây
1Nguyễn An60103
2Trần Bình609,52
3Lê Văn Cao60115
4Đào Việt Hùng6091
5Phạm Việt6010,54

Bài C2 trang 8 SGK Vật Lí 8 (Video giải tại 3:16): Bảng dưới đây ghi kết quả lần chạy 60m trong tiết thể dục của một nhóm học sinh (ghi tên theo thứ tự vần chữ cái):

Cột12345
STTHọ và tên học sinhQuãng đường chạy s(m)Thời gian chạy t(s)Xếp hạngQuãng đường chạy trong 1 giây
1Nguyễn An6010
2Trần Bình609,5
3Lê Văn Cao6011
4Đào Việt Hùng609
5Phạm Việt6010,5

Hãy tính quãng đường mỗi học sinh chạy được trong 1 giây và ghi kết quả vào cột thứ 5.

Hướng dẫn giải:

Kết quả được ghi ở cột thứ 5 trong bảng dưới đây:

Cột12345
STTHọ và tên học sinhQuãng đường chạy s(m)Thời gian chạy t(s)Xếp hạngQuãng đường chạy trong 1 giây
1Nguyễn An6010...6,000 m/s
2Trần Bình609,5...6,316 m/s
3Lê Văn Cao6011...5,454 m/s
4Đào Việt Hùng609...6,667 m/s
5Phạm Việt6010,5...5,714 m/s

Bài C3 trang 9 SGK Vật Lí 8 (Video giải tại 7:59): Dựa vào bảng kết quả xếp hạng (câu C2), hãy cho biết độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau đây.

Độ lớn của vận tốc cho biết sự (1) ......, (2) ...... của chuyển động.

Độ lớn của vận tốc được tính bằng (3) ...... trong một (4) ...... thời gian.

Hướng dẫn giải:

Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động.

Độ lớn của vận tốc được tính bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

Bài C4 trang 9 SGK Vật Lí 8 (Video giải tại 12:04): Tìm đơn vị vận tốc thích hợp để điền vào chỗ trống ở bảng 2.2:

Bảng 2.2

Đơn vị chiều dàimmkmkmcm
Đơn vị thời giansphúthss
Đơn vị vận tốcm/s............

Hướng dẫn giải:

Đơn vị chiều dàimmkmkmcm
Đơn vị thời giansphúthss
Đơn vị vận tốcm/sm/phkm/hkm/scm/s

Bài C5 trang 9 SGK Vật Lí 8 (Video giải tại 18:09): a) Vận tốc của một ô tô là 36 km/h, của một người đi xe đạp là 10,8 km/h của một tàu hỏa là 10 m/s. Điều đó cho biết gì?

b) Trong 3 chuyển động trên, chuyến động nào nhanh nhất, chậm nhất?

Hướng dẫn giải:

a) - Vận tốc của một ô tô là 36 km/h cho biết trong một giờ, ô tô đi được 36km.

- Vận tốc của một người đi xe đạp là 10,8 km/h cho biết trong một giờ, người đi xe đạp đi được l0.8km.

- Vận tốc cùa một xe lửa là l0m/s: trong một giây, xe lửa đi được l0m.

b) Để so sánh các chuyển động với nhau thì phải đối vận tốc của các chuyển động về cùng một đơn vị.

Vận tốc ô tô là:

v1 = 36 km/h = 36000/3600 = 10 m/s

Vận tốc của xe đạp là:

v2 = 10,8 km/h = 10800/3600 = 3 m/s

Vận tốc của xe lửa là 10m/s.

Vậy chuyến động của xe lửa là nhanh nhất, người đi xe đạp là chậm nhất.

Bài C6 trang 10 SGK Vật Lí 8 (Video giải tại 25:15): Một đoàn tàu trong thời gian 1,5 giờ đi được quãng đường dài 81 km. Tính vận tốc của tàu ra km/h, m/s.

Hướng dẫn giải:

Vận tốc của tàu tính ra km/h là:

Giải bài tập Vật Lí 8 | Giải Lý lớp 8

Đổi s = 81 km = 81000 m, t = 1,5 giờ = 1,5.3600 = 5400 s

Vận tốc của tàu tính ra m/s:

Giải bài tập Vật Lí 8 | Giải Lý lớp 8

Bài C7 trang 10 SGK Vật Lí 8 (Video giải tại 28:19): Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc là 12 km/h. Hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu km?

Hướng dẫn giải:

Ta có:

Giải bài tập Vật Lí 8 | Giải Lý lớp 8

Quãng đường người đó đi được là:

Giải bài tập Vật Lí 8 | Giải Lý lớp 8

Đáp số: s = 8 km.

Bài C8 trang 10 SGK Vật Lí 8 (Video giải tại 30:32): Một người đi bộ với vận tốc 4 km/h. Tìm khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc biết thời gian cần để người đó đi từ nhà đến nơi làm việc là 30 phút.

Hướng dẫn giải:

Ta có: 30 phút = 0,5 giờ.

Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc bằng đúng quãng đường mà người đó đã đi trong 30 phút.

Quãng đường người đó phải đi là:

s = v.t = 4.0,5 = 2 km.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Video Giải bài tập Vật Lí 8 hay, chi tiết được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Vật Lí lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.