Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 13. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Nhân với số có ba chữ số. Luyện tập chung hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 13. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Nhân với số có ba chữ số. Luyện tập chung hay nhất

Bài 1: Tính :

a) 12 x 11 = ………………

25 x 11 = ………………

31 x 11 = ………………

b) 83 x 11 = ………………

58 x 11 = ………………

79 x 11 = ………………

Hướng dẫn giải:

a) 12 x 11 = 132

25 x 11 = 275

31 x 11 = 341

b) 83 x 11 = 913

58 x 11 = 638

79 x 11 = 869

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

121 x 131

211 x 252

3014 x 125

4056 x 231

Hướng dẫn giải:

Bài 3: Nối các biểu thức có cùng giá trị

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 13. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Nhân với số có ba chữ số. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 13. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Nhân với số có ba chữ số. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

Bài 5: Tìm x:

a. x : 14 = 301

b. x : 11 = 32

c. x : 103 = 101

Hướng dẫn giải:

a.

x : 14 = 301

x = 301 x 14

x = 4214

b.

x : 103 = 101

x = 101 x 103

x = 10403

c.

x : 11 = 32

x = 32 x 11

x = 352

Bài 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 17 x 543 + 83 x 543

b. 318 x 963 + 682 x 963

Hướng dẫn giải:

a.

17 x 543 + 83 x 543

= (17 + 83) x 543

= 100 x 543

= 54300

b.

318 x 963 + 682 x 963

= (318 + 682) x 963

= 1000 x 963

= 963000

Bài 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 30kg = ……yến

50kg = …… yến

20 yến = …… tạ

500kg = …… tạ

10 tạ = ……tấn

4000kg = …… tấn

b) 900cm2 = ……dm2

3600cm2 = ……dm2

2m2 = …… dm2

16m2 = ……dm2

600dm2 = ……m2

4800dm2 = ……m2

Hướng dẫn giải:

a) 30kg = 3 yến

50kg = 5 yến

20 yến = 2 tạ

500kg = 5 tạ

10 tạ = 1 tấn

4000kg = 4 tấn

b) 900cm2 = 9 dm2

3600cm2 = 36 dm2

2m2 = 200 dm2

16m2 = 1600 dm2

600dm2 = 6 m2

4800dm2 = 48 m2

Bài 8: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Một hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b. Gọi S là diện tích hình chữ nhật đó.

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 13. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Nhân với số có ba chữ số. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

a) Công thức tính diện tích của hình chữ nhật là: S = ……………

b) Khi a = 5m và b = 4m thì diện tích của hình chữ nhật là: ………………

c) Khi a = 14dm và b = 7dm thì diện tích của hình chữ nhật là: ……………

Hướng dẫn giải:

a) Công thức tính diện tích của hình chữ nhật là: S = a x b

b) Khi a = 5m và b = 4m thì diện tích của hình chữ nhật là: S = 5 x 4 = 20m2

c) Khi a = 14dm và b = 7dm thì diện tích của hình chữ nhật là: S = 14 x 7 = 98 dm2

Vui học: Viết số thích hợp vào ô trống:

37 037 x 3 = 111 111

37 037 x 6 = 222 222

37 037 x 9 = 333 333

37 037 x Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 13. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Nhân với số có ba chữ số. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack = 666 666

Hướng dẫn giải:

Điền số Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 13. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Nhân với số có ba chữ số. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack

Vì: 37 037 x 18 = 37 0 37 x 3 x 6 = 111 111 x 6 = 666 666.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 4 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.