Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 2. Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 2. Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu hay nhất

Bài 1: Viết theo mẫu:

Viết số Trăm nghìn Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vị Đọc số
246 498 2 4 6 4 9 8 Hai trăm bốn mươi sáu nghìn bốn trăm chín mươi tám.
416 305
5 0 1 7 2 1
Ba trăm linh năm nghìn bảy trăm năm mươi hai
640 0811
7 0 0 7 0 8

Hướng dẫn giải:

Viết số Trăm nghìn Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vị Đọc số
246 498 2 4 6 4 9 8 Hai trăm bốn mươi sáu nghìn bốn trăm chín mươi tám.
416 305 4 1 6 3 0 5 Bốn trăm mười sáu nghìn ba trăm linh năm
501 721 5 0 1 7 2 1 Năm trăm linh một nghìn bảy trăm hai mươi mốt..
305 752 3 0 5 7 5 2 Ba trăm linh năm nghìn bảy trăm năm mươi hai
640 081 6 4 0 0 8 1 Sáu trăm bốn mươi nghìn không trăm tám mươi mốt.
700 708 7 0 0 7 0 8 Bảy trăm nghìn bảy trăm linh tám..

Bài 2: Viết cách đọc các số đã ghi giá tiền của các mặt hàng dưới đây:

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 2. Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 2. Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu hay nhất tại VietJack

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 400 000; 500 000; 600 000; ………; ………

b) 320 000; 330 000; 340 000; ………; ………

c) 782 474; 782 475; 782 476; ………; ………

Hướng dẫn giải:

a) 400 000; 500 000; 600 000; 700 000; 800 000.

b) 320 000; 330 000; 340 000; 350 000; 360 000.

c) 782 474; 782 475; 782 476; 782 477; 782 478.

Bài 4: Viết vào ô trống cho thích hợp (theo mẫu):

Số 854 761 725 868 524 197 217 065
Chữ số 7 thuộc hàng Trăm
Chữ số 5 thuộc hàng

Hướng dẫn giải:

Số 854 761 725 868 524 197 217 065
Chữ số 7 thuộc hàng Trăm Trăm nghìn Đơn vị Nghìn
Chữ số 5 thuộc hàng Chục nghìn Nghìn Trăm nghìn Đơn vị

Bài 5: Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: Trong số 456 708 số 7 đứng ở hàng trăm, lớp đơn vị.

Trong số 470 354 số 7 đứng ở hàng ………………; lớp ………………

Trong số 432 576 số 7 đứng ở hàng ………………; lớp ………………

Trong số 57 034 số 7 đứng ở hàng ………………; lớp ………………

Hướng dẫn giải:

Trong số 470 354 số 7 đứng ở hàng chục nghìn; lớp nghìn

Trong số 432 576 số 7 đứng ở hàng chục; lớp đơn vị

Trong số 57 034 số 7 đứng ở hàng nghìn; lớp nghìn.

Bài 6: Viết các số sau dưới dạng tổng (theo mẫu):

Mẫu: 548 456 = 500 000 + 40 000 + 8000 + 400 + 50 + 6.

725 678 = ……………………………………………………………………….

803 209 = ……………………………………………………………………….

150 608 = ……………………………………………………………………….

36 505 = ……………………………………………………………………….

Hướng dẫn giải:

725 678 = 700 000 + 20 000 + 5000 + 600 + 70 + 8

803 209 = 800 000 + 3000 + 200 + 9

150 608 = 100 000 + 50 000 + 600 + 8

36 505 = 30 000 + 6000 + 500 + 5.

Bài 7: Điền dấu >, <, =

364 234 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 2. Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu hay nhất tại VietJack 298 746

813 815 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 2. Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu hay nhất tại VietJack 682 686

435 872 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 2. Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu hay nhất tại VietJack 510 231

327 486 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 2. Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu hay nhất tại VietJack 327 486

556 329 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 2. Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu hay nhất tại VietJack 556 400

89 880 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 2. Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu hay nhất tại VietJack 80 888

Hướng dẫn giải:

364 234 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 2. Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu hay nhất tại VietJack 298 746

813 815 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 2. Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu hay nhất tại VietJack 682 686

435 872 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 2. Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu hay nhất tại VietJack 510 231

327 486 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 2. Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu hay nhất tại VietJack 327 486

556 329 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 2. Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu hay nhất tại VietJack 556 400

89 880 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 2. Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu hay nhất tại VietJack 80 888

Bài 8: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Các số 247 867; 678 210; 491 683; 346 863 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: ………………………………………………………………………………………

b) Viết số thích hợp (theo mẫu):

Mẫu: 2 chục triệu: 20 000 000

3 chục triệu: ………………….

7 chục triệu: ………………….

4 chục triệu: ………………….

9 chục triệu: ………………….

6 chục triệu: ………………….

5 chục triệu: ………………….

10 chục triệu: ………………….

8 chục triệu: ………………….

Hướng dẫn giải:

a) Các số 247 867; 678 210; 491 683; 346 863 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 247 867; 346 863; 491 683; 678 210.

b)

3 chục triệu: 30 000 000

7 chục triệu: 70 000 000

4 chục triệu: 40 000 000

9 chục triệu: 90 000 000

6 chục triệu: 60 000 000

5 chục triệu: 50 000 000

10 chục triệu: 100 000 000

8 chục triệu: 80 000 000

Vui học: Mẹ đi chợ mua 3kg táo với giá 32 000 đồng/kg và 2kg nho với giá 47 000 đồng/kg. Em hãy tính xem số tiền mẹ mua táo và số tiền mẹ mua nho thì số tiền nào nhiều hơn.

Hướng dẫn giải:

Trả lời: Số tiền mẹ mua táo là: 3 x 32 000 = 96 000 (đồng)

Số tiền mẹ mua nho là: 2 x 47 000 = 94 000 (đồng)

96 000 > 94 000 nên số tiền mẹ mua táo nhiều hơn.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 4 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.