Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 8. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 8. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. hay nhất

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 88 + 75 + 12 = …………………… = …………………… = ……………………

b. 146 + 55 + 54 = …………………… = …………………… = ……………………

Hướng dẫn giải:

a. 88 + 75 + 12 = (88 + 12) + 75 = 100 + 75 = 175

b. 146 + 55 + 54 = (146 + 54) + 55 = 200 + 55 = 255.

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

50 và 20

Số lớn là: ……………………

Số bé là : ……………………

118 và 72

Số lớn là: ……………………

Số bé là : ……………………

Hướng dẫn giải:

50 và 20

Số lớn là: (50 + 20) : 2 = 35

Số bé là : (50 – 20) : 2 = 15

118 và 72

Số lớn là: (118 + 72) : 2 = 95

Số bé là : (118 – 72) : 2 = 23.

Giải thích : Áp dụng :

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Bài 3: Có 40 học sinh đang tập bơi, trong đó số học sinh chưa biết bơi ít hơn số học sinh đã biết bơi là 10 bạn. Hỏi có bao nhiêu học sinh đã biết bơi ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ :

Số học sinh đã biết bơi là :

(40 + 10) : 2 = 25 (học sinh)

Đáp số : 25 học sinh.

Bài 4: Bo và Chíp có tất cả 46 cái kẹo. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo, biết số kẹo của Bo nhiều hơn số kẹo của Chíp là 30 cái kẹo ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ :

Số kẹo của Bo là :

(46 + 30) : 2 = 38 (cái kẹo)

Số kẹo của Chíp là :

(46 – 30) : 2 = 8 (cái kẹo)

Đáp số : Bo : 38 cái kẹo ; Chíp : 8 cái kẹo.

Bài 5: Tính rồi thử lại :

53471 + 23719

70559 – 53619

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 8. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. hay nhất tại VietJack

Bài 6: Tính bằng cách thuận tiện :

a) 496 + 66 + 534 + 4

b) 213 + 161 + 417 + 209

c) 122 + 54 + 246 + 178

Hướng dẫn giải:

a) 496 + 66 + 534 + 4 = (496 + 4) + (66 + 534) = 500 + 600 = 1100

b) 213 + 161 + 417 + 209 = (213 + 417) + (161 + 209) = 630 + 370 = 1000

c) 122 + 54 + 246 + 178 = (122 + 178) + (54 + 246) = 300 + 300 = 600

Bài 7: Một nhóm có 35 học sinh, số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam 5 bạn. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu bạn học sinh nam, bao nhiêu bạn học sinh nữ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ:

Số bạn học sinh nam là:

(35 + 5) : 2 = 20 (học sinh)

Số bạn học sinh nữ là:

(35 – 5) : 2 = 15 (học sinh)

Đáp số: 20 học sinh nam, 15 học sinh nữ.

Bài 8:

a) Viết tên các góc dưới mỗi hình sau:

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 8. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. hay nhất tại VietJack

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 8. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. hay nhất tại VietJack

Ở hình bên có: …………….. góc vuông

…………….. góc nhọn

…………….. góc tù

Hướng dẫn giải:

a)

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 8. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. hay nhất tại VietJack

b) Ở hình bên có: 2 góc vuông

1 góc nhọn

1 góc tù

Vui học: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 8. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. hay nhất tại VietJack

Trong các hình vẽ trên:

a) Các góc vuông là: ……………………………………………………………….

b) Các góc nhọn là : …………………………………………………………………

c) Các góc tù là : ……………………………………………………………………

d) Các góc bẹt là : ………………………………………………………………….

Hướng dẫn giải:

a) Các góc vuông là : góc đỉnh P, cạnh PC, PQ.

b) Các góc nhọn là : góc đỉnh M, cạnh MA, MK ;

góc đỉnh I cạnh IE, IG.

c) Các góc tù là: góc đỉnh N cạnh NB, NH

góc đỉnh D, cạnh DU, DV.

d) Các góc bẹt là : góc đỉnh O, cạnh OX, OY

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 4 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.