Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16 hay nhất

Bài 1 (trang 13 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Huy vẽ một hình trên giấy kẻ ô vuông như hình dưới đây, biết mỗi ô vuông có diện tích 1cm2. Tính diện tích hình vẽ.

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Cách 1 : Chia hình vẽ thành 1 hình chữ nhật và 1 hình vuông. Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16 hay nhất tại VietJack
Diện tích hình chữ nhật là :
   4 x 6 = 24 (cm2)
Diện tích hình vuông là :
   3 x 3 = 9 (cm2)
Diện tích hình bạn Huy vẽ là :
   24 + 9 = 33 (cm2)
     Đáp số : 33cm2.
Cách 2. Đếm thấy hình của Huy vẽ gồm có 33 ô vuông nên có diện tích bằng 33cm2.

Bài 2 (trang 13 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :
Một ngôi nhà có bức tường cần sơn có hình dạng như hình vẽ : Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16 hay nhất tại VietJack
Diện tích bức tường cần sơn là …………………………

Hướng dẫn giải:

Diện tích bức tường cần sơn là : 23,6 m2

Giải thích :
Diện tích phần mái hình tam giác là :
   2,5 x 6 : 2 = 7,5 (m2)
Diện tích phần tường hình chữ nhật là :
   3,5 x 4,6 = 16,1 (m2)
Diện tích phần cần sơn là :
   16,1 + 7,5 = 23,6 (m2).

Bài 3 (trang 14 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Tính diện tích khu vườn có hình dạng như hình vẽ dưới đây :

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Ta vẽ thêm để mảnh đất thành hình vuông như hình vẽ : Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16 hay nhất tại VietJack
Diện tích hình vuông sau khi vẽ thêm là :
   80 x 80 = 6400 (m2)
Diện tích phần vẽ thêm là :
   10 x 17 = 170 (m2)
Diện tích mảnh vườn là :
   6400 – 170 = 6230 (m2)
     Đáp số : 6230 m2.

Bài 4 (trang 14 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :
Một thửa ruộng có hình dạng như hình vẽ bên :
Diện tích thửa ruộng là …………………………

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Diện tích thửa ruộng là 394,5 m2
Giải thích :
Thửa ruộng gồm 2 phần :
+ Phần hình tam giác với đáy bằng 26m, chiều cao bằng 10,5m có diện tích là :
   26 x 10,5 : 2 = 136,5 (m2)
+ Phần hình thang với hai đáy là 17m ; 26m và chiều cao 12m.
   (17 + 26) x 12 : 2 = 258 (m2)
+ Diện tích cả thửa ruộng là :
   136,5 + 258 = 394,5 (m2)

Bài 5 (trang 14 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Đánh dấu (x) vào ô trống dưới các hình hộp chữ nhật trong các hình dưới đây :

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16 hay nhất tại VietJack

Bài 6 (trang 15 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Hình hộp chữ nhật

A

B

C

Chiều dài

8cm

5,2m

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16 hay nhất tại VietJack dm

Chiều rộng

5cm

3,6m

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16 hay nhất tại VietJack dm

Chiều cao

6cm

4m

1dm

Chu vi mặt đáy

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Hướng dẫn giải:

Hình hộp chữ nhật

A

B

C

Chiều dài

8cm

5,2m

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16 hay nhất tại VietJack dm

Chiều rộng

5cm

3,6m

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16 hay nhất tại VietJack dm

Chiều cao

6cm

4m

1dm

Chu vi mặt đáy

26cm

17,6m

2 dm

Diện tích xung quanh

156 cm2

70,4 m2

2 dm2

Diện tích toàn phần

236 cm2

107,84 m2

2,48 dm2

Bài 7 (trang 15 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Nối mảnh bìa có thể gấp được thành hình hộp chữ nhật hoặc hình lập phương cho thích hợp :

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16 hay nhất tại VietJack

Bài 8 (trang 16 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 60cm, chiều cao 50cm.

Hướng dẫn giải:

Chu vi đáy hình hộp là :
   (100 + 60) x 2 = 320 (cm)
Diện tích xung quanh hình hộp là :
   320 x 50 = 16 000 (cm2)
Diện tích hai đáy của hình hộp là :
   100 x 60 x 2 = 12 000 (cm2)
Diện tích toàn phần của hình hộp là :
   16 000 + 12 000 = 28 000 (cm2)
     Đáp số : Sxq = 16 000 cm2 ; STP = 28 000 cm2.

Vui học (trang 16 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :
Bạn Lan muốn gấp một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 4cm, chiều cao 10cm. Em hãy tính xem bạn Lan cần có mảnh bìa có diện tích tối thiểu là bao nhiêu (biết diện tích bìa để dán khoảng 30cm2).

Hướng dẫn giải:

Trả lời : 278cm2.
Giải thích :
Diện tích toàn phần của hình hộp là :
   (6 + 4) x 2 x 10 + 6 x 4 x 2 = 248 (cm2)
Diện tích cần tối thiểu để làm hình hộp là :
   248 + 30 = 278 (cm2)

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.