Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất

Bài 1 (trang 44 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết các phân số Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack theo thứ tự từ bé đến lớn:

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack

Giải thích:
Quy đồng các phân số trên với MSC = 60:
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack
Ta có: Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack
Hay Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 44 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết vào chỗ chấm số thập phân gồm:
a) Bốn đơn vị, ba phần mười, sáu phần trăm: ……………………
b) Năm mươi mốt đơn vị, năm mươi tư phần trăm: ………………….
c) Không đơn vị, hai mươi lăm phần nghìn: ………………….

Hướng dẫn giải:

a) Bốn đơn vị, ba phần mười, sáu phần trăm: 4,36
b) Năm mươi mốt đơn vị, năm mươi tư phần trăm: 51,54
c) Không đơn vị, hai mươi lăm phần nghìn: 0,25.

Bài 3 (trang 44 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 19% = ……

37% = ……

108% = ……

b) Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack km =…km   

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack m =…m   

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack kg =…kg.

Hướng dẫn giải:

a) 19% = 0,19

37% = 0,37

108% = 1,08

b) Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack km = 0,4km   

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack m = 2,5m   

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack kg = 0,54kg.

Bài 4 (trang 44 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Điền <; <; =.

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack

38,6 …… 38,600
5,1 …… 5,09
0,719 …… 0,72.

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack

38,6 = 38,600
5,1 > 5,09
0,719 < 0,72.

Bài 5 (trang 44 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

a) Viết các số 5,72; 7,68; 5,86; 5,718 theo thứ tự từ bé đến lớn.
b) Viết các số 32,101; 32,09; 32,11; 32,1 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Hướng dẫn giải:

a) 5,68; 5,718; 5,72; 7,68.
b) 32,11; 32,101; 32,1; 32,09.

Bài 6 (trang 45 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết phân số Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack thành tổng của hai phân số tối giản khác nhau (Viết theo hai cách khác nhau.

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack

Bài 7 (trang 45 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

6km = ……m  

18cm = …… dm  

500m = …… km

620kg = ……tấn  

50g = ……kg  

5kg = ……g

Hướng dẫn giải:

6km = 6000 m

18cm = 1,8 dm

500m = 0,5 km

620kg = 0,62 tấn   

50g = 0,05 kg   

5kg = 5000g

Bài 8 (trang 45 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
8km 30m = ……km
7m 25cm = ……m
5m 7cm = ……m
2kg 55g = ……kg
3 tấn 50kg = …… tấn
4 tạ 6kg = ……tạ.

Hướng dẫn giải:

8km 30m = 8,03 km
7m 25cm = 7,25 m
5m 7cm = 5,07 m
2kg 55g = 2,055kg
3 tấn 50kg = 3,05 tấn
4 tạ 6kg = 4,06 tạ.

Vui học (trang 45 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

a) Đọc đoạn hội thoại sau:
- Bạn ơi! Chữ số và số khác nhau như thế nào nhỉ?
- À, chỉ có 10 chữ số là 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 và đây cũng là các số. Từ 10 chữ số này có thể ghi các số tự nhiên khác nhau như 15 ; 62 ; 359 ; 2018 ; 1234567890 …
- Như thê là chỉ có 10 chữ số nhưng có rất nhiều số. Thế còn số tự nhiên, phân số và số thập phân khác nhau như thế nào hả cậu ?
b) Cùng trả lời câu hỏi trên nào.

Hướng dẫn giải:

- Số tự nhiên được viết từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ví dụ: 1; 4; 8; 14; 235; 10 395; ….
- Phân số được viết từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.
Ví dụ: Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 29 trang 44, 45 hay nhất tại VietJack
- Số thập phân cũng được viết từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mỗi số thập phân gồm hai phần là phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy. Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.
Ví dụ: 2,5; 3,18; 10,02; …

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.