Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 32 trang 52, 54 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 32 trang 52, 54 hay nhất

Bài 1 (trang 52 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Tính giá trị biểu thức:
a) 92,8 – 4,56 x 0,1 = ………………………………………
b) 5,7 + 0,457 : 0,01 = ……………………………………
c)Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 32 trang 52, 54 hay nhất tại VietJack = ……………………………………

Hướng dẫn giải:

a) 92,8 – 4,56 x 0,1 = 92,8 – 0,456 = 92,344
b) 5,7 + 0,457 : 0,01 = 5,7 + 45,7 = 51,4.
c) Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 32 trang 52, 54 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 52 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Tính tỉ số phần trăm của
a) 10 và 16: …………………………………
Tỉ số phần trăm của 10 và 16 là: ……
b) 3,2 và 8 : …………………………………
Tỉ số phần trăm của 3,2 và 8 là: ……

Hướng dẫn giải:

a) 10 và 16: 10 : 16 x 100% = 62,5%.
Tỉ số phần trăm của 10 và 16 là 62,5%.
b) 3,2 và 8: 3,2 : 8 x 100% = 40%.
Tỉ số phần trăm của 3,2 và 8 là 40%.

Bài 3 (trang 52 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
Đội văn nghệ nhà trường có 48 bạn trong đó có 21 bạn nam, còn lại là nữ. Tỉ số phần trăm của số bạn nữ và số bạn trong đội văn nghệ là …………………………..

Hướng dẫn giải:

Đội văn nghệ nhà trường có 48 bạn trong đó có 21 bạn nam, còn lại là nữ. Tỉ số phần trăm của số bạn nữ và số bạn trong đội văn nghệ là 56,25%.
Giải thích:
Số bạn nữ trong đội văn nghệ là :
   48 – 21 = 27 (bạn)
Tỉ số phần trăm của số bạn nữ và số bạn trong đội văn nghệ là:
   27 : 48 x 100% = 56,25%.

Bài 4 (trang 52 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Một tổ sản xuất theo kế hoạch phải làm 360 sản phẩm, đến nay đã làm được 45% số sản phẩm đó. Hỏi theo kế hoạch tổ sản xuất đó phải làm bao nhiêu sản phẩm như thế nữa?

Hướng dẫn giải:

Số sản phẩm đã làm được là:
   360 x 45 : 100 = 162 (sản phẩm)
Số sản phẩm còn phải làm nữa là:
   360 – 162 = 198 (sản phẩm)
     Đáp số: 198 sản phẩm.

Bài 5 (trang 53 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết kết quả vào chỗ chấm:
a) 3 giờ 25 phút + 5 giờ 47 phút = …………………
b) 11,2 giờ - 8,5 giờ = ………………………………
c) 4 năm 5 tháng x 3 = …………………………………
d) 32,4 phút : 6 = ……………………………

Hướng dẫn giải:

a) 3 giờ 25 phút + 5 giờ 47 phút = 8 giờ 12 phút.
b) 11,2 giờ - 8,5 giờ = 2,7 giờ
c) 4 năm 5 tháng x 3 = 13 năm 3 tháng.
d) 32,4 phút : 6 = 5,4 phút.

Bài 6 (trang 53 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Tính chu vi và diện tích của:
a) Hình chữ nhật có chiều dài 8,2m và chiều rộng 6,5m.
b) Hình tròn bán kính 6cm.

Hướng dẫn giải:

a) Chu vi hình chữ nhật là:
   (8,2 + 6,5) x 2 = 29,4 (m)
Diện tích hình chữ nhật là :
   8,2 x 6,5 = 53,3 (m2)
     Đáp số : chu vi : 29,4m ; diện tích : 53,3m2
b) Chu vi hình tròn là :
   6 x 2 x 3,14 = 37,68 (cm)
Diện tích hình tròn là :
   6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)
     Đáp số : 113,04 cm2.

Bài 7 (trang 54 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Một mảnh vườn hình thang có đáy lớn 5,4m, đáy bé bằng Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 32 trang 52, 54 hay nhất tại VietJack đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy. Tính diện tích mảnh vườn hình thang đó.

Hướng dẫn giải:

Độ dài đáy bé là :
   5,4 x Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 32 trang 52, 54 hay nhất tại VietJack = 3,6 (m)
Chiều cao hình thang là :
   (5,4 + 3,6) : 2 = 4,5 (m)
Diện tích mảnh vườn hình thang là :
   (5,4 + 3,6) x 4,5 : 2 = 20,25 (m2)
   Đáp số : 20,25m2.

Bài 8 (trang 54 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :
Hai tỉnh A và B cách nhau 168km. Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 45 phút với vận tốc 52,5km/giờ. Giữa đường ô tô nghỉ 20 phút. Hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ?
   Đáp số: ……………………………

Hướng dẫn giải:

Đáp số: 11 giờ 17 phút.
Giải thích:
Thời gian để ô tô đi từ A đến B (không tính thời gian nghỉ) là:
   168 : 52,5 = 3,2 (giờ) = 3 giờ 12 phút.
Thời gian ô tô đến B là:
   7 giờ 45 phút + 3 giờ 12 phút + 20 phút = 11 giờ 17 phút.

Vui học (trang 54 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Một người đi xe đạp trong 4 giờ 30 phút được quãng đường 54km. Một người đi xe máy đi quãng đường đó hết 1,5 giờ.
Mỗi giờ xe máy đi được nhiều hơn xe đạp …….km

Hướng dẫn giải:

Mỗi giờ xe máy đi được nhiều hơn xe đạp 24 km.
Giải thích:
Vận tốc người đi xe đạp là:
   54 : 4,5 = 12 (km/giờ)
Vận tốc người đi xe máy là:
   54 : 1,5 = 36 (km/giờ)
Hiệu vận tốc là:
   36 – 12 = 24 (km/giờ)

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.