Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 26 trang 35, 37 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 26 trang 35, 37 hay nhất

Bài 1 (trang 35 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Tính:

a)

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 26 trang 35, 37 hay nhất tại VietJack Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 26 trang 35, 37 hay nhất tại VietJack

b) (4 giờ 25 phút + 2 giờ 17 phút) x 4
= …………………………………….
= …………………………………….
= …………………………………….

Hướng dẫn giải:

a)
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 26 trang 35, 37 hay nhất tại VietJack Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 26 trang 35, 37 hay nhất tại VietJack
b) (4 giờ 25 phút + 2 giờ 17 phút) x 4
= 6 giờ 42 phút x 4
= 24 giờ 168 phút
= 26 giờ 48 phút.

Bài 2 (trang 35 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Tính:
a)
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 26 trang 35, 37 hay nhất tại VietJack Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 26 trang 35, 37 hay nhất tại VietJack
b) (8 giờ - 2 giờ 35 phút) : 5
= …………………………………….
= …………………………………….
= …………………………………….

Hướng dẫn giải:

a)
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 26 trang 35, 37 hay nhất tại VietJack Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 26 trang 35, 37 hay nhất tại VietJack
b) (8 giờ - 2 giờ 35 phút) : 5
= (7 giờ 60 phút – 2 giờ 35 phút) : 5
= 5 giờ 25 phút : 5
= 1 giờ 5 phút.

Bài 3 (trang 35, 36 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Một người thợ sơn 3 cái bàn như nhau hết 3 giờ 45 phút. Hỏi người đó sơn 7 cái bàn như thế hết bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn giải:

Thời gian người thợ sơn 1 cái bàn là:
   3 giờ 45 phút : 3 = 1 giờ 15 phút
Thời gian người thợ sơn 7 cái bàn là
   1 giờ 15 phút x 7 = 7 giờ 105 phút hay 8 giờ 45 phút.
     Đáp số: 8 giờ 45 phút.

Bài 4 (trang 36 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết vào chỗ chấm thích hợp:
Mặt Trăng quay 12 vòng xung quanh Trái Đất trong 327 ngày và 12 giờ.
Mặt Trăng quay một vòng xung quanh Trái Đất hết thời gian là: ………………

Hướng dẫn giải:

Mặt Trăng quay 12 vòng xung quanh Trái Đất trong 327 ngày và 12 giờ.
Mặt Trăng quay một vòng xung quanh Trái Đất hết thời gian là: 27 ngày 7 giờ.

Bài 5 (trang 36 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

a) 2 giờ 15 phút : 3 + 3 giờ 8 phút x 4
= ……………………………………………………………………
= ……………………………………………………………………
= ……………………………………………………………………

b) 4 giờ 24 phút x 7 – 6 giờ 48 phút : 6
= ………………………………………………………………………
= ………………………………………………………………………
= ………………………………………………………………………

Hướng dẫn giải:

a) 2 giờ 15 phút : 3 + 3 giờ 8 phút x 4
= 135 phút : 3 + 12 giờ 32 phút
= 45 phút + 12 giờ 32 phút
= 13 giờ 17 phút.

b) 4 giờ 24 phút x 7 – 6 giờ 48 phút : 6
= 28 giờ 168 phút – 1 giờ 8 phút
= 27 giờ 160 phút
= 29 giờ 40 phút.

Bài 6 (trang 36 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Một người thợ lăn sơn trong 1 giờ được 10m2. Hỏi người thợ đó lăn sơn cần 180m2 cần bao nhiêu thời gian.

Hướng dẫn giải:

180m2 gấp 10m2:
   180 : 10 = 18 (lần)
Người thợ lăn 180m2 cần thời gian là:
   1 x 18 = 18 (giờ)
     Đáp số: 18 giờ.

Bài 7 (trang 37 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Bác Hiền làm từ 14h đến 17 giờ 20 phút thì xong 4 luống đất để trồng rau. Hỏi trung bình bác Hiền làm 1 luống đất trồng rau hết bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn giải:

Thời gian bác Hiền làm xong 4 luống đất là:
   17 giờ 20 phút – 14 giờ = 3 giờ 20 phút.
Thời giant trung bình bác Hiền làm xong 1 luống đất là:
   3 giờ 20 phút : 4 = 50 (phút)
     Đáp số: 50 phút.

Bài 8 (trang 37 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Tính vận tốc rồi viết vào ô trống cho thích hợp:

s

48km

252m

4320m

175km

t

4 giờ

12 giây

60 phút

2,5 giờ

V

Hướng dẫn giải:

s

48km

252m

4320m

175km

t

4 giờ

12 giây

60 phút

2,5 giờ

V

12 km/h

21m/s

72m/phút

70km/giờ

Vui học (trang 37 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Anh Huy nuôi con chim sáo được 6 năm 8 tháng, anh Thịnh nuôi con chim họa mu được 70 tháng. Hỏi anh nào nuôi chim được lâu hơn và lâu hơn bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn giải:

6 năm 8 tháng = 80 tháng.
Vậy anh Huy nuôi lâu hơn anh Thịnh là:
   80 – 70 = 10 (tháng)

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 khác:

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.