Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 31 trang 49, 51 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 31 trang 49, 51 hay nhất

Bài 1 (trang 49 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Đặt tính rồi tính:
83507 – 7183.   12,546 – 7,362
b) Tính:
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 31 trang 49, 51 hay nhất tại VietJack ……………………………………………
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 31 trang 49, 51 hay nhất tại VietJack ……………………………………………

Hướng dẫn giải:

a)
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 31 trang 49, 51 hay nhất tại VietJack Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 31 trang 49, 51 hay nhất tại VietJack
b)
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 31 trang 49, 51 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 49 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Tìm x:
x + 61,9 = 107,6
……………………
……………………
……………………

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 31 trang 49, 51 hay nhất tại VietJack
……………………
……………………
……………………

Hướng dẫn giải:

x + 61,9 = 107,6
x = 107,6 – 61,9
x = 45,7
Vậy x = 45,7

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 31 trang 49, 51 hay nhất tại VietJack
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 31 trang 49, 51 hay nhất tại VietJack
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 31 trang 49, 51 hay nhất tại VietJack
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 31 trang 49, 51 hay nhất tại VietJack

Bài 3 (trang 49 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Kho thứ nhất chứa 345,5 tấn gạo. Kho thứ hai chứa ít hơn kho thứ nhất 72,6 tấn gạo. Hỏi cả hai kho chứa bao nhiêu tấn gạo?

Hướng dẫn giải:

Kho thứ hai chứa số tấn gạo là :
   345,5 – 72,6 = 272,9 (tấn)
Cả hai kho chứa số tấn gạo là:
   345,5 + 272,9 = 618,4 (tấn)
     Đáp số: 618,4 tấn.

Bài 4 (trang 50 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
Quãng đường từ A đến B dài 145km, dài hơn quãng đường từ B đến C là 62km. Hỏi quãng đường từ A đến C (đi qua B) dài bao nhiêu ki-lô-mét?
Trả lời: ………………………

Hướng dẫn giải:

Trả lời: Quãng đường từ A đến C dài:
   145 + 62 = 207 (km)

Bài 5 (trang 50 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết kết quả phép tính vào chỗ chấm:
31 x 10 = ………    7,02 x 100 = ………
31 x 0,1 = ………   7,02 x 0,01 = ………

Hướng dẫn giải:

31 x 10 = 310    7,02 x 100 = 702
31 x 0,1 = 3,1   7,02 x 0,01 = 0,0702

Bài 6 (trang 50 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

a) Đặt tính rồi tính:
26,7 x 4,5     8106 : 35
b) Tính:
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 31 trang 49, 51 hay nhất tại VietJack Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 31 trang 49, 51 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

a)
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 31 trang 49, 51 hay nhất tại VietJack
b)
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 31 trang 49, 51 hay nhất tại VietJack
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 31 trang 49, 51 hay nhất tại VietJack

Bài 7 (trang 50 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Tìm x:
x + 85,7 = 3,741 : 0,01
x : Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 31 trang 49, 51 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

x + 85,7 = 3,741 : 0,01
x + 85,7 = 374,1
x = 374,1 – 85,7
x = 288,4

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 31 trang 49, 51 hay nhất tại VietJack

Bài 8 (trang 51 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Quãng đường từ A đến B dài 123km, một ô tô xuất phát từ A và đã đi được 51km. Ô ô đó dự định đi tiếp với vận tốc 48km/giờ. Hỏi ô tô còn phải đi tiếp bao nhiêu thời gian nữa để đến B?

Hướng dẫn giải:

Quãng đường còn lại ô tô cần đi là:
   123 – 51 = 72 (km)
Thời gian ô tô cần đi tiếp để đến B là:
   72 : 48 = 1,5 (giờ)
     Đáp số: 1,5 giờ.

Vui học (trang 51 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Khuê muốn mua một bộ đồ chơi lắp ghép giá 320 000 đồng bằng tiền tiết kiệm của mình. Mỗi ngày Khuê tiết kiệm được 4000 đồng từ tiền tiêu vặt mẹ cho. Hỏi Khuê cần tiết kiệm trong bao nhiêu ngày thì có thể tự mua được bộ đồ chơi lắp ghép đó?

Hướng dẫn giải:

Trả lời: Số ngày Khuê cần tiết kiệm là:
   320 000 : 4000 = 80 (ngày)
     Đáp số: 80 ngày.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.