Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 24 trang 26, 29 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 24 trang 26, 29 hay nhất

Bài 1 (trang 26 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của các hình dưới đây:

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 24 trang 26, 29 hay nhất tại VietJack Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 24 trang 26, 29 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:


Hình A: Diện tích xung quanh: (3 + 4) x 2 x 7 = 98 (m2)
   Diện tích toàn phần: 98 + 3 x 4 x 2 = 122 (m2)
Hình B: Diện tích xung quanh: 4 x 4 x 4 = 64 (m2)
   Diện tích toàn phần: 4 x 4 x 6 = 96 (m2)
Hình C: Diện tích xung quanh: (7,5 + 11,2) x 2 x 3 = 112,2 (m2)
   Diện tích toàn phần: 112,2 + 7,5 x 11,2 x 2 = 280,2 (m2).

Bài 2 (trang 26 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Tính thể tích các hình ở bài 1 rồi viết kết quả vào chỗ chấm:
a) Hình A có thể tích là: …………
b) Hình B có thể tích là: …………
c) Hình C có thể tích là: …………

Hướng dẫn giải:

a) Hình A có thể tích là: 84m3
b) Hình B có thể tích là: 64m3
c) Hình C có thể tích là: 252 m3.

Bài 3 (trang 26 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) 10% của 260 là ……   
5% của 260 là ……
Vậy : 15% của 260 là ……   

b) 10% của 780 là ……
……% của 780 là ……
……% của 780 là ……
……% của 780 là ……
Vậy 23,5% của 780 là ……

Hướng dẫn giải:

a) 10% của 260 là 26   
5% của 260 là 13
Vậy : 15% của 260 là 39   

b) 10% của 780 là 78
20% của 780 là 156
3% của 780 là 23,4
0,5% của 780 là 3,9
Vậy 23,5% của 780 là 183,3

Bài 4 (trang 27 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Khối gỗ bên được ghép bởi 12 hình lập phương nhỏ có cạnh 2cm. Tính thể tích khối gỗ.

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 24 trang 26, 29 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Thể tích khối gỗ là 96cm3
Giải thích :
Thể tích hình lập phương nhỏ bằng : 2 x 2 x 2 = 8 (cm3)
Thể tích cả khối gỗ là : 8 x 12 = 96 (cm3)

Bài 5 (trang 27 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Nối mỗi đồ vật với tên hình thích hợp :

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 24 trang 26, 29 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 24 trang 26, 29 hay nhất tại VietJack

Bài 6 (trang 28 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Người ta muốn sơn một bức tường có kích thước như hình vẽ bên. Tính diện tích cần sơn (không sơn cửa, cửa sổ và ô thoáng).

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 24 trang 26, 29 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Trả lời : 18,2244m2.
Giải thích :
Diện tích cả bức tường là : 4,8 x 3,5 + 2,5 x 4,8 : 2 = 22,8 (m2)
Diện tích cửa đi là : 2,2 x 1 = 2,2 (m2)
Diện tích cửa sổ là : 1,5 x 1,5 = 2,25 (m2)
Diện tích ô thoáng là : 0,2 x 0,2 x 3,14 = 0,1256 (m2)
(ô thoáng hình tròn có bán kính bằng 40 : 2 = 20cm = 0,2m)
Diện tích cần sơn là : 22,8 – 2,2 – 2,25 – 0,1256 = 18,2244 (m2)

Bài 7 (trang 28 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Một mảnh vườn hình thang vuông có đáy lớn 30m, đáy nhỏ 20m, chiều cao 15m. Người ta đào một cái ao hình vuông cạnh 15m sát phần góc vuông của hình thang, phần còn lại làm vườn rau.
a) Tính diện tích ao, diện tích vườn rau.
b) Tính tỉ số phần trăm diện tích ao và diện tích vườn rau.

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích mảnh vườn là :
   (30 + 20) x 15 : 2 = 375 (m2)
Diện tích ao là :
   15 x 15 = 225 (m2)
Diện tích vườn rau là :
   375 – 225 = 150 (m2)
b) Tỉ số phần trăm diện tích ao và diện tích vườn rau là :
   225 : 150 x 100% = 150%
   Đáp số : a) Sao = 225m2 ; SVR = 150m2
    b) 150%.

Bài 8 (trang 29 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Một bể cá thủy tinh dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 50cm, chiều rộng 30cm, mực nước trong bể cá cao 5cm. Sau khi thả một viên đá vào bể thì mực nước trong bể cao 7cm. Tính thể tích viên đá, biết rằng viên đá chìm hoàn toàn trong nước.

Hướng dẫn giải:

Trả lời: Thể tích viên đá là 3000cm3
Giải thích:
Thể tích bể nước trước khi cho viên đá là:
   50 x 30 x 5 = 7500 (cm3)
Thể tích bể nước sau khi thả viên đá là:
   50 x 30 x 7 = 10500 (cm3)
Thể tích viên đá là:
   10 500 – 7500 = 3000 (cm3)

Vui học (trang 29 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Một hộp thuốc hình chữ nhật, kích thước như hình vẽ.
a) Tính diện tích bìa dùng làm chiếc hộp đó, biết các mép gấp có diện tích 20cm3.
b) Tính thể tích hộp thuốc đó.

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 24 trang 26, 29 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích toàn phần của hộp thuốc là:
   (4 + 5) x 2 x 8 + 4 x 5 x 2 = 184 (cm2)
Diện tích bìa làm hộp thuốc là:
   184 + 20 = 204 (cm2)
b) Thể tích hộp thuốc là:
   4 x 5 x 8 = 160 (cm3)
     Đáp số: a) 204cm2; b) 160cm3.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.