Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất

Bài 1 (trang 41 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Một đoàn tàu vượt qua một cây cầu dài 1500m hết 2 phút 30 giây. Tính vận tốc của đoàn tàu (km/giờ), biết rằng chiều dài của đoàn tàu là 120m.

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Đổi 2 phút 30 giây = Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack giờ
Quãng đường thực sự đoàn tàu phải đi là:
   1500 + 120 = 1670 (m) = 1,67 km
Vận tốc của đoàn tàu là:
   1,67 : Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack = 40,08 (km/giờ)
     Đáp số: 40,08 km/giờ.

Bài 2 (trang 41 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
Một đoàn tàu vượt qua một cây cầu dài 3000m với vận tốc 36km/giờ.
Đoàn tày vượt qua cây cầu hết thời gian là ………………………….

Hướng dẫn giải:

Một đoàn tàu vượt qua một cây cầu dài 3000m với vận tốc 36km/giờ.
Đoàn tày vượt qua cây cầu hết thời gian là 5 phút.

Bài 3 (trang 41 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Một con chim đại bàng bay trong 2,5 giờ được 225km. Một con kăng-ga-ru di chuyển trong 3 phút được 2520m. Hỏi mỗi phút con vậy nào di chuyển nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải:

Đổi 2,5 giờ = 150 phút, 225km = 225000m.
Mỗi phút con chim đại bàng di chuyển được:
   225 000 : 150 = 1500 (m)
Mỗi phút con kăng-ga-ru di chuyển được:
   2520 : 3 = 840 (m)
Mỗi phút chim đại bàng di chuyển được nhiều hơn kăng-ga-ru:
   1500 – 840 = 660 (m)
    Đáp số: Đại bàng nhiều hơn, nhiều hơn 660m.

Bài 4 (trang 42 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Quãng đường từ Hà Nội đến một địa điểm của một tỉnh khoảng 300km. Một xe ô tô đi từ Hà Nội về địa điểm đó với vận tốc 68km/giờ, một xe ô tô khác đi từ địa điểm đó ra Hà Nội với vận tốc 52km/giờ. Biết hai xe cùng đi trên một đường, hỏi sau bao lâu hai xe gặp nhau?

Hướng dẫn giải:

Một giờ hai xe đi được tổng quãng đường là:
   68 + 52 = 120 (km)
Thời gian để hai xe gặp nhau là (hai xe đi hết tổng quãng đường 300km):
   300 : 120 = 2,5 (giờ)
     Đáp số: 2,5 giờ.

Bài 5 (trang 42 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Điền dấu (<; >; =) thích hợp vào chỗ chấm:

345 687 …… 345 678
9999 …… 10 001
798 …… 801
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

345 687 > 345 678
9999 < 10 001
798 < 801
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack

Bài 6 (trang 42 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được số:
a) Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack chia hết cho cả 2 và 5.
b) Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack chia hết cho cả 2 và 3.
c) Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack chia hết cho cả 9 và 5.
d) Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack chia hết cho 3 và 5.

Hướng dẫn giải:

a) Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack chia hết cho cả 2 và 5.
b) Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack hoặc Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack chia hết cho cả 2 và 3.
c) Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack chia hết cho cả 9 và 5.
d) Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack hoặc Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack hoặc Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack hoặc Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack chia hết cho 3 và 5.

Bài 7 (trang 42 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Quy đồng mẫu số cho các phân số:


Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:


Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack

Bài 8 (trang 43 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Ba địa điểm A, B, C lần lượt cùng nằm trên một tuyến đường. Một ô tô xanh đi từ B đến C với vận tốc 48km/giờ, cùng lúc đó một ô tô đen đi từ A theo hướng qua B tới C với vận tốc 64km/giờ và đuổi theo ô tô xanh (xem hình dưới đây). Hỏi sau bao lâu ô tô đen đuổi kịp ô tô xanh, biết khoảng cách từ A đến B là 32km?

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Mỗi giờ ô tô đen rút ngắn được số ki-lô-mét so với ô tô xanh là:
   64 – 48 = 16 (km)
Thời gian để ô tô đen đuổi kịp ô tô xanh là:
   32 : 16 = 2 (giờ)
     Đáp số: 2 giờ.

Vui học (trang 43 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Buổi sáng, Hùng và Huy cùng chạy tập thể dục xung quanh một bờ hồ có chu vi 1000m (cùng chạy từ một chỗ và cùng một lúc). Nếu hai bạn chạy ngược chiều nhau thì từ lúc xuất phát đến lúc gặp nhau của hai bạn là 3 phút 20 giây, còn nếu chạy cùng chiều nhau thì từ lúc xuất phát đến lúc gặp nhau là 20 phút. Tính vận tốc của mỗi bạn, biết Hùng chạy nhanh hơn Huy.

Hướng dẫn giải:

Trả lời: Vận tốc của Hùng là 10,5 km/giờ, vận tốc của Huy là 7,5 km/giờ.
Giải thích:
Tổng vận tốc của hai bạn là:
   1 : Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack = 18 (km/giờ)
Hiệu vận tốc của hai bạn là:
   1 : Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 28 trang 41, 43 hay nhất tại VietJack = 3 (km/giờ)
Vận tốc của Hùng là:
   (18 + 3) : 2 = 10,5 (km/ giờ)
Vận tốc của Huy là :
   18 – 10,5 = 7,5 (km/giờ)

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.