Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 34 trang 58, 60 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 34 trang 58, 60 hay nhất

Bài 1 (trang 58 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Một ô tô phải đi quãng đường từ A đến B dài 126km. Tính thời gian để ô tô đi hết quãng đường nếu ô tô đó đi với vận tộc 56km/giờ.

Hướng dẫn giải:

Thời gian để ô tô đi hết quãng đường đó là :
   126 : 56 = 2,25 (giờ)
     Đáp số : 2,25 giờ.

Bài 2 (trang 58 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy là 32m và 22m, chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng hình thang đó.

Hướng dẫn giải:

Trả lời : Diện tích thửa ruộng hình thang là : 729m2
Giải thích :
Chiều cao hình thang là : (32 + 22) : 2 = 27 (m)
Diện tích thửa ruộng hình thang là:
   (32 + 22) x 27 : 2 = 729 (m2)

Bài 3 (trang 58 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Hai ô tô cùng xuất phát đi ngược chiều nhau, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54km/giờ, một ô tô đi từ B đến A với vận tốc 58km/giờ. Sau 1 giờ 45 phút thì hai ô tô gặp nhau. Tính độ dài quãng đường AB.

Hướng dẫn giải:

Đáp số: 196 km.
Giải thích:
Tổng vận tốc hai xe là: 54 + 58 = 112 (km/giờ)
Độ dài quãng đường AB là: 112 x 1,75 = 196 (km)

Bài 4 (trang 58 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 34 trang 58, 60 hay nhất tại VietJack chiều dài. Biết mỗi mét vuông vườn rau đó thu hoạch được 5kg rau, mỗi ki-lô-gam rau bán được 18 000 đồng. Hỏi nếu thu hoạch cả vườn rau đó thì bán được bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Trả lời: 34 560 000 đồng.
Giải thích:
Chiều rộng vườn rau là: 24 x Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 34 trang 58, 60 hay nhất tại VietJack = 16 (m)
Diện tích vườn rau là : 24 x 16 = 384 (m2)
Số ki-lô-gam rau thu hoạch được là : 384 x 5 = 1920 (kg)
Số tiền bán được là : 1920 x 18 000 = 34 560 000 (đồng)

Bài 5 (trang 59 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Biểu đồ dưới đây cho biết số quyển vở mà mỗi lớp trong khối 5 quyên góp được :

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 34 trang 58, 60 hay nhất tại VietJack

Dựa vào biểu đồ, hãy viết tiếp vào chỗ chấm :
a) Lớp …… quyên góp được nhiều nhất ; Lớp …… quyên góp được ít nhất.
b) Cả khối lớp 5 quyên góp được …… quyển vở.
c) Trung bình mỗi lớp quyên góp được …… quyển vở.

Hướng dẫn giải:

a) Lớp 5C quyên góp được nhiều nhất ; Lớp 5B quyên góp được ít nhất.
b) Cả khối lớp 5 quyên góp được 260 quyển vở.
c) Trung bình mỗi lớp quyên góp được 65 quyển vở.

Bài 6 (trang 59 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả khảo sát ý thích ăn một số loại quả (cam, dứa, mít, xoài) của 120 học sinh khối 5.
a) …… bạn thích ăn cam
b) …… bạn thích ăn dứa
c) …… bạn thích ăn mít
d) …… bạn thích ăn xoài.

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 34 trang 58, 60 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

a) 48 bạn thích ăn cam
b) 30 bạn thích ăn dứa
c) 18 bạn thích ăn mít
d) 24 bạn thích ăn xoài.
Giải thích:
a) Số bạn thích ăn cam là: 120 x 40 : 100 = 48 (bạn)
b) Số bạn thích ăn dứa là : 120 x 25 : 100 = 30 (bạn)
c) Số bạn thích ăn mít là : 120 x 15 : 100 = 18 (bạn)
d) Số bạn thích ăn xoài là : 120 x 20 : 100 = 24 (bạn).

Bài 7 (trang 60 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

a) Tính :
Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 34 trang 58, 60 hay nhất tại VietJack = …………………
2 giờ 25 phút x 3 = …………………
b) Tìm x:
x – 5,7 = 7,25
x x 1,4 = 5,6
x + 14,28 = 12,5 x 3,6
x : 2,75 = 37,6 – 18,62.

Hướng dẫn giải:

a) Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 34 trang 58, 60 hay nhất tại VietJack
2 giờ 25 phút x 3 = 7 giờ 15 phút.
b)
x – 5,7 = 7,25
x = 7,25 + 5,7
x = 12,95

x x 1,4 = 5,6
x = 5,6 : 1,4
x = 4.

x + 14,28 = 12,5 x 3,6
x + 14,28 = 45
x = 45 – 14,28
x = 30,72

x : 2,75 = 37,6 – 18,62
x : 2,75 = 18,98
x = 18,98 x 2,75
x = 52,195.

Bài 8 (trang 60 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán được 500kg gạo, ngày thứ hai bán được bằng 95% số gạo bán được của ngày thứ nhất. Tổng số gạo bán trong hai ngày bằng 30% số gạo lúc đầu có trong cửa hàng. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tấn gạo?

Hướng dẫn giải:

Đáp số: 3,25 tấn
Giải thích:
Số gạo ngày thứ hai bán được là:
   500 x 95 : 100 = 475 (kg)
Số gạo cả hai ngày bán được là:
   500 + 475 = 975 (kg)
Số gạo lúc đầu cửa hàng có là:
   975 : 30 x 100 = 3250 (kg) = 3,25 tấn.

Vui học (trang 60 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm các bạn lớp 5C tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa. Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 34 trang 58, 60 hay nhất tại VietJack
a) Các bạn lớp 5C đã tham gia vào … câu lạc bộ ngoại khóa
b) Số bạn lớp 5C tham gia câu lạc bộ Cờ vua chiếm ……%
c) Câu lạc bộ có số bạn tham gia nhiều nhất là ……
Câu lạc bộ có số bạn tham gia ít nhất là ……

Hướng dẫn giải:

a) Các bạn lớp 5C đã tham gia vào 4 câu lạc bộ ngoại khóa
b) Số bạn lớp 5C tham gia câu lạc bộ Cờ vua chiếm 28 %
c) Câu lạc bộ có số bạn tham gia nhiều nhất là võ thuật
Câu lạc bộ có số bạn tham gia ít nhất là bóng bàn.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.