Sách bài tập Vật Lí 7 Bài 1: Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sángSách bài tập Vật Lí 7 Bài 1: Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng

Video Giải Sách bài tập Vật Lí 7 Bài 1: Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng

Bài 1.1 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 1:38 : Vì sao ta nhìn thấy một vật?

   A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật

   B. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật

   C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta

   D. Vì vật được chiếu sáng

Lời giải:

    Đáp án: C

Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

Bài 1.2 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 2:05 : Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

   A. Ngọn nến đang cháy

   B. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng

   C. Mặt trời

   D. Đèn ống đang sáng

Lời giải:

   Đáp án: B

Vì nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng, còn vỏ chai sáng chói dưới trời nắng là vật sáng vì nó hắt lại những ánh sáng mặt trời chiếu vào nó.

Bài 1.3 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 3:12 : Giải thích vì sao trong phòng có cửa gỗ đóng kín, không bật đèn, ta không nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt trên bàn.

Lời giải:

   Trong phòng cửa gỗ đóng kín, ta không nhìn thấy mảnh giấy trắng vì không có ánh sáng chiếu lên mảnh giấy, do đó cũng không có ánh sáng bị mảnh giấy hắt lại truyền vào mắt ta.

Bài 1.4 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 5:10 : Ta đã biết vật đen không phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó, Nhưng ban ngày ta vẫn nhìn thấy miếng bìa màu đen để trên bàn. Vì sao?

Lời giải:

   Vì ta thấy các vật sáng ở xung quanh miếng bìa đen do đó mắt ta phân biệt được miếng bìa đen với các vật ở xung quanh.

Bài 1.5 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 6:48 : Ta có thể dùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm sáng trong phòng. Gương đó có phải nguồn sáng không? Tại sao?

Lời giải:

   Gương đó không phải nguồn sáng vì nó không tự phát ra ánh sáng mà chỉ hắt lại ánh sáng chiếu vào đó.

Bài 1.6 trang 3 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 8:34 : Khi nào ta nhận biết được ánh sáng?

   A. Khi mắt ta mở

   B. Khi có ánh sáng đi ngang qua mắt ta

   C. Khi có ánh sáng lọt vào mắt ta

   D. Khi đặt một nguồn sáng trước mắt

Lời giải:

   Đáp án: C

Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng lọt vào mắt ta.

Bài 1.7 trang 4 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 8:59 : Khi nào ta thấy một vật?

   A.khi vật được chiếu sáng

   B.khi ta mở mắt hướng về phía vật

   C.khi vật phát ra ánh sáng

   D.khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta

Lời giải:

   Đáp án: D

Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta.

Bài 1.8 trang 4 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 9:23 : Ban ngày trời nắng, dùng một gương phẳng hứng ánh sáng mặt trời, rồi xoay gương chiếu ánh nắng qua cửa sổ vào trong phòng. Gương đó có phải nguồn sáng không? Tại sao?

   A. Là nguồn sáng vì có ánh sáng từ gương chiếu vào phòng

   B. Là nguồn sáng vì gương hắt ánh sáng Mặt trời chiếu vào phòng

   C. Không là nguồn sáng vì gương chỉ chiếu ánh sáng theo một hướng

   D. Không phải là nguồn sáng vì gương không tự phát ra ánh sáng

Lời giải:

   Đáp án: D

Vì nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng mà gương không tự phá ra ánh sáng, nó chỉ hắt lại ánh sáng được Mặt Trời chiếu tới.

Bài 1.9 trang 4 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 9:58 : Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

   A.mặt trời

   B.ngọn nến đang cháy

   C.con đom đóm lập lòe

   D.mặt trăng

Lời giải:

   Đáp án: D

Vì Mặt Trăng không tự phát ra ánh sáng, sở dĩ ta nhìn thấy mặt trăng là do có ánh sáng từ Mặt Trời chiếu tới Mặt Trăng rồi hắt lại vào mắt ta.

Bài 1.10 trang 4 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 10:40 : Trường hợp nào dưới đây ta không nhận biết được miếng bìa màu đen?

   A. Dán miếng bìa màu đen lên một tờ giấy xanh rồi đặt dưới ánh đèn điện

   B. Dán miếng bìa đen lên trên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối

   C. Đặt miếng bìa đen trước một ngọn nến đang cháy

   D. Đặt miếng bìa đen ngoài trời nắng

Lời giải:

   Đáp án: B.

Vì không có nguồn sáng (phòng tối) nên không có ánh sáng chiếu vào tờ giấy, do đó cũng không có ánh sáng từ tờ giấy hắt lại truyền vào mắt ta. Vậy ta không nhìn thấy tờ giấy, dẫn đến ta cũng không nhận biết được miếng bìa màu đen.

Bài 1.11 trang 4 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 12:25 : Trong trường hợp nào dưới đây ta nhận biết được một miếng bìa màu đen?

   A. Dán miếng bìa đen lên trên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối

   B. Dán miếng bìa màu đen lên trên một bảng đen rồi đặt dưới ngọn đèn điện đang sáng

   C. Dán miếng bìa màu đen lên trên một tờ giấy màu xanh đặt ngoài trời lúc ban ngày

   D. Đặt miếng bìa màu đen lên bàn trong bóng tối.

Lời giải:

   Đáp án: C

Vì đặt ngoài trời lúc ban ngày có ánh sáng chiếu vào, tờ giấy màu xanh sẽ trở thành vật sáng. Vì vậy ta nhìn thấy tờ giấy màu xanh và các vật đặt trên nó, kể cả miếng bìa màu đen.

Bài 1.12 trang 5 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 13:25 : Vật nào dưới đây không phải là vật sáng?

   A. Ngọn nến đang cháy

   B. Mảnh giấy trắng đặt dưới ánh nắng mặt trời

   C. Mảnh giấy đen đặt dưới ánh nắng mặt trời

   D. Mặt trời

Lời giải:

   Đáp án: C

Vì vật sáng là nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Mảnh giấy màu đen đặt dưới ánh nắng Mặt Trời nó không tự phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng do Mặt Trời chiếu vào.

Bài 1.13 trang 5 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 14:34 : Ta nhìn thấy bông hoa màu đỏ vì

   A. Bản thân bông hoa có màu đỏ

   B. Bông hoa là một vật sáng

   C. Bông hoa là một nguồn sáng

   D. Có ánh sáng từ bông hoa đỏ truyền đến mắt ta

Lời giải:

   Đáp án: D

Ta nhìn thấy bông hoa màu đỏ vì có ánh sáng màu đỏ từ bông hoa hắt đến mắt ta.

Bài 1.14 trang 5 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 15:05 : Ban đêm, Hoa ngồi đọc sách dưới một ngọn đèn điện. Hoa nói rằng sở dĩ bạn ấy nhìn thấy trong sách vì mắt bạn ấy phát ra các tia sáng chiếu lên trang sách. Hãy bố trí một thí nghiệm chứng tỏ lập luận của Hoa là sai?

Lời giải:

* Nếu đúng như Hoa nói thì khi ta mở mắt là có ánh sáng phát ra từ mắt chiếu lên trang sách và ta nhìn thấy trang sách cho dù là tắt đèn.

* Bây giờ ta làm thí nghiệm sau để kiểm tra:

    + Ta tắt hết đèn trong phòng học của Hoa để không có nguồn sáng nào trong phòng, sau đó ta đưa mắt nhìn về hướng trang sách xem có nhìn thấy gì không.

    + Kết quả thu được là ta không quan sát thấy bất cứ thứ gì trên trang sách, chứng tỏ bạn Hoa nói sai.

Bài 1.15 trang 5 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 19:03 : Ban đêm, trong phòng tối, ta nhìn thấy một điểm sáng trên bàn. Hãy bố trí một thí nghiệm để kiểm tra xem điểm sáng đó có phải là nguồn sáng không

Lời giải:

* Nếu là nguồn sáng thì điểm sáng đó phải tự phát ra ánh sáng. Do vậy để kiểm tra nó là nguồn sáng hay không ta thực hiện thí nghiệm sau:

    + Kiếm một thùng bìa catton trống, chẳng thùng đựng bánh kẹo ngoài cửa hàng.

    + Dùng kéo cắt để tạo một hộp hở một mặt, khoét một lỗ nhỏ bất kỳ lên một trong các mặt còn lại.

    + Ta úp thùng tạo được lên điểm sáng. Sau đó dùng mắt nhìn qua lỗ nhỏ, nếu ta vẫn thấy điểm sáng đó thì đó là nguồn sáng.

* Lưu ý: Thí nghiệm này muốn thành công thì phải đảm bảo rằng không có ánh sáng từ bất cứ nơi nào trong phòng chiếu lên điểm sáng trên bàn.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Video Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Vật Lí 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.