Sách bài tập Vật Lí 7 Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điệnSách bài tập Vật Lí 7 Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện

Video Giải Sách bài tập Vật Lí 7 Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện

Bài 23.1 trang 53 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 1:00 : Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút:

   A. các vụn nhôm.

   B. các vụn sắt.

   C. các vụn đồng.

   D. các vụn giấy viết.

Lời giải:

   Đáp án: B

Vì khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này là một nam châm điện nên nó hút các vụn sắt.

Bài 23.2 trang 53 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 1:30 : Chuông điện hoạt động là do:

   A. tác dụng nhiệt của dòng điện.

   B. tác dụng từ của thỏi nam châm (nam châm vĩnh cửu) gắn trong chuông điện.

   C. tác dụng từ của dòng điện.

   D. tác dụng hút và đẩy của các vật bị nhiễm điện.

Lời giải:

   Đáp án: C

Vì trong chuông điện có cuộn dây dẫn quanh lõi sắt non, khi đóng công tắc cuộn dây trở thành nam châm hút miếng sắt, đầu gõ chuông đập vào chuông làm chuông kêu.

Bài 23.3 trang 53 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 1:56 : Tác dụng hoá học của dòng điện khi đi qua dung dịch muối đồng sunfat được biểu hiện ở chỗ:

   A. làm dung dịch này nóng lên.

   B. làm dung dịch này bay hơi nhanh hơn.

   C. làm biến màu của hai thỏi than nối với hai cực của nguồn điện được nhúng trong dung dịch này.

   D. làm biến màu thỏi than nối với cực âm của nguồn điện được nhúng trong dung dịch này .

Lời giải:

   Đáp án: D

Dòng điện khi đi qua dung dịch muối đồng sunfat làm biến màu thỏi than nối với cực âm của nguồn điện được phủ một lớp đồng.

Bài 23.4 trang 53 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 2:36 : Hãy kẻ đoạn thẳng nối mỗi điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải trong khung dưới đây để chỉ ra sự phù hợp nội dung giữa chúng.

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Bài 23.4 trang 54 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 4:18 : Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng từ của dòng điện?

    A. Ấm điện     B. Quạt điện

    C. Đèn LED     D. Nồi cơm điện

Lời giải:

   Đáp án: B

Vì động cơ điện của quạt điện hoạt động dựa trên tác dụng từ của dòng điện.

Bài 23.6 trang 54 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 5:09 : Cần cẩu dùng nam châm điện hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

   A. Tác dụng nhiệt     B. Tác dụng phát sáng

   C. Tác dụng từ     D. Tác dụng hoá học

Lời giải:

   Đáp án: C

Vì nam châm điện trong cần cẩu hoạt động được là do tác dụng từ của dòng điện tạo nên.

Bài 23.7 trang 54 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 5:38 : Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?

   A. Tác dụng nhiệt.     B. Tác dụng từ.

   C. Tác dụng phát ra âm thanh.     D. Rác dụng hoá học.

Lời giải:

   Đáp án: C

Dòng điện không có tác dụng phát ra âm thanh.

Bài 23.8 trang 54 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 6:04 : Để mạ bạc một cái hộp bằng đồng thì làm theo cách nào dưới đây?

   A. Nối hộp với cực dương của nguồn điện rồi nhúng hộp ngập trong dung dịch muối bạc.

   B. Nối hộp với cực âm của nguồn điện rồi nhúng hộp ngập trong dung dịch muối bạc.

   C. Nối một thỏi bạc với cực âm của nguồn điện và nối hộp với cực dương của nguồn, rồi nhúng thỏi bạc và hộp ngập trong dung dịch muối bạc để cho dòng điện chạy qua dung dịch này.

   D. Nối một thỏi bạc với cực dương của nguồn điện và nối hộp với cực âm của nguồn, rồi nhúng thỏi bạc và hộp ngập trong dung dịch muối bạc để cho dòng điện chạy qua dung dịch này.

Lời giải:

   Đáp án: D

Để mạ bạc một cái hộp bằng đồng thì ta nối một thỏi bạc với cực dương của nguồn điện và nối hộp với cực âm của nguồn, rồi nhúng thỏi bạc và hộp ngập trong dung dịch muối bạc để cho dòng điện chạy qua dung dịch này.

Bài 23.9 trang 54 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 6:41 : Làm theo cách nào dưới đây khi chú ý tới tác dụng sinh lí của dòng điện?

   A. Không sử dụng bất cứ một dụng cụ điện nào, vì dòng điện có thể gây nguy hiểm tới tính mạnh con người.

   B. Sử dụng tuỳ ý mọi dụng cụ điện, không cần tránh việc dòng điện có thể đi qua cơ thể người.

   C. Chỉ sử dụng dòng điện khi cần chữa một số bệnh.

   D. Sử dụng các dụng cụ điện khi cần thiết và chú ý đảm bảo an toàn về điện.

Lời giải:

   Đáp án: C

Chỉ sử dụng dòng điện khi cần chữa một số bệnh như: dùng xung điện thích hợp có thể làm tim ngừng đập hoạt động trở lại hay kích thích hoạt động của một số vùng thần kinh.

Bài 23.10 trang 54 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 7:47 : Trong các liệt kê dưới đây, liệt kê nào gồm toàn các dụng cụ điện mà hoạt động của chúng dựa chủ yếu vào tác dụng từ của dòng điện?

   A. Máy tính cá nhân, quạt điện, rađiô, tivi.

   B. Máy bơm nước, quạt điện, cần cẩu điện, chuông điện.

   C. Điện thoại di động, máy tính bỏ túi, máy chụp ảnh tự động, chuông điện.

   D. Bút thử điện, bóng đèn dây tóc, bàn là, lò sưởi điện.

Lời giải:

   Đáp án: B

Máy bơm nước, quạt điện, cần cẩu điện, chuông điện hoạt động của chúng dựa chủ yếu vào tác dụng từ của dòng điện.

Bài 23.11 trang 55 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 9:04 : Khoanh tròn chữ Đ cho câu phát biểu đúng, chữ S cho câu sai.

a. Mọi cuộn dây dẫn khi có dòng điện đi qua đều trở thành nam châm điện.ĐS
b. Dòng điện đi qua bất cứ vật dẫn nào có tác dụng từ.ĐS
c. Dòng điện đi qua một chất có thể biến đổi chất ấy thành chất khác.ĐS
d. Bất cứ dòng điện nào đi qua cơ thể người đều nguy hiểm tới tính mạng.ĐS
e. Chuông điện kêu liên tục do dòng điện được đóng ngắt liên tục nhờ tác dụng nhiệt.ĐS
g. Cho dòng điện thích hợp đi qua cơ thể người có thể chữa được một số bệnh.ĐS
h. Dòng điện rất có ích lợi vì nó có nhiều tác dụng như tác dụng nhiệt, phát sáng, tác dụng từ, hoá học và sinh lí.ĐS

Lời giải:

- Câu đúng (Đ): g, h.

- Câu sai (S): a, b, c, d, e.

Bài 23.12 trang 55 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 11:57 : Hãy ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng:

1. Bóng đèn bút thử điện phát sáng là do

2. Có thể mạ một lớp kim loại cho bề mặt của các đồ vật là do

3. Cơ bị co khi có dòng điện đi qua là do

4. Bóng đèn dây tóc phát sáng là do

5. Chuông điện kêu liên tiếp là do

a) tác dụng từ của dòng điện.

b) tác dụng nhiệt của dòng điện.

c) tác dụng hoá học của dòng điện.

d) tác dụng phát sáng của dòng điện.

e) tác dụng sinh lí của dòng điện.

Lời giải:

   1.d     2.c     3.e     4.b     5.a

Bài 23.13 trang 55 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 13:55 : Trên hình 23.1 có vẽ sơ đồ một mạch điện. Khi đóng công tắc K thì thấy bóng đèn Đ nhấp nháy, lúc sáng lúc tắt. Giải thích tại sao?

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

   Khi đóng công tắc K thì bóng đèn Đ nhấp nháy, lúc sáng, lúc tắt là vì khi đóng công tắc K- mạch điện kín, dòng điện chạy qua bóng đèn làm cho đèn sáng, cùng lúc đó dòng điện chạy qua cuộn dây, cuộn dây trở thành nam châm điện hút miếng sắt, lúc đó miếng sắt và tiếp điểm bị hở → bóng đèn tắt → nam châm điện cũng bị ngắt, miếng sắt lại trở về tì vào tiếp điểm mạch kín, bóng đèn lại sáng. Hiện tượng xảy ra liên tục khi khoá K còn đóng.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Video Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Vật Lí 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.