Sách bài tập Vật Lí 7 Bài 29: An toàn khi sử dụng điệnSách bài tập Vật Lí 7 Bài 29: An toàn khi sử dụng điện

Video Giải Sách bài tập Vật Lí 7 Bài 29: An toàn khi sử dụng điện

Bài 29.1 trang 78 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 1:36 : Câu phát biểu nào sau đây là đúng?

   Khi làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V thì:

   A. Dòng điện không khi nào đi qua cơ thể người.

   B. Dòng điện có thể đi qua cơ thể người nhưng không gây nguy hiểm.

   C. Dòng điện có thể đi qua cơ thể người và gây nguy hiểm.

Lời giải:

   Đáp án: B

Khi làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V thì dòng điện có thể đi qua cơ thể người nhưng không gây nguy hiểm.

Bài 29.2 trang 78 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 2:17 : Kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên trái với một điểm thích hợp ở cột bên phải trong khung dưới đây:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Bài 29.3 trang 78 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 3:45 : Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi :

   A. Mạch điện có dây dẫn ngắn.

   B. Mạch điện dùng pin hay acquy để thắp sáng đèn.

   C. Mạch điện không có cầu chì.

   D. Mạch điện bị nối tắt bằng dây đồng giữa hai cực của nguồn điện.

Lời giải:

   Đáp án: D

Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi mạch điện bị nối tắt bằng dây đồng giữa hai cực của nguồn điện.

Bài 29.4 trang 78 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 4:13 : Những việc làm nào dưới đây đảm bảo an toàn đối với học sinh khi sử dụng điện ?

   a. Phơi quần áo lên dây điện.

   b. Làm thí nghiệm với dây dẫn có vỏ bọc cách điện.

   c. Lắp cầu chì phù hợp cho mỗi thiết bị điện.

   d. Tự mình sửa chữa mạng điện gia đình.

   e. Làm thí nghiệm với pin hoặc acquy.

   f. Chơi thả diều gần đường dây tải điện.

Lời giải:

   Các việc làm đảm bảo an toàn đối với học sinh khi sử dụng điện:

   b. Làm thí nghiệm với dây dẫn có vỏ bọc cách điện.

   c. Lắp cầu chì phù hợp cho mỗi thiết bị điện.

   e. Làm thí nghiệm với pin hoặc acquy.

Bài 29.5 trang 79 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 5:20 : Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây ra tác dụng nào dưới đây ?

   A. Chỉ tác dụng lên hệ thần kinh làm cơ thể bị tê liệt.

   B. Chỉ tác dụng lên hệ cơ thể làm cơ thể bị co rút, làm tim ngừng đập.

   C. Chỉ tác dụng lên hệ hô hấp làm ngừng thở.

   D. Cả ba tác dụng trên đây.

Lời giải:

   Đáp án: D

Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây ra tác dụng: lên hệ thần kinh làm cơ thể bị tê liệt, lên hệ cơ thể làm cơ thể bị co rút, làm tim ngừng đập, lên hệ hô hấp làm ngừng thở.

Bài 29.6 trang 79 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 6:06 : Công việc nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện ?

   A. Sử dụng các nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V để làm thí nghiệm.

   B. Tự sửa chữa các thiết bị điện được dùng với mạng điện dân dụng.

   C. Sử dụng các dây dẫn, các dụng cụ sửa chữa điện có vỏ bọc cách điện và sử dụng các vật lót cách điện.

   D. Tuyệt đối không để dòng điện có cường độ trên 70mA đi qua cơ thể người.

Lời giải:

   Đáp án: B

Công việc không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện là: tự sửa chữa các thiết bị điện được dùng với mạng điện dân dụng.

Bài 29.7 trang 79 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 6:56 : Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý nghĩa gì ?

   A. Có ý nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì này từ 1A trở lên thì cầu chì sẽ đứt.

   B. Có ý nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì luôn lớn hơn 1A.

   C. Có nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì luôn bằng 1A.

   D. Có nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì luôn nhỏ hơn 1A.

Lời giải:

   Đáp án: A

Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì này từ 1A trở lên thì cầu chì sẽ đứt.

Bài 29.8 trang 79 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 7:52 : Cần phải chú ý điều nào dưới đây khi sử dụng cầu chì ?

   A. Phải mắc thật gần dụng cụ hay thiết bị mà nó cần bảo vệ.

   B. Luôn chọn dây chì thật mảnh (nhỏ) để nó dễ nóng chảy.

   C. Luôn chọn dây chì lớn ( to) để cầu chì bền chắc.

   D. Luôn chọn dây chì phù hợp đối với mỗi thiết bị hay dụng cụ điện mà nó cần bảo vệ.

Lời giải:

   Đáp án: D

Cần phải chú ý luôn chọn dây chì phù hợp đối với mỗi thiết bị hay dụng cụ điện mà nó cần bảo vệ khi sử dụng cầu chì.

Bài 29.9 trang 79 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 8:47 : Cách làm nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện ?

   A. Mắc cầu chì phù hợp với dụng cụ hay thiết bị sử dụng điện.

   B. Ngắt công tắc hay cầu dao điện khi có sựi cố về điện.

   C. Phơi quần áo trên dây điện.

   D. Làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V.

Lời giải:

   Đáp án: C

Cách làm không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện là: phơi quần áo trên dây điện.

Bài 29.10 trang 80 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 10:01 : Vì lí do nào dưới đây mà các dụng cụ được dùng để sửa chữa điện như kìm, tuavit…đều có cán được bọc nhựa hay cao su ?

   A. Cao su, nhựa làm cho tay cầm không bị nóng.

   B. Cao su, nhựa đều là chất cách điện nên tránh không cho dòng điện truyền vào cơ thể người.

   C. Cao su, nhựa làm cho tay ta không bị dòng điện hút vào.

   D. Vao su, nhựa giúp cho tay ta cầm các dụng cụ này chắc hơn, không bị tuột.

Lời giải:

   Đáp án: B

Lí do mà các dụng cụ được dùng để sửa chữa điện như kìm, tuavit…. đều có cán được bọc nhựa hay cao su do: cao su, nhựa đều là chất cách điện nên tránh không cho dòng điện truyền vào cơ thể người.

Bài 29.11 trang 80 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 10:24 : Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

1. Dòng điện có thể chạy qua cơ thể người nhưng không gây nguy hiểm khi

2. Hiện tượng đoạn mạch xảy ra khi

3. Tạo điều kiện để sử dụng điện an toàn khi

4. Dòng điện chạy qua cơ thể người và làm tim ngừng đập khi

a. dùng các đoạn dây đồng ngắn để mắc mạch điện kín.

b. dòng điện đó có cường độ trên 70mA.

c. làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V.

d. nối trực tiếp hai cực của nguồn điện bằng đoạn dây đồng ngắn.

e.lắp cầu chì phù hợp cho mỗi thiết bị hoặc dụng cụ điện.

Lời giải:

   1.c     2.d     3.e     4.b

Bài 29.12 trang 80 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 12:24 : Giải thích vì sao để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện, người ta phải mắc cầu chì thích hợp cho mỗi thiết bị hoặc dụng cụ điện trong mạch.

Lời giải:

Người ta mắc cầu chì thích hợp cho mỗi thiết bị hoặc dụng cụ điện trong mạch vì để khi dòng điện có cường độ vượt quá định mức của thiết bị sử dụng thì cầu chì tự động bị đứt- mạch hở. Không gây nguy hiểm cho các thiết bị

Bài 29.13 trang 80 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 15:33 : Vì sao không được phơi khăn mặt hay quần áo ướt lên dây điện ?

Lời giải:

   Bởi vì phòng khi dây điện bị hở và truyền điện qua khăn ướt, quần áo ướt đến tay người gây nguy hiểm đến cơ thể người.

Bài 29.14 trang 80 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 17:35 : Vì sao khi thấy một người bị điện giật thì không được cầm tay người đó để kéo người đó ra khỏi dây điện ?

Lời giải:

Bởi vì nếu cầm tay người đó thì cơ thể ta cũng bị điện giật và bị hút chặt vào người đó do dẫn điện

Xem thêm các bài giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Video Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Vật Lí 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.