Sách bài tập Vật Lí 7 Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điệnSách bài tập Vật Lí 7 Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Video Giải Sách bài tập Vật Lí 7 Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Bài 22.1 trang 50 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 1:06 : Xét các dụng cụ điện sau:

   - Quạt điện;

   - Nồi cơm điện;

   - Máy thu hình (tivi);

   - Máy thu thanh (rađiô);

   - Ấm điện.

    Hỏi khi các dụng cụ này hoạt động thì tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích đối với dụng cụ nào? Không có ích đối với dụng cụ nào?

Lời giải:

   - Tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích trong hoạt động của nồi cơm điện, ấm điện.

   - Tác dụng nhiệt của dòng điện không có ích trong hoạt động của quạt điện, máy thu hình (tivi), máy thu thanh (radio).

Bài 22.2 trang 50 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 2:32 : Người ta sử dụng ấm điện để đun nước. Hãy cho biết:

    a. Nếu còn nước trong ấm thì nhiệt độ của ấm cao nhất là bao nhiêu?

    b. Nếu vô ý để quên, nước trong ấm cạn hết thì có sự cố gì xảy ra? Vì sao?

Lời giải:

    a. Khi còn nước trong ấm thì nhiệt độ cao nhất của ấm là 100oC (nhiệt độ của nước đang sôi).

    b. Khi cạn hết nước, do tác dụng của dòng điện, nhiệt độ của ấm tăng lên rất cao. Dây nung nóng ( ruột ấm) sẽ nóng chảy, không dùng được nữa. Do vậy ấm điện bị cháy, hỏng. Một số vật để gần ấm có thể bắt cháy, gây hoả hoạn.

Bài 22.3 trang 50 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 6:46 : Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng đang hoạt động bình thường?

    A. Ruột ấm điện.

    B. Công tắc.

    C. Dây dẫn điện của mạch điện trong gia đình .

    D. Đèn báo tivi.

Lời giải:

   Đáp án: D

Vì khi có dòng điện chạy qua làm cho: ruột ấm điện nóng lên, công tắc nóng lên và dây dẫn điện của mạch điện trong gia đình cũng nóng lên. Vì vậy dòng điện có tác dụng nhiệt. Chỉ với đèn báo tivi thì dòng điện mới có tác dụng phát sáng.

Bài 22.4 trang 50 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 7:25 : Khoanh tròn chữ Đ cho câu phát biểu đúng, chữ S cho câu sai

a. Có những vật dẫn thông thường mà dòng điện đi qua chúng hoàn toàn không gây ra tác dụng nhiệt.ĐS
b. Đèn dây tóc nóng sáng chứng tỏ tác dụng phát sáng của dòng điện.ĐS
c. Đèn điôt phát quang (đèn LED) chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định.ĐS
d. Vonfam được dùng làm dây tóc của bóng đèn vì nó là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao.ĐS
e. Bóng đèn của bút thử điện phát sáng khi có dòng điện chạy qua chất khí ở khoảng giữa hai đầu dây bên trong đèn.ĐS
g. Mọi đèn điện phát sáng đều do dòng điện chạy qua làm chúng nóng chảy tới nhiệt độ cao.ĐS
h. Cầu chì tự động ngắt mạch nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện.ĐS

Lời giải:

- Câu đúng là: c, d, e, h.

- Câu sai là: a, b, g.

Bài 22.5 trang 51 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 10:46 : Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

   A. Điện thoại di động.

   B. Rađiô (máy thu thanh).

   C. Tivi ( máy thu hình) .

   D. Nồi cơm điện.

Lời giải:

   Đáp án: D

Vì nồi cơm điện dùng để nấu cơm, hoạt động của nó dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện, dòng điện đi qua nồi cơm làm cho vật nóng lên rồi chín cơm.

Bài 22.6 trang 51 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 11:17 : Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

   A. Bàn là điện

   B. Máy sấy tóc

   C. Đèn LED

   D. Ấm điện đang đun nước

Lời giải:

   Đáp án: C

Vì khi có dòng điện chạy qua đèn LED, nhờ cơ chế đặc biệt, chất bột phủ bên trong đèn phát sáng. Vì vậy đèn LED hoạt động dựa trên tác dụng phát sáng của dòng điện chứ không phải tác dụng nhiệt.

Bài 22.7 trang 51 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 12:00 : Dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện chạy qua nó có thể làm vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng?

   A. Bóng đèn của bút thử điện.

   B. Bóng đèn dây tóc.

   C. Đèn LED.

   D. Ấm điện đang đun nước.

Lời giải:

   Đáp án: B

Bóng đèn đây tóc là dụng cụ chứng tỏ dòng điện chạy qua nó có thể làm vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng.

Bài 22.8 trang 51 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 12:32 : Trong các cụm vật dụng liệt kê dưới đây, cụm nào hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

   A. Nồi cơm điện, quạt điện, radio, tivi.

   B. Máy bơm nước, bàn là, bút thử điện, đồng hồ điện.

   C. Ấm điện, máy tính bỏ túi, máy chụp ảnh tự động, chuông điện.

   D. Bếp điện, bóng đèn dây tóc, nồi cơm điện, bàn là, lò sưởi điện.

Lời giải:

   Đáp án: D

Đáp án A sai vì: động cơ điện trong quạt điện hoạt động nhờ vào tác dụng từ của dòng điện chứ không phải tác dụng nhiệt.

Đáp án B sai vì bút thử điện hoạt động dựa trên tác dụng phát sáng của dòng điện chứ không phải tác dụng nhiệt.

Đáp án C sai vì chuông điện hoạt động dựa trên tác dụng từ của dòng điện chứ không phải tác dụng nhiệt.

Vậy đáp án D là đáp án đúng, tất cả các dụng cụ đều hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

Bài 22.9 trang 52 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 13:52 : Dòng điện chạy qua dụng cụ nào dưới đây khi hoạt động bình thường vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng?

   A. Thanh nung của nồi cơm điện

   B. Radio (máy thu thanh)

   C. Điôt phát quang (đèn LED)

   D. Ruột ấm điện

Lời giải:

   Đáp án: A

Vì dòng điện chạy qua radio chỉ có tác dụng nhiệt không có tác dụng phát sáng, dòng điện chạy qua điôt phát quang chỉ có tác dụng phát sáng còn dòng điện chạy qua ruột ấm thì chỉ có tác dụng nhiệt không có tác dụng phát sáng. Vì vậy đáp án A là đáp án đúng.

Bài 22.10 trang 52 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 15:00 : Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện đi qua được chất khí?

   A. Bóng đèn dây tóc

   B. Bàn là

   C. Cầu chì

   D. Bóng đèn của bút thử điện

Lời giải:

   Đáp án: D

Vì bóng đèn của bút thử điện phát sáng khi có dòng điện chạy qua chất khí ở trong khoảng giữa hai đầu dây bên trong đèn.

Bài 22.11 trang 52 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 15:27 : Dòng điện chạy qua đèn nào dưới đây làm phát sáng chất khí?

   A. Đèn LED (điôt phát quang)

   B. Đèn dây tóc đui cài

   C. Đèn dây tóc đui xoáy

   D. Đèn của bút thử điện

Lời giải:

   Đáp án: D

Dòng điện chạy qua đèn của bút thử điện làm phát sáng chất khí

Bài 22.12 trang 52 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 15:57 : Hãy ghép các dụng cụ cho ở cột bên phải phù hợp với mỗi tác dụng của dòng điện được nêu ở cột bên trái.

Tác dụng của dòng điệnDụng cụ điện

1. Làm vật dẫn nóng lên đến nhiệt độ cao và phát sáng.

2. Làm nóng chảy đoạn dây dẫn và ngắt mạch điện phát sáng.

3. Khi đi qua theo một chiều nhất định thì đèn phát sáng.

4. Làm nóng dây dẫn để tạo thành các nguồn toả nhiệt.

a. Ấm điện, nồi cơm điện, bàn là

b. Bóng đèn dây tóc

c. LED

d. Bóng đèn bút thử điện

e. Cầu chì

Lời giải:

   1 - b     2 - e     3 - c     4 - a

Xem thêm các bài giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Video Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Vật Lí 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.