Sách bài tập Vật Lí 7 Bài 18: Hai loại điện tíchSách bài tập Vật Lí 7 Bài 18: Hai loại điện tích

Video Giải Sách bài tập Vật Lí 7 Bài 18: Hai loại điện tích

Bài 18.1 trang 38 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 1:23 : Trong một thí nghiệm, khi đưa một đầu thước nhựa dẹt lại gần quả cầu bằng nhựa xốp được treo bằng sợi chỉ, quả cầu nhựa xốp bị đẩy ra xa (hình 18.1). Câu kết luận nào sau đây là đúng?

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

   A. Quả cầu và thước nhựa bị nhiễm điện khác loại.

   B. Quả cầu không bị nhiễm điện, còn thước nhựa bị nhiễm điện.

   C. Quả cầu và thước nhựa đều không bị nhiễm điện.

   D. Quả cầu và thước nhựa bị nhiễm điện cùng loại.

Lời giải:

   Đáp án: D

Vì khi quả cầu nhựa xốp bị đầu thước đẩy ra xa thì quả cầu và thước nhựa bị nhiễm điện cùng loại.

Bài 18.2 trang 38 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 2:40 : Trong hình 18.2 a,b,c,d các mũi tên đã cho chỉ lực tác dụng ( hút hoặc đẩy) giữa hai vật mang điện tích. Hãy ghi dấu điện tích chưa cho biết của vật thứ hai.

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

- Hình a: ghi dấu "+" cho vật B vì vật A và vật B hút nhau nên điện tích của A và B trái dấu nhau.

- Hình b ghi dấu "-" cho vật C vì vật D và vật C đẩy nhau nên điện tích của D và C cùng dấu nhau.

- Hình c ghi dấu "-" cho vật F vì vật E và vật F hút nhau nên điện tích của E và F trái dấu nhau.

- Hình d ghi dấu "+" cho vật H vì vật G và vật H đẩy nhau nên điện tích của G và H cùng dấu nhau.

Bài 18.3 trang 38 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 5:56 : Biết rằng lúc đầu cả tóc và lược nhựa đều chưa bị nhiễm điện, nhưng sau khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì cả lược nhựa và tóc đều bị nhiễm điện và cho rằng lược nhựa nhiễm điện âm.

   a. Hỏi sau khi chải, tóc bị nhiễm điện loại gì? Khi đó các electron dịch chuyển từ lược nhựa sang tóc hay ngược lại?

   b. Vì sao có những lần sau khi chải tóc thấy có một vài sợi tóc dựng đứng thẳng lên.

Lời giải:

   a. Sau khi chải thì tóc bị nhiễm điện dương. Khi đó electron chuyển từ tóc sang lược nhựa (lược nhựa nhận thêm electron, tóc mất electron).

   b. Vì những sợi tóc đó nhiễm điện cùng loại nên chúng đẩy nhau.

Bài 18.4* trang 39 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 10:40 : Trong một lần thí nghiệm, Hải đưa một chiếc lược nhựa gần một mảnh nilong thì thấy lược nhựa hút mảnh nilong. Hải cho rằng lược nhựa và mảnh nilong bị nhiễm điện khác loại (mang điện tích trái dấu nhau). Nhưng Sơn lại cho rằng chỉ cần 1 trong hai vật này bị nhiễm điện thì chúng vẫn có thể hút nhau. Theo em thì Sơn hay Hải, ai đúng? Ai sai? Làm cách nào để kiểm tra điều này?

Lời giải:

* Cả Hải và Sơn đều có thể đúng, đều có thể sai.

* Thí nghiệm kiểm tra:

    + Đưa lần lượt lược nhựa và mảnh nilong của Hải lại gần các vụn giấy trang kim.

    + Nếu cả lược nhựa và mảnh nilong đều hút các vụn giấy thì lựa nhựa và mảnh nilong bị nhiễm điện, do đó Hải đúng.

    Còn nếu chỉ một trong hai vật này hút các vụn giấy thì chỉ có một vật bị nhiễm điện, khi đó Sơn đúng.

Bài 18.5 trang 39 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 15:26 : Cọ xát hai thanh nhựa cùng loại như nhau bằng mảnh vải khô. Đặt một thanh trên trục quay, đưa thanh nhựa kia lại gần thanh thứ nhất thì xảy ra hiện tượng nào dưới đây?

   A. Hai thanh nhựa này đẩy nhau.

   B. hai thanh nhựa này hút nhau.

   C. Hai thanh nhựa này không hút không đẩy nhau.

   D. Hai thanh nhựa này lúc đầu đẩy nhau, sau đó hút nhau.

Lời giải:

   Đáp án: A

Vì cọ xát hai thanh nhựa cùng loại như nhau bằng mảnh vải khô nên hai thanh nhựa này sẽ mang điện tích cùng loại, vì vậy hai thanh nhựa này sẽ đẩy nhau.

Bài 18.6 trang 39 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 16:58 : Có bốn vật a, b, c, d đều bị nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

   A. vật a và c có điện tích trái dấu.

   B. vật b và d có điện tích cùng dấu.

   C. vật a và c có điện tích cùng dấu.

   D. vật a và d có điện tích trái dấu.

Lời giải:

Chọn C.

Giả sử vật a nhiễm điện âm. Ta có sơ đồ sau:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Như vậy vật a và c có điện tích cùng dấu.

Bài 18.7 trang 39 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 20:00 : Một vật trung hòa về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm. Đó là do nguyên nhân nào dưới đây ?

   A. Vật đó mất bớt điện tích dương.

   B. Vật đó nhận thêm electron.

   C. Vật đó mất bớt êlectrôn.

   D. Vật đó nhận thêm điện tích dương.

Lời giải:

   Đáp án: B.

Vì một vật trung hòa về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm tức là vật đó đã nhận thêm electron.

Bài 18.8 trang 39 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 21:00 : Nếu một vật nhiễm điện dương thì vật đó có khả năng nào dưới đây?

    A. Hút cực Nam của kim nam châm.

    B. Đẩy thanh thủy tinh được cọ xát vào lụa.

    C. Hút cực Bắc của kim nam châm.

    D. Đẩy thanh nhựa màu sẫm đã được cọ xát vào vải khô.

Lời giải:

    Chọn B. Vì thanh thủy tinh cọ xát vào lụa thì nhiễm điện dương nên một vật nhiễm điện dương sẽ đẩy thanh thủy tinh mang điện tích dương cùng loại.

Bài 18.9 trang 40 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 22:01 : Cọ xát một thước nhựa vào một mảnh len thì thước nhựa bị nhiễm điện. Hỏi mảnh len có bị nhiễm điện không ? Nếu có thì điện tích trên mảnh len cùng dấu hay khác dấu với điện tích trên thước nhựa ? Vì sao ?

Lời giải:

   Mảnh len bị nhiễm điện, điện tích trên mảnh len khác dấu với điện tích trên thước nhựa.

   Ban đầu mảnh len và thước nhựa đều trung hòa về điện. Sau khi cọ xát, thước nhựa bị nhiễm điện âm thì mảnh len phải nhiễm điện dương do electron dịch chuyển từ mảnh len sang thước nhựa.

Bài 18.10 trang 40 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 26:00 : Cọ xát một thanh thủy tinh vào lụa, rồi đưa lại gần một quả cầu nhỏ bằng kim loại treo trên giá. Quả cầu bị hút về phía thanh thủy tinh. Có thể khẳng định quả cầu đã bị nhiễm điện dương được hay không? Giải thích.

Lời giải:

Thanh thủy tinh cọ xát vào lụa, thanh thủy tinh nhiễm điện dương. Đưa lại gần quả cầu kim loại, quả cầu bị hút là do quả cầu bị nhiễm điện âm hoặc quả cầu trung hòa về điện nên không thể khẳng định quả cầu đã bị nhiễm điện dương.

Bài 18.11 trang 40 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 28:36 : Làm thế nào để biết một cái thước nhựa có bị nhiễm điện hay không và nhiễm điện dương hay âm?

Lời giải:

   - Muốn biết thước nhựa nhiễm điện hay không, ta đưa một đầu thước nhựa lại gần mảnh giấy vụn, nếu thước nhựa hút các mảnh giấy vụn thì thước nhựa nhiễm điện.

Đưa thước nhựa lại gần quả cầu kim loại mang điện tích âm treo bằng sợi chỉ mềm. Nếu quả cầu bị đẩy ra xa thước nhựa thì chứng tỏ thước nhựa nhiễm điện âm còn nếu quả cầu bị hút lại gần với thước nhựa thì chứng tỏ thước nhựa nhiễm điện dương.

Bài 18.12 trang 40 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 34:04 : Trong các thí nghiệm ở hình 18.3, các quả cầu bấc được treo bằng sợi chỉ mềm. Hãy ghi dấu điện tích của các quả cầu trong mỗi trường hợp.

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

- Hình a: dấu "-" vì hai vật hút nhau mà vật kia mang điện tích "+"

- Hình b: dầu "+" vì hai vật hút nhau mà vật kia mang điện tích "-"

- Hình c: dấu "+" vì hai vật đẩy nhau mà vật kia mang điện tích "+"

- Hình d: dấu "-" vì hai vật đẩy nhau và vật kia mang điện tích "-"

Bài 18.13 trang 40 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 37:23 : Một quả cầu nhỏ, rỗng, nhẹ được làm bằng nhôm và được treo bằng một sợi chỉ mềm như trong hình 18.4. Hãy mô tả hiện tượng xảy ra với quả cầu này khi đưa một thanh A bị nhiễm điện dương lại gần quả cầu.

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

   Hiện tượng xảy ra với quả cầu này khi đưa một thanh A bị nhiễm điện dương lại gần quả cầu là: quả cầu bị hút về phía thanh A.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Video Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Vật Lí 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.