Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 2 trang 71Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 2 trang 71: Hãy chứng minh định lý trên.

Quảng cáo
Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Lời giải

a)cung AB = cung CD ⇒ AB = CD

Từ cung AB = cung CD ⇒ ∠(AOB) = ∠(COD)

Xét ΔOAB và ΔOCD có:

Quảng cáo

OA = OC = R

∠(AOB) = ∠(COD)

OB = OD = R

⇒ ΔOAB = ΔOCD (c.g.c)

⇒ AB = CD

b) AB = CD ⇒ cung AB = cung CD

Xét ΔOAB và ΔOCD có:

OA = OC = R

AB = CD (gt)

OB = OD = R

⇒ ΔOAB = ΔOCD (c.c.c)

⇒ ∠(AOB) = ∠(COD)

⇒ cung AB = cung CD

Quảng cáo

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 2 trang 71: Xem hình 11.

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Hãy viết giả thiết và kết luận của định lý

(Không yêu cầu học sinh chứng minh định lý này)

Lời giải

a)cung AB > cung CD ⇒ cung AB > cung CD

b) cung AB > cung CD ⇒ cung AB > cung CD

Các bài giải bài tập Toán 9 Tập 2 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán 9 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 9 | Để học tốt Toán 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 9 (Tập 1 & Tập 2) và một phần dựa trên quyển sách Giải bài tập Toán 9Để học tốt Toán lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


lien-he-giua-cung-va-day.jsp