Giáo án Địa Lí 10 Bài 40: Địa lí ngành thương mại

Giáo án Địa Lí 10 Bài 40: Địa lí ngành thương mại

I. Mục tiêu bài học

1. Về kiến thức

- Trình bày được vai trò của ngành thương mại.

- Hiểu và trình bày được một số khái niệm : thị trường, cán cân xuất nhập khẩu, đặc điểm thị trường thế giới.

2. Về kĩ năng

- Phân tích bảng số liệu , các sơ đồ để rút ra kiến thức.

- Vẽ biểu đồ, tính toán…

3. Về thái độ

Quan tâm đến thị trường và những biến động của thị trường trong phát triển kinh tế.

4. Năng lực hình thành

4.1. Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vẫn đề, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tính toán.

4.2. Năng lực chuyên biệt :Sử dụng bản đồ, sử dụng số liệu thống kê, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình

II. Chuẩn bị của Giáo viên & Học sinh

1. Chuẩn bị của Giáo viên

- Các sơ đồ hình 40, sơ đồ về hoạt động của thị trường, một số hình ảnh về hàng hóa, trung tâm thương mại…

- Các bảng số liệu thống kê trong sách giáo khoa phóng to (hình 40.1 )

2. Chuẩn bị của học sinh

- Ôn lại kiến thức cũ về ngành thương mại

III. Hoạt động dạy và học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Các hoạt động học tập

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú HT, giúp học sinh hình dung được những nội dung chính của bài học, sử dụng những hiểu biết của bản thân để tìm hiểu tốt hơn các nội dung bài mới.

b. Phương pháp- kĩ thuật- hình thức: Phát vấn, cá nhân.

c. Phương tiện: Một số hình ảnh về hàng hóa và các trung tâm thương mại

d. Tiến trình hoạt động:

+ Gv chiếu các hình ảnh về các trung tâm mua sắm nổi quen thuộc ở địa phương, các trung tâm nổi tiếng trên thế giới và đặt các câu hỏi :

- Các em có thường hay đi mua sắm không ?

- Các em thường mua hàng ở đâu ?

- Giá cả hàng hóa có ổn định không ? vì sai ?

+ GV mời 1 hs trả lời theo các câu hỏi trên

+ GV nêu yêu cầu, mục tiêu chính của bài học này: Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thị trường, các quy luật hoạt động của nó, cũng như vai trò của thương mại trong đời sống kinh tế và sinh hoạt…….

Hoạt động 1: TÌM HIỂU KHÁI NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG

1. Mục tiêu

- Kiến thức: Hiểu và trình bày được một số khái niệm thị trường, hoạt động của thị trường..

- Kĩ năng: Phân tích các sơ đồ để rút ra kiến thức.

- Thái độ: Quan tâm đến thị trường và những biến động của thị trường trong nước

2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học

- Đàm thoại gợi mở

- Kỹ thuật khai thác phương tiện trực quan, kỹ thuật phỏng vấn nhanh

3. Các bước hoạt động

Hoạt động của GV và HS

Nội dung chính

Tìm hiểu khái niệm về thị trường

Hình thức: Cả lớp

Bước 1 : Giáo viên nêu câu hỏi:

- Dựa trên những hiểu biết của mình, cho biết thị trường là gì?

- Dựa vào sơ đồ trong sách giáo khoa và kiến thức đã học, hãy trả lời các nội dung sau :

- Thế nào là hàng hoá, dịch vụ? Là vật ngang giá?

Bước 2: Học sinh trả lời

Bước 3: GV nhận xét và chuẩn kiến thức.

I. Khái niệm về thị trường

1. Khái niệm:

Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua.

- Vật đem ra trao đổi trên thị trường là hàng hoá.

- Vật ngang giá hiện đại nhất là tiền.

Tìm hiểu hoạt động thị trường.

- Hình thức: Cả lớp

Bước 1 : Giáo viên Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi: Thị trường hoạt động như thế nào?

- Cho ví dụ cụ thể?

- Biến động của thị trường có ảnh hưởng đến sản xuất không?

Bước 2: Học sinh trả lời

Bước 3: GV nhận xét và chuẩn kiến thức

2. Hoạt động của thị trường

- Thị trường hoạt động theo quy luật cung cầu:

 + Cung > cầu: giá giảm, có lợi cho người mua.

 + Cung < cầu: giá tăng, kích thích sản xuất mở rộng.

 + Cung = cầu: giá cả ổn định

-> hoạt động maketting(tiếp thị)

Hoạt động 2: TÌM HIỂU NGÀNH THƯƠNG MẠI

1. Mục tiêu

- Kiến thức: Trình bày được vai trò của ngành thương mại, vai trò hoạt động nội thương và ngoại thương.

- Kĩ năng: Phân tích bảng số liệu , các sơ đồ , hình ảnh để rút ra kiến thức, kỹ năng tính toán…

- Thái độ: Quan tâm đến thị trường và những biến động của thị trường.

2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học

- Đàm thoại gợi mở

- Kỹ thuật khai thác các phương tiện trực quan, các sơ đồ, biểu đồ

3. Các bước hoạt động

Hoạt động của GV và HS

Nội dung chính

Bước 1: Giáo viên lấy ví dụ về các hoạt động thương mại, cho học sinh quan sát các hình ảnh về hạot động thương mại…

Bước 2 :GV nêu câu hỏi:

- Hãy nêu các vai trò của hoạt động thương mại…

- Thế nào lànội thương và ngoại thương.Em hãy trình bày vai trò của nội thương và ngoại thương.

Bước 3 : Học sinh trả lời

Bước 4: Giáo viên chuẩn kiến thức

II. Ngành thương mại

1. Vai trò

- Khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, điều tiết sản xuất hướng dẫn tiêu dùng

 + Nội thương: trao đổi hàng hoá dịch vụ trong nước.

 + Ngoại thương: trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia.

Hình thức cả lớp

Bước 1: GVhình thành cho HS khái niệm xuất nhập khấu:

Bước 2: Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình 40.1 (Sách giáo khoa), tìm hiểu các giá trị của cán cân xuât nhập khẩu các nước và rút ra được các giá trị đó chính là mối quan hệ so sánh giữa giá trị xuất và giá trị nhập.

Bước 3: GV yêu cầu học sinh cho biết “thế nào là cán cân xuất nhập khẩu?”

- Thế nào là nhập siêu, là xuất siêu?

Bước 4: Giáo viên chuẩn kiến thức

2. Cán cân xuất nhập khẩu và cơ cấu xuất nhập khẩu

a. Cán cân xuất nhập khẩu.

- Quan hệ giữa giá trị hàng xuất khẩu (kim ngạch xuất khẩu) và giá trị hàng nhập khẩu (kim ngạch nhập khẩu)

- Xuất khẩu > Nhập khẩu: Xuất siêu

- Xuất khẩu < Nhập khẩu: Nhập siêu

b. Cơ cấu hàng xuất – nhập khẩu.

- Các nước đang phát triển:

 + Xuất: Sản phẩm cây CN, lâm sản, nguyên liệu và khoáng sản.

 + Nhập: sản phẩm của CN chế biến, máy công cụ, lương thực, thực phẩm.

- Các nước phát triển: Ngược lại.

Hoạt động 3: TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

1. Mục tiêu

- Kiến thức: Hiểu và trình bày được đặc điểm thị trường thế giới, các cường quốc về xuất, nhập khẩu thế giới.

- Kĩ năng: Phân tích bảng số liệu, các sơ đồ để rút ra kiến thức.

- Thái độ:

Quan tâm đến thị trường và những biến động của thị trường.

2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học

- Đàm thoại gợi mở

- Phương pháp khai thác phương tiện trực quan..

3. Các bước hoạt động

Hoạt động của GV và HS

Nội dung chính

Bước 1 : GV yêu cầu HS:

- dựa vào hình 40, nhận xét về thị trường thế giới ?

- Dựa vào bảng 40.1 nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu 1 số nước có ngoại thương phát triển .

Bước 2: Học sinh trả lời

Bước 3: Giáo viên chuẩn kiến thức

III. Đặc điểm của thị trường thế giới.

- Thị trường thế giới là một hệ thống toàn cầu.

- Khối lượng buôn bán trên thị trường thế giới tăng liên tục.

- Ba trung tâm buôn bán lớn nhất thế giới: Hoa kỳ, Tây Âu, Nhật

- Các cường quốc xuất, nhập khẩu: Hoa kỳ, đức, Nhật

Hoạt động 4: HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP

1. Củng cố:

Hãy chọn phương án đúng cho các câu sau:

Ba trung tâm kinh tế buôn bán lớn nhất hiện nay trên thế giới là:

  A. Hoa Kì, Tây Âu và Nhật Bản.

  B. Nhật Bản, Trung Mĩ và Anh.

  C. Nam Mĩ, LB Nga và Đông Nam Á.

  D. Hoa Kì, LB Đức và Tây Nam Á.

2. Kiểm tra, đánh giá

Tính cán cân xuất nhập khẩu nước ta khi biết giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu.

3. Chuẩn bị bài học tiếp theo

Xem thêm các bài soạn Giáo án Địa Lí lớp 10 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Địa Lí 10 chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Địa Lí 10 theo chuẩn Giáo án của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 10