Giáo án Toán lớp 3 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông - Kết nối tri thức

Giáo án Toán lớp 3 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông - Kết nối tri thức

Xem thử

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Giáo án Toán lớp 3 Kết nối tri thức bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

CHỦ ĐỀ 9: CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH PHẲNG

BÀI 50: CHU VI HÌNH TAM GIÁC, HÌNH TỨ GIÁC, HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VUÔNG (3 TIẾT)

TIẾT 1: CHU VI HÌNH TAM GIÁC, HÌNH TỨ GIÁC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- HS tính được chu vi hình tam giác, hình tứ giác khi biết độ dài các cạnh.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất:

Quảng cáo

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy (bộ đồ dùng, 1 sợi dây có thể uốn cong)

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động:

- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: GV cho HS thi tìm nhanh số lớn nhất, số bé nhất trong các dãy số cho trước

+ Câu 2: Muốn làm tròn số đến hàng chục (hàng trăm) ta làm như thế nào?

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới

- HS tham gia trò chơi

+ HS viết vào bảng con

- HS trả lời.

2. Khám phá

- Mục tiêu:

+ HS tính được chu vi hình tam giác, hình tứ giác khi biết độ dài các cạnh.

+ Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.

- Cách tiến hành:

2.1. Hoạt động 1 (làm việc cả lớp):

Hình thành biểu tượng chu vi hình tam giác thông qua hình ảnh trực quan và cáchtính chu vi hình tam giác

- GV dùng sợi dây đã chuẩn bị uốn thành một hình tam giác.

H: Hình cô vừa uốn có dạng hình gì?

- GV giới thiệu: Độ dài sợi dây chính là chu vi của hình tam giác.

H: Nếu sợi dây dài 10cm thì chu vi của hình tam giác bằng bao nhiêu?

- GV nhận xét, khắc sâu

- GV vẽ lên bảng hình tam giác ABC có độ dài các cạnh là 2cm, 3cm, 4cm. Yêu cầu HS tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó

- GV nhận xét, kết luận: Chu vi của hình tam giác là 9cm

- GV nhấn mạnh: “Chu vi của hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó”.

2.2. Hoạt động 2(Làm việc cá nhân):

Hình thành cách tính chu vi hình tứ giác

- GV vẽ lên bảng hình tứ giác MNPQ có độ dài các cạnh là 2cm, 3cm, 4cm, 5cm

- GV yêu cầu HS tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó

- Gọi HS trình bày

- GV nhận xét, kết luận: Chu vi của hình tứ giác MNPQ là 14cm

- GV nhận mạnh: “Chu vi của hình tứ giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó”

- GV chốt kiến thức: Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác là chu vicủa hình đó.

3. Thực hành:

Bài 1. (Làm việc cá nhân)

- GV gọi HS đọc y/c bài tập: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là:

a) 7cm, 10cm, 14cm

- GV hướng dẫn HS phân tích bài mẫu ở câu a

- GV nhắc HS cần chú ý: độ dài các cạnh phải cùng đơn vị đo

- GV cho HS làm bài tập vào vở câu b, c.

- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Củng cố cách tính chu vi hình tam giác

Bài 2: (Làm việc cá nhân)

- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập: Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là:

a) 3dm, 4dm, 5dm và 6dm

b) 10cm, 15cm, 10cm và 15cm

- GV hướng dẫn HS vận dụng cách tính chu vi của hình chữ nhật vừa học để làm bài

- GV nhắc HS cần chú ý: độ dài các cạnh phải cùng đơn vị đo

- GV cho HS làm bài tập vào vở

- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Củng cố cách tính chu vi hình tứ giác

Bài 3: (Làm việc nhóm 2)

- GV cho HS đọc yêu cầu bài tập

- Cho HS quan sát hình vẽ và nhận diện: con thuyền có dạng hình gì?

Giáo án Toán lớp 3 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông | Kết nối tri thức

- GV cho HS đọc độ dài các cạnh của thuyền

- GV gợi ý: chiều dài dây đèn nháy chính bằng chu vi hình tứ giác

H: Vậy muốn tính chiều dài dây đèn nháy chúng ta vận dụng cách tính chu vi hình gì?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở và trình bày

- GV nhận xét, tuyên dương.

Củng cố vận dụng cách tính chu vi hình tứ giác

Vào thực tế

- HS quan sát

- HS trả lời: Có dạng hình tam giác.

- HS lắng nghe

- HS trả lời: Nếu sợi dây dài 10cm thì chu vi của hình tam giác cũng bằng 10cm (vì độ dài sợi dây chính là chu vi hình tam giác)

- HS quan sát hình vẽ, đọc số đo các cạnh và thực hành, trình bày:

Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là:

2 + 3 + 4 = 9 (cm)

- HS nhắc lại

- HS quan sát, đọc độ dài các cạnh của hình tứ giác

- HS tính và trình bày:

Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác MNPQ là:

2 + 3 + 4 + 5 = 14 (cm)

- HS nhắc lại

- HS nhắc lại

- HS đọc y/c bài toán.

- HS theo dõi, trình bày lại cách tính: Bài giải:

Chu vi hình tam giác là:

7 + 10 + 14 = 31 (cm)

Đáp số: 31cm

- HS làm vào vở, trình bày kq

- Cả lớp nhận xét, bổ sung

- HS đọc yêu cầu bài toán.

- HS làm bài, trình bày cách tính:

Bài giải:

a) Chu vi hình tứ giác là:

3 + 4 + 5+ 6 = 18 (dm)

b) Chu vi hình tứ giác là:

10 + 15 + 10+ 15 = 50 (cm)

Đáp số: a) 18dm; b) 50cm

- Cả lớp nhận xét, bổ sung

- HS đọc yêu cầu

- HS quan sát hình vẽ và trả lời: Con thuyền có dạng hình tứ giác

- HS đọc lần lượt độ dài các cạnh của thuyền: 60cm, 25cm, 40cm, 25cm

- HS quan sát và lắng nghe

- Vận dụng cách tính chu vi hình tứ giác

- HS thảo luận và làm vào vở

Bài giải:

Chiều dài sợi dây đèn nháy là:

60 + 25 + 40 + 25 = 150 (cm)

Đáp số: 150cm

3. Vận dụng:

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

- GV yêu cầu học sinh lấy một hình tam giác bất kì, sử dụng thước kẻ đo độ dài các cạnh của tam giác đó và tính chu vi của tam giác.

- GV nhận xét, tuyên dương

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

4. Điều chỉnh sau bài dạy:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Quảng cáo

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Xem thêm các bài soạn Giáo án Toán lớp 3 Kết nối tri thức chuẩn khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Toán lớp 3 năm 2023 sách mới đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo Giáo án môn Toán 3 chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên