Bài tập cộng H2, Br2 vào Etilen, AxetilenChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Bài tập cộng H2, Br2 vào Etilen, Axetilen

Bài 1: Cho 8,96l hỗn hợp X gồm C3H8, C2H2, C3H6, CH4 và H2 đi qua bột niken xúc tác nung nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng ta thu được 6,72l hỗn hợp khí Y không chứa H2. Tính thể tích hỗn hợp các hidrocacbon có trong X?

A. 6,72 lit        B. 1,12 lit        C. 2,24 lit        D. 12,24 lit

Bài 2: Hỗn hợp khí X chứa H2 và một hidrocacbon không no có 1 liên kết đôi. Tỉ khối của X đối với H2 là 9. Đun nóng nhẹ X có mặt xúc tác Ni thì nó biến thành hỗn hợp Y không làm mất màu nước brom và có tỉ khối đối với H2 là 15. Công thức phân tử của anken là?

A. CH4        B. C2H4        C. C3H6        D. C3H8

Bài 3: 0,05 mol hođrocacbon X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là 

A. C3H6        B. C4H8        C. C5H10        D. C5H8

Bài 4: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Tính hiệu suất của phản ứng hiđro hoá ?

A. 25%        B. 50%        C. 75%        D. 90%

Bài 5: hỗn hợp X gồm 3 khí C3H4, C2H2 và H2 cho vào bình kín dung tích 9,7744 l ở 25ºC, áp suất 1atm, chứa bột Ni, nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Biết tỉ khối của X so với Y là 0,75. Tính khối lượng H2 tham gia phản ứng?

A. 0,2 g        B. 0,4 g        C. 0,3 g        D. 0,1 g

Bài 6: Cho hỗn hợp X gồm etilen và H2 có tỉ khối với H2 là 4,25. Dẫn X qua bột niken nung nóng ( hiệu suất pư là 75%). Tỉ khối của Y so với H2 là:

A. 5,23        B. 3,25        C.  5,35        D. 10,46

Bài 7: Cho hỗn hợp X gồm C2H4 và H2 có tỉ khối = 4,25. Dẫn X qua Ni nung nóng (H=75%) thu được hỗn hợp Y. Tính thể tích hỗn hợp Y (đktc)?

A. 18,21 lit        B. 18,12 lit        C. 9,06 lit        D. 9,6 lit

Bài 8: Cho 6,72 lít hỗn hợp khí (điều kiện tiêu chuẩn) gồm 2 anken lội qua bình đựng dung dịch brom thấy khối lượng bình tăng 16,8gam. CTPT 2 anken là (Biết số C trong các anken không vượt quá 5)

A. C2H4và C5H10        B. C3H6 và C5H10  

C. C4H8 và C5H10        D. A hoặc B

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A 2. C 3. C 4. B
5. A 6. A 7. A 8. D

Bài 1:

Ta thấy thể tích hidrocacbon sau khi tham gia phản ứng cộng H2 không thay đổi, chỉ có thể tích giảm đi là H2 vào Hidrocacbon.

Suy ra: VX = 6,72 lit

⇒ Chọn A.

Bài 2:

Hỗn hợp Y không làm mất màu nước Brom, suy ra Hidrocacbon không no phản ứng hết thành hidrocacbon no, H2 còn dư.

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mX = mY

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

CnH2n + H2 → CnH2n+2

Giả sử số mol Y là 3 mol, số mol của X là 5 mol.

Khi đó số mol X giảm sau phản ứng chính là số mol H2 phản ứng và cũng là số mol của Hidrocacbon.

⇒ nX giảm = 5-3 = 2 mol

⇒ nH2 (bđ) = 5-2 = 3 mol

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Vậy CTPT của anken là C2H4.

⇒ Chọn B.

Bài 3:

Giả sử hidrocacbon là anken, suy ra sản phẩm là CnH2nBr2.

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ n = 5 → C5H10

⇒ Chọn C.

Bài 4, 5, 6, 7, 8: Tương tự bài 2.

Chuyên đề Hóa 9: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Các em có thể đăng ký các khóa học bởi các thầy cô luyện thi vào lớp 10 nổi tiếng của vietjack, giúp các em chinh phục kì thi vào 10 với giá ưu đãi nhất tại Khóa học luyện thi vào 10

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-4-hidrocacbon-nhien-lieu.jsp