Lý thuyết về dẫn xuất hidrocacbon, polimeChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Lý thuyết về dẫn xuất hidrocacbon, polime

Lý thuyết và Phương pháp giải

→ Yêu cầu học sinh nắm vững lý thuyết về CTCT, CTPT, tính chất vật lý, tính chất hóa học của các loại dẫn xuất hidrocacbon và polime để giải bài tập lý thuyết liên quan.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Có 3 ống nghiệm: Ống 1 đựng rượu etylic, ống 2 đựng rượu 96 độ, ống 3 đựng nước. Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các PTPU hóa học.

Hướng dẫn:

- Ống 1: 2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

- Ống 2: 2H2O + 2Na → 2NaOH + H2

        2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

- Ống 3: 2H2O + 2Na → 2NaOH + H2

Bài 2: So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử của axit aminoaxetic (H2N – R – COOH) với axit axetic.

Hướng dẫn:

- Về thành phần nguyên tố:

    + Giống nhau: Đều chứa C, H, O

    + Khác nhau: Trong phân tử axit aminoaxetic ngoài 3 nguyên tố trên còn có nguyên tố N

- Về cấu tạo phân tử:

    + Giống nhau: Đều có nhóm –COOH

    + Khác nhau: Axit aminoaxetic còn có nhóm –NH2

Chuyên đề Hóa 9: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Các em có thể đăng ký các khóa học bởi các thầy cô luyện thi vào lớp 10 nổi tiếng của vietjack, giúp các em chinh phục kì thi vào 10 với giá ưu đãi nhất tại Khóa học luyện thi vào 10

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-5-dan-xuat-cua-hidrocacbon-polime.jsp