Cộng thức cộng vận tốc hay nhất - Vật lí lớp 10

Cộng thức cộng vận tốc hay nhất

Với loạt bài Cộng thức cộng vận tốc Vật Lí lớp 10 sẽ giúp học sinh nắm vững công thức, từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Vật Lí 10.

Bài viết Cộng thức cộng vận tốc hay nhất gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức mở rộng và Bài tập minh họa áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Cộng thức cộng vận tốc Vật Lí 10.

                             Cộng thức cộng vận tốc hay nhất

1. Định nghĩa

- Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau – quỹ đạo có tính tương đối.

- Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. Vận tốc có tính tương đối.

- - Một chiếc thuyền đang chạy trên một dòng sông. Ta sẽ xét chuyển động của thuyền trong hai hệ qui chiếu:

+ Hệ quy chiếu (x0y) gắn với bờ coi như hệ quy chiếu đứng yên.

+ Hệ quy chiếu (x’0y’) gắn với một vật trôi theo dòng nước là hệ quy chiếu chuyển động.

 Cộng thức cộng vận tốc hay nhất

2. Công thức

- Gọi thuyền là số 1 (ứng với vật chuyển động), nước là số 2 (ứng với hệ quy chiếu chuyển động), bờ là số 3 (ứng với hệ quy chiếu đứng yên). Ta có:

Công thức cộng vận tốc: Cộng thức cộng vận tốc hay nhất (1)

+ Cộng thức cộng vận tốc hay nhất là vận tốc của thuyền đối với bờ, tức là đối với hệ quy chiếu đứng yên. Vận tốc này gọi là vận tốc tuyệt đối.

+ Cộng thức cộng vận tốc hay nhất là vận tốc của thuyền đối với nước, tức là đối với hệ quy chiếu chuyển động. Vận tốc này gọi là vận tốc tương đối.

+ Cộng thức cộng vận tốc hay nhất là vận tốc của nước đối với bờ. Đó là vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên. Vận tốc này gọi là vận tốc kéo theo.

3. Kiến thức mở rộng

- Trường hợp: Cộng thức cộng vận tốc hay nhất => (1) trở thành: v1,3 = v1,2 + v2,3  

Cộng thức cộng vận tốc hay nhất

- Trường hợp: Cộng thức cộng vận tốc hay nhất => (1) trở thành: v1,3 = |v1,2 - v2,3|

Cộng thức cộng vận tốc hay nhất

- Trường hợp: Cộng thức cộng vận tốc hay nhất => (1) trở thành: Cộng thức cộng vận tốc hay nhất 

Cộng thức cộng vận tốc hay nhất

- Trường hợp: Cộng thức cộng vận tốc hay nhất => (1) trở thành:

Cộng thức cộng vận tốc hay nhất

Cộng thức cộng vận tốc hay nhất

                                Cộng thức cộng vận tốc hay nhất

4. Bài tập minh họa

Câu 1: Một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều với v = 10m/s so với mặt biển, con mặt biển tĩnh lặng. Một người đi đều trên sàn thuyền có v = 1m/s so với thuyền. Xác định vận tốc của người đó so với mặt nước biển khi người và thuyền chuyển động cùng chiều.

Lời giải:

Gọi v13 là vận tốc của người so với mặt nước biển.

      v­12 là vận tốc của người so với thuyền

      v23 là vận tốc của thuyền so với mặt nước biển.

Khi cùng chiều: v13 = v12 + v23 = 1+10 = 11m/s

Câu 2: Một chiếc xuồng đi xuôi dòng nước từ A đến B mất 4 giờ, còn nếu đi ngược dòng nước từ B đến A mất 5 giờ. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 4 km/h. Tính vận tốc của xuồng so với dòng nước và tính quãng đường AB.

Lời giải:

Gọi v13 là vận tốc của xuồng với bờ

       v23 là vận tốc của nước với bờ bằng 4 km/h

       v12 là vận tốc của xuồng so với dòng nước

Khi đi xuôi dòng:  v13 = v12 + v23 

SAB = v13.t1 = ( v12 + v23 ).4

Khi đi ngược dòng: v13 = v12 – v23 

SAB = v13.t2 = ( v12 – v23 ).5

Quãng đường không đổi: 

( v12 + v23 ).4 = ( v12 – v23 ).5 => v12 = 36km/h => SAB = 160km

Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 10 quan trọng hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác