Đồ thị tọa độ theo thời gian hay nhất - Vật lí lớp 10

Đồ thị tọa độ theo thời gian hay nhất

Với loạt bài Đồ thị tọa độ theo thời gian Vật Lí lớp 10 sẽ giúp học sinh nắm vững công thức, từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Vật Lí 10.

Bài viết Đồ thị tọa độ theo thời gian hay nhất gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức mở rộng và Bài tập minh họa áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Đồ thị tọa độ theo thời gian Vật Lí 10.

                             Đồ thị tọa độ theo thời gian hay nhất

1. Khái niệm

Đồ thị tọa độ theo thời gian (x - t) là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tọa độ x theo thời gian t.

2. Các dạng đồ thị

a. Chuyển động thẳng đều

- Đồ thị tọa độ theo thời gian trong chuyển động thẳng đều là một đường thẳng xiên góc xuất phát từ điểm (x0, 0). Độ dốc của đường thẳng: Đồ thị tọa độ theo thời gian hay nhất

hướng lên trên khi vật chuyển động cùng chiều dương.

+ hướng xuống dưới khi vật chuyển động ngược chiều dương.

Đồ thị tọa độ theo thời gian hay nhất

Đồ thị tọa độ theo thời gian hay nhất

b. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Đồ thị tọa độ theo thời gian trong chuyển động thẳng biến đổi đều là một phần của đường parabol.

+ Đồ thị vật chuyển động chậm dần đều

Đồ thị tọa độ theo thời gian hay nhất

+ Đồ thị vật chuyển động nhanh dần đều

Đồ thị tọa độ theo thời gian hay nhất

3. Kiến thức mở rộng

Đồ thị tọa độ theo thời gian trong chuyển động thẳng đều khi chọn gốc tọa độ tại điểm vật xuất phát. Ta có hình dạng đồ thị như sau:

Đồ thị tọa độ theo thời gian hay nhất

- Hai đồ thị cắt nhau: Toạ độ giao điểm cho biết thời điểm và nơi gặp nhau của hai vật chuyển động.

Đồ thị tọa độ theo thời gian hay nhất

                                                       Đồ thị tọa độ theo thời gian hay nhất

4. Bài tập minh họa

Câu 1: Hai thành phố A và B cách nhau 100km. Cùng một lúc, hai xe chuyển động đều ngược chiều nhau, xe ô tô đi từ A với vận tốc 30km/h, xe mô tô đi từ B với vận tốc 20km/h. Chọn A làm gốc toạ độ, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc hai xe bắt đầu đi.

a. Viết phương trình chuyển động của mỗi xe ?

b. Vẽ đồ thị toạ độ của mỗi xe. Từ đồ thị, xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau ?

Lời giải:

Đồ thị tọa độ theo thời gian hay nhất

a. Phương trình chuyển động của hai xe:

Xe ô tô: x1 = 30t

Xe mô tô: x2 = 100 - 20t

b. Đồ thị toạ độ-thời gian:

+ Chọn hệ toạ độ như hình vẽ: Lấy điểm theo phương trình chuyển động ở câu a

+ Đồ thị toạ độ:

Của ô tô: Đồ thị x1 trong đó có chứa đoạn thẳng OM

Của mô tô: Đồ thị x2 trong đó chứa đoạn thẳng PM

+ Vị trí hai xe gặp nhau: Hai đoạn thẳng cắt nhau tại điểm M nên vị trí 2 xe gặp nhau cách gốc tọa độ 60km, thời điểm hai xe gặp nhau là lúc 2h.

Câu 2: Đồ thị chuyển động của hai xe (I), (II) được biểu thị trên hình vẽ. Dựa vào đồ thị:

a. Xác định tính chất chuyển động và tính vận tốc của mỗi xe.

b. Lập phương trình toạ độ của mỗi xe

c. Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau

Lời giải:

Đồ thị tọa độ theo thời gian hay nhất

a. Tính chất chuyển động và tính vận tốc của mỗi xe:

Xe (I): chuyển động thẳng đều

Vận tốc: Đồ thị tọa độ theo thời gian hay nhất 

Xe (II): chuyển động thẳng đều

Vận tốc: Đồ thị tọa độ theo thời gian hay nhất 

b. Phương trình toạ độ của hai xe:

Xe (I): x1 = 20t

Xe (II): x2 = 20 + 5.(t+2)= 30 + 5t

c. Từ đồ thị:

   + Hai xe gặp nhau cách gốc tọa độ 40 km

   + Thời điểm hai xe gặp nhau là lúc 2h

Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 10 quan trọng hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác