Phương trình chuyển động thẳng đều hay nhất - Vật lí lớp 10

Phương trình chuyển động thẳng đều hay nhất

Với loạt bài Phương trình chuyển động thẳng đều Vật Lí lớp 10 sẽ giúp học sinh nắm vững công thức, từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Vật Lí 10.

Bài viết Phương trình chuyển động thẳng đều hay nhất gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức mở rộng và Bài tập minh họa áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Phương trình chuyển động thẳng đều Vật Lí 10.

                          Phương trình chuyển động thẳng đều hay nhất

1. Định nghĩa

- Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

Giả sử có một chất điểm M, xuất phát từ một điểm A trên đường thẳng Ox, chuyển động thẳng đều theo phương Ox với tốc độ v. Điểm A cách gốc O một khoảng OA = x0. Lấy mốc thời gian là lúc chất điểm bắt đầu chuyển động.

 Phương trình chuyển động thẳng đều hay nhất

2. Công thức

- Phương trình tọa độ thời gian của chuyển động thẳng đều:

x = x0 + v.(t - t0) (1)

Trong đó:

+ xo: tọa độ ban đầu của vật tại thời điểm t0

+ x: tọa độ của vật sau thời gian chuyển động t

+ v: vận tốc chuyển động của vật.

Chú ý:

+ v > 0 khi vật chuyển động theo chiều dương

+ v < 0 khi vật chuyển động theo chiều âm

3. Kiến thức mở rộng

a. Các công thức

- Vận tốc của chất điểm bằng: Phương trình chuyển động thẳng đều hay nhất 

- Nếu chọn gốc thời gian tại thời điểm t0 thì t0 = 0, ta có:

Phương trình chuyển động thẳng đều hay (phương trình tọa độ)

x = x0 + vt

- Nếu chọn gốc tọa độ và gốc thời gian tại vị trí và thời điểm vật xuất phát thì x0 = 0; t0 = 0, ta có:

Phương trình chuyển động thẳng đều hay (phương trình tọa độ)

x = s = v.t

b. Đồ thị

- Đồ thị tọa độ theo thời gian (x – t): của chuyển động thẳng đều: hình dạng là đường thẳng hướng lên trên khi vật chuyển động cùng chiều dương, hướng xuống dưới khi vật chuyển động ngược chiều dương.

Phương trình chuyển động thẳng đều hay nhất

- Đồ thị vận tốc theo thời gian (v – t): hình dạng là đường thẳng song song với trục Ot

Phương trình chuyển động thẳng đều hay nhất

                            Phương trình chuyển động thẳng đều hay nhất

4. Bài tập minh họa

Câu 1: Trên đường thẳng từ nhà đến chỗ làm việc của A, cùng một lúc xe 1 khởi hành từ nhà đến chỗ làm với v = 80 km/h. Xe thứ 2 từ chỗ làm đi cùng chiều với v = 60 km/h. Biết quãng đường là 40 km. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe với cùng hệ quy chiếu.

Lời giải:

Chọn gốc toạ độ tại A, gốc thời gian lúc 2 xe xuất phát.

Chiều dương cùng chiều với chiều chuyển động với hai xe.

Phương trình chuyển động của hai xe là:

x1 = x0 + v1.t = 80t

x2 = x0 + v2.t = 40 + 60t.

Câu 2: Một ô tô xuất phát từ A lúc 8 giờ sáng chuyển động thẳng đều tới B lúc 10h30', khoảng cách từ A đến B là 175 (km ).

a. Tính vận tốc của xe ?

b. Xe tiếp tục chuyển động thẳng đều đến C lúc 12h30'. Tính khoảng cách từ B đến C ?

Lời giải:

Chọn hệ trục tọa độ ox và chiều dương là chiều chuyển động của vật

a. Ta có:

t0 = 8 am

t = 10h30 am

s = 175 km

Vận tốc xe: Phương trình chuyển động thẳng đều hay nhất

b. Viết phương trình chuyển động theo công thức: x = SBC = xo + v(t − t0)

Lưu ý chọn nơi xuất phát là B thì xo = 0

t0 = 10h30 vì đi từ B

t = 12h30 và vận tốc giữ nguyên vì chuyển động thẳng đều.

Vậy SBC = 70.(12h30 - 10h30) = 140 km.

Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 10 quan trọng hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác