Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất - Vật lí lớp 10

Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất

Với loạt bài Công thức tính tương đối của vận tốc Vật Lí lớp 10 sẽ giúp học sinh nắm vững công thức, từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Vật Lí 10.

Bài viết Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức mở rộng và Bài tập minh họa áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức tính tương đối của vận tốc Vật Lí 10.

                             Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất

1. Khái niệm          

- Nếu vật chuyển động ngược dòng thì có lực cản của dòng nước; nếu chuyển động xuôi dòng thì có thêm vận tốc dòng nước.

Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất

Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất

Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất

2. Công thức

- Một chiếc thuyền đang chạy trên một dòng sông. Ta sẽ xét chuyển động của thuyền trong hai hệ qui chiếu:

+ Hệ quy chiếu (x0y) gắn với bờ coi như hệ quy chiếu đứng yên.

+ Hệ quy chiếu (x’0y’) gắn với một vật trôi theo dòng nước là hệ quy chiếu chuyển động.

Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất

- Gọi thuyền là số 1 (ứng với vật chuyển động), nước là số 2 (ứng với hệ quy chiếu chuyển động), bờ là số 3 (ứng với hệ quy chiếu đứng yên). Ta có:

+ Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất là vận tốc của thuyền đối với bờ, tức là đối với hệ quy chiếu đứng yên. Vận tốc này gọi là vận tốc tuyệt đối.

+ Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất là vận tốc của thuyền đối với nước, tức là đối với hệ quy chiếu chuyển động. Vận tốc này gọi là vận tốc tương đối.

+ Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất là vận tốc của nước đối với bờ. Đó là vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên. Vận tốc này gọi là vận tốc kéo theo.

Ta có hệ thức: Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất (1)

3. Kiến thức mở rộng

- Trường hợp: Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất => (1) trở thành: v1,3 = v1,2 + v2,3 

Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất

- Trường hợp: Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất => (1) trở thành: v1,3 = |v1,2 - v2,3|

Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất

- Trường hợp: Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất => (1) trở thành: Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất 

Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất

- Trường hợp: Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất => (1) trở thành:

 Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất

Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất

                                Công thức tính tương đối của vận tốc hay nhất

4. Bài tập minh họa

Câu 1: Vận tốc ca nô khi nước lặng là 30 km/giờ. Vận tốc dòng nước là 44 km/h. Tính:

a) Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng.

b) Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng

Lời giải:

a) Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là:

30 + 4 = 34 (km/h)

b) Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là:

30  4 = 26 (km/h)

Câu 2: Lúc 8 giờ, một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B. Vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 20km/h, và vận tốc của dòng nước là 4km/h. Đến 9 giờ 15 phút thì ca nô đến B. Tính độ dài của quãng sông AB?

Lời giải:

- Vận tốc ca nô khi xuôi dòng là :

   20 + 4 = 24 (km/h )

- Thời gian ca nô đi từ A đến B là:

   9 giờ 15 phút – 8 giờ = 1 giờ 15 phút = 1,25 (giờ)

- Quãng sông AB dài là

   24.1,25 = 30 (km)

Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 10 quan trọng hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác