Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook
Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook

Đôi khi bạn muốn chỉnh sửa một vài thông tin như giới tính, thông tin liên lạc, quê quán, học vấn, … trên Facebook. Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook qua các bước minh họa rõ ràng.

Bước 1: Đăng nhập Facebook

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook

Bước 2: Click chuột vào tên bạn bên cạnh Trang chủ. (Trong ảnh tên tài khoản là Đoàn.)

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook

Bước 3: Cập nhật thông tin

Sau khi click chuột vào tên bạn, Facebook sẽ đưa bạn đến trang thông tin cá nhân của bạn. Tại đây có hai cách để bạn lựa chọn để chỉnh sửa thông tin cá nhân: click chuột vào Cập nhật thông tin hoặc vào Giới thiệu.

Cách 1: Bạn click chuột vào Cập nhật thông tin ở ngay trên hình đại diện của bạn.

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook

Facebook sẽ hiển thị trang để cập nhật thông tin cá nhân của bạn. Tại đây, sau khi bạn đã cập nhật hoặc chỉnh sửa (hoặc không cập nhật) ảnh đại diện của bạn và bạn muốn tiếp tục thay đổi thông tin khác, bạn click chuột vào Tiếp.

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook

Nếu bạn đã cập nhận xong, và muốn lưu các thay đổi này, bạn nhấn Lưu. Cuối cùng, bạn có hai lựa chọn là Đi tới trang cá nhânThêm chi tiết khác? Chọn Thêm chi tiết khác sẽ đưa bạn tới cách cập nhật thông tin thứ hai, đó là click vào Giới thiệu trong Cách 2 dưới đây.

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook

Cách 2: Bạn click chuột vào Giới thiệu ở bên dưới ảnh đại diện

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook

Màn hình Facebook sau sẽ hiện ra, tại đây bạn có nhiều lựa chọn để chỉnh sửa các thông tin cá nhân, chẳng hạn như Công việc và học vấn; Những nơi bạn đã sống, ….

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook

Chẳng hạn mình chọn chỉnh sửa thông tin về Công việc và học vấn, màn hình sau sẽ hiện ra:

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook

Chọn Thêm một nơi làm việc, màn hình sau sẽ hiện ra:

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook

Sau khi bạn đã chọn nơi làm việc xong, click chuột vào Lưu thay đổi để lưu thông tin bạn đã cập nhật.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa nơi làm việc của mình, bạn rê chuột qua công việc đó sẽ có tab Tùy chọn, click vào tab này sẽ hiển thị các tùy chọn khác nhau.

Chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook

Bạn làm tương tự để chỉnh sửa các thông tin về Những nơi bạn sống, Thông tin cơ bản và liên hệ, Gia đình và các mối quan hệ, Chi tiết về bạn, Sự kiện trong đời.

Mong rằng phần này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Facebook.

Còn nhiều, rất nhiều thủ thuật Facebook hay khác có trên VietJack chờ bạn tìm hiểu. Mời bạn click chuột vào Trang sau hoặc tìm trên menu bên trái hoặc click chuột vào một trong các bài thủ thuật Facebook đã liệt kê bên dưới:

Các thủ thuật Facebook hay khác có trên VietJack:

Loạt bài hướng dẫn Thủ thuật Facebook của chúng tôi dựa trên trang: https://www.facebook.com/help/

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Thủ thuật Facebook, Học tiếng Anh, Các bài soạn văn cấp 2, cấp 3, Java, C, C++, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile ... mới nhất của chúng tôi.