Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 1 trang 116 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 1 trang 116 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 1 trang 116.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 1 trang 116 - Explore Our World 3 Cánh diều

Lesson 1

1 (trang 116 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look and listen. Repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 1 trang 116 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

A head: đầu

An arm: cánh tay

A hand: tay

A leg: Chân

2 (trang 116 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Listen and point. Say. (Nghe, chỉ vào tranh và nói các từ)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 1 trang 116 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Học sinh tự thực hành

3 (trang 116 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Say and do. ( Đọc và nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 1 trang 116 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Point to your head

Point to your arm

Point to your leg

Point to your hand

Hướng dẫn dịch

Chỉ vào đầu bạn

Chỉ vào cánh tay

Chỉ vào chân bạn

Chỉ vào tay bạn

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác