Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 11 trang 126 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 11 trang 126 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 11 trang 126.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 11 trang 126 - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 126 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Listen and read. (Nghe và đọc)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 11 trang 126 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Cậu có thể vẽ một con quái vật không?

Có, tớ có thể. Nhìn kìa! Đây là con quái vật của tớ

Oh, anh ấy có một mắt. Cái mắt này thì lớn.

Và anh ấy có bốn chân. Cái chân thì ngắn

Con quái vật này có thể chạy được không?

Có. Nó có thể chạy và nhảy. Nó không thể bay

2 (trang 126 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Read and circle. (Đọc và khoanh tròn đáp án đúng)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 11 trang 126 | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Quảng cáo

1-a

2-b

3-a

Hướng dẫn dịch

1. Con quái vật có một mắt

2. Nó có chân ngắn

3. Con quái vật có thể nhảy

3 (trang 126 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Draw your monster. Ask and answer. ( Vẽ con quái vật của bạn. Hỏi và trả lời)

1. Can your monster run?

2. Can your monster jump?

3. Can your monster fly?

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Học sinh tự thực hành

Hướng dẫn dịch

1. Con quái vật của cậu có thể nhảy không?

2. Con quái vật của cậu có thể nhảy không?

3. Con quái vật có thể bay không?

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác