Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 10 trang 125 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 10 trang 125 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 10 trang 125.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 10 trang 125 - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 124 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Listen and repeat. (Nghe và kiểm tra lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 10 trang 125 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Học sinh tự thực hành

2 (trang 125 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Listen and chant. (Nghe và nói lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 10 trang 125 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Tai, tai. Di chuyển đổi tai

Tai, tai. Di chuyển đổi tai

Bạn có thể di chuyển tai không?

Không, tớ không thể

Tóc, tóc. Di chuyển tóc

Tóc, tóc. Di chuyển tóc

Bạn có thể di chuyển tóc không?

Có, tớ có thể

3 (trang 125 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Play the game: Read my lips. (Chơi trò chơi: Read my lips)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 10 trang 125 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Học sinh tự thực hành

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác