Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 9 trang 124 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 9 trang 124 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 9 trang 124.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 9 trang 124 - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 124 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Listen and repeat. (Nghe và đọc lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 9 trang 124 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Học sinh tự thực hành

2 (trang 124 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Listen and sing. (Nghe và hát theo)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 9 trang 124 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Cơ thể của mình, cơ thể của mình.

Chuyển động cơ thể thật vui

Cơ thể của mình, cơ thể của mình.

Bạn có thể nhảy với tớ không?

Miệng, miệng. Di chuyển miệng

Miệng, miệng. Di chuyển miệng

Miệng, miệng. Di chuyển miệng

Bạn có thể hát với tớ không?

3 (trang 124 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Say. Circle the odd one out. (Nói. Khoanh từ khác loại)

1. pen move sun

2. map move train

Đáp án

Quảng cáo

1. move

2. train

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác