Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 6 trang 121 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 6 trang 121 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 6 trang 121.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 6 trang 121 - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 121 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look and listen. Repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 6 trang 121 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Run: chạy

Jump: nhảy

Fly: bay

Walk: đi bộ

2 (trang 121 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Point and say. (Chỉ vào tranh và nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 6 trang 121 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Học sinh tự thực hành

3 (trang 121 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Role-play. (Đóng kịch)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 6 trang 121 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Number 1: I’m Polly. I’m a bird. Fly with me

Number 2: I’m Mia. I’m a monkey. Run with me

Number 3: I’m Eddie. I’m an elephant. Walk with me

Number 4: I’m Freddie. I’m a frog. Jump with me

Hướng dẫn dịch

Số 1: Tớ là Polly. Tớ là một con chim. Bay với tớ

Số 2: Tớ là Mia. Tớ là một con khỉ. Chạy với tớ

Số 3: Tớ là Eddie. Tớ là một con voi. Đi bộ với tớ

Số 4: Tớ là Freddie. Tớ là một con ếch. Nhảy với tớ

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác