Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 2 trang 117 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 2 trang 117 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 2 trang 117.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 2 trang 117 - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 117 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look and listen. Repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 2 trang 117 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

An ear: tai

An mouth: miệng

Hair: tóc

An eye: mắt

A nose: mũi

2 (trang 117 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Listen and point. Say. (Nghe, chỉ vào tranh và nói các từ)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 2 trang 117 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Học sinh tự thực hành

3 (trang 117 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Say and draw. (Nói và vẽ)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 2 trang 117 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Học sinh tự thành

Hướng dẫn dịch

Vẽ một chiếc mắt to

Tô màu xanh

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác