Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 3 trang 118 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 3 trang 118 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 3 trang 118.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 3 trang 118 - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 118 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look and listen. Repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 3 trang 118 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Mia: Đây là tay tớ. Kia là tay của chúng ta

Fredie: Tay của chúng ta thì nhỏ

2 (trang 118 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look. Listen and check. (Nhìn tranh. Nghe và kiểm tra)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 3 trang 118 | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Quảng cáo

Đang cập nhật

3 (trang 118 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Draw. Say and point. (Vẽ. Nói và chỉ)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 3 trang 118 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Học sinh tự thực hành

Hướng dẫn dịch

Đây là chân của tớ

Đây

Chính xác

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác