Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 Lesson 1 (trang 24, 25) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 14 lớp 4 Lesson 1 (trang 24, 25) trong Unit 14: Daily activities Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 Lesson 1 (trang 24, 25) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 Lesson 1 (trang 24, 25) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Sở thích của bạn là gì, Mai?

- Tôi thích xem ti vi.

b.

- Bạn xem ti vi khi nào?

- Tôi xem ti vi vào buổi tối.

Quảng cáo

2 (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 Lesson 1 (trang 24, 25) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

a. When do you watch TV? - I watch TV in the morning.

b. When do you watch TV? - I watch TV at noon.

c. When do you watch TV? - I watch TV in the afternoon.

d. When do you watch TV? - I watch TV in the evening.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

a. Khi nào bạn xem truyền hình? - Tôi xem TV vào buổi sáng.

b. Khi nào bạn xem truyền hình? - Tôi xem TV vào buổi trưa.

c. Khi nào bạn xem truyền hình? - Tôi xem TV vào buổi chiều.

d. Khi nào bạn xem truyền hình? - Tôi xem tivi vào buổi tối.

3 (trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s talk. (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 Lesson 1 (trang 24, 25) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

- When do you watch TV?

- I watch TV at noon.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

- Khi nào bạn xem truyền hình?

- Tôi xem TV vào buổi trưa.

4 (trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and tick or cross. (Nghe và tích V hoặc đánh dấu X.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 Lesson 1 (trang 24, 25) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. X

2. V

3. X

4. X

Nội dung bài nghe:

1. A: When do you watch TV?

B: In the evening.

2. A: When do you read books?

B: In the afternoon.

3. A: When do you watch TV?

B: At noon.

4. A: When do you read books?

B: In the morning.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Khi nào bạn xem TV?

B: Vào buổi tối.

2. A: Bạn đọc sách khi nào?

B: Vào buổi chiều.

3. A: Khi nào bạn xem TV?

B: Vào buổi trưa.

4. A: Khi nào bạn đọc sách?

B: Vào buổi sáng.

5 (trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 Lesson 1 (trang 24, 25) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. A: When do you watch TV? - B: In the evening.

2. A: When do you do housework? - B: In the afternoon.

3. A: When do you listen to music? - B: At noon.

4. A: When do you read books? - B: In the morning.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Khi nào bạn xem TV? - B: Vào buổi tối.

2. A: Khi nào bạn làm việc nhà? - B: Vào buổi chiều.

3. A: Bạn nghe nhạc khi nào? - B: Vào buổi trưa.

4. A: Khi nào bạn đọc sách? - B: Vào buổi sáng.

6 (trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s sing (Hãy hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 Lesson 1 (trang 24, 25) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

Khi nào bạn xem TV và đọc sách?

Khi nào bạn xem truyền hình?

Tôi xem TV vào buổi chiều.

Bạn đọc sách khi nào?

Tôi đọc sách vào buổi tối.

Khi nào bạn xem truyền hình?

Tôi xem TV vào buổi trưa.

Bạn đọc sách khi nào?

Tôi đọc sách vào buổi sáng.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14: Daily activities hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-14-what-does-he-look-like.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên