Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 Lesson 2 (trang 26, 27) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 14 lớp 4 Lesson 2 (trang 26, 27) trong Unit 14: Daily activities Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 Lesson 2 (trang 26, 27) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 Lesson 2 (trang 26, 27) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Bạn làm gì vào mỗi chủ nhật Linh?

- Tôi làm việc nhà.

b.

- Bạn làm gì vào buổi sáng?

- Tôi lau nhà.

Quảng cáo

2 (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 Lesson 2 (trang 26, 27) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

a. What do you do in the morning? - I wash the clothes.

b. What do you do in the morning? - I clean the floor.

c. What do you do in the morning? - I help with the cooking.

d. What do you do in the morning? - I wash the dishes.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn làm gì vào buổi sáng? - Tôi giặt quần áo.

b. Bạn làm gì vào buổi sáng? - Tôi lau sàn.

c. Bạn làm gì vào buổi sáng? - Tôi giúp nấu ăn.

d. Bạn làm gì vào buổi sáng? - Tôi rửa bát.

3 (trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s talk. (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 Lesson 2 (trang 26, 27) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

- What do you do in the morning?

- I help with the cooking.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

- Bạn làm gì vào buổi sáng?

- Tôi giúp nấu ăn.

4 (trang 27 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and number. (Nghe và điền số.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 Lesson 2 (trang 26, 27) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. c

2. a

3. d

4. b

Nội dung bài nghe:

1. A: What do you do in the morning?

B: I wash my clothes.

2. A: What do you do at noon?

B: I wash the dishes.

3. A: What do you do in the afternoon?

B: I clean the floor.

4. A: What do you do in the evening?

B: I help my mum with the cooking.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Bạn làm gì vào buổi sáng?

B: Tôi giặt quần áo của tôi.

2. A: Buổi trưa bạn làm gì?

B: Tôi rửa bát.

3. A: Bạn làm gì vào buổi chiều?

B: Tôi lau sàn nhà.

4. A: Bạn làm gì vào buổi tối?

B: Tôi giúp mẹ nấu ăn.

5 (trang 27 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 Lesson 2 (trang 26, 27) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1.

A: What do you do in the morning?

B: I wash my clothes.

A:What do you do at noon?

B: I wash the dishes.

2.

A: What do you do in the afternoon?

B: I help my mum with the cooking.

A: And in the evening, what do you do?

B: We watch TV together.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Bạn làm gì vào buổi sáng?

B: Tôi giặt quần áo của tôi.

A: Bạn làm gì vào buổi trưa?

B: Tôi rửa bát.

2.

A: Bạn làm gì vào buổi chiều?

B: Tôi giúp mẹ nấu ăn.

A: Và vào buổi tối, bạn làm gì?

B: Chúng tôi cùng nhau xem TV.

6 (trang 27 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s play. (Hãy chơi.)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 Lesson 2 (trang 26, 27) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14: Daily activities hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-14-what-does-he-look-like.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên