Tiếng anh lớp 4 Unit 8 Lesson 1 trang 52 - 53 Tập 1 hay nhấtUnit 8: What subjects do you have today?

Tiếng anh lớp 4 Unit 8 Lesson 1 trang 52 - 53 Tập 1 hay nhất

Video giải Tiếng Anh 4 Unit 8 What subjects do you have today? - Lesson 1 - Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Quảng cáo

Bài nghe:

a) What day is it today, Tom?

It's Monday.

b) Do you have Maths today?

Yes, I do.

c) What subjects do you have today?

I have Vietnamese, Maths and English.

d) Oh, we're late for school!

Let's run!

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

a) Hôm nay là thứ mấy vậy Tom?

Nó là thứ Hai.

b) Hôm nay bạn có môn Toán không?

Vâng, tôi có.

c) Hôm nay bạn có những môn học gì?

Tôi có môn Tiếng Việt Toán và Tiếng Anh.

d) Oh, chúng ta trễ học rồi!

Chúng ta cùng chạy đi!

2. Point and say. (Chỉ và nói.)

a) What subjects do you have today?

I have Maths.

Quảng cáo

b) What subjects do you have today?

I have Science.

c) What subjects do you have today?

I have IT.

d) What subjects do you have today?

I have Vietnamese.

e) What subjects do you have today?

I have Art.

f) What subjects do you have today?

I have Music.

Hướng dẫn dịch:

a) Hôm nay bạn có môn học gì?

Tôi có môn Toán.

b) Hôm nay bạn có môn học gì?

Tôi có môn Khoa học.

Quảng cáo

c) Hôm nay bạn có môn học gì?

Tôi có môn Tin học.

d) Hôm nay bạn có môn học gì?

Tôi có môn Tiếng Việt.

e) Hôm nay bạn có môn học gì?

Tôi có môn Mĩ thuật.

f) Hôm nay bạn có môn học gì?

Tôi có môn Âm nhạc.

3. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu tick.)

Bài nghe:

1. a 2. a 3. c

Bài nghe:

1.

Mai: What day is it today, Nam?

Nam: It's Tuesday.

Mai: What subjects do you have today?

Nam: I have Vietnamese, Art and Maths.

2.

Linda: Do you have Maths today, Phong?

Phong: Yes, I do.

Linda: What about Science?

Phong: I don't have Science. But I have Music and English.

3.

Linda: What day is it today?

Mai: It's Thursday.

Linda: What subjects do you have today, Mai?

Mai: I have English, Vietnamese and IT.

Hướng dẫn dịch:

1.

Mai: Hôm nay là thứ mấy, Nam?

Nam: Thứ ba.

Mai: Hôm nay bạn có môn học gì?

Nam: Tôi có tiếng Việt, Mĩ thuật và Toán.

2.

Linda: Hôm nay bạn có Toán không?

Phong: Vâng, tôi có.

Linda: Thế còn Khoa học thì sao?

Phong: Tôi không có Khoa học. Nhưng tôi có Âm nhạc và tiếng Anh.

3.

Linda: Hôm nay là thứ mấy vậy?

Mai: Thứ năm.

Linda: Hôm nay bạn có những môn học gì, Mai?

Mai: Tôi có tiếng Anh, tiếng Việt và Tin học.

4. Look and write. (Nhìn và viết.)

1. Today is Monday.

He has Vietnamese, Science and English.

2. Today is Wednesday.

She has Maths, IT and Music.

3. Today is Friday.

They has Maths, Science and Art.

Hướng dẫn dịch:

1. Hôm nay là thứ Hai.

Cậu ấy có môn Tiếng Việt, Khoa học và Tiếng Anh.

2. Hôm nay là thứ Hai.

Cô ấy có môn Toán, Tin học và Âm nhạc.

3. Hôm này là thứ Sáu.

Họ có môn Toán, Khoa học và Mĩ thuật.

5. Let's sing. (Chúng ta cùng hát.)

Bài nghe:

What day is it today?

It's Monday. It's Monday.

What subjects do you have?

I have Maths and Art and English. But we're late, we're late!

We're late for school. Let's run!

We're late. We're late.

We're late for school. Let's run!

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay là thứ mấy?

Hôm nay là thứ Hai. Hôm nay là thứ Hai.

Bạn có môn học gì?

Tôi có môn Toán, Mĩ thuật và Tiếng Anh.

Nhưng chúng ta trễ, chúng ta trễ!

Chúng ta trễ học. Nào cùng chạy thôi!

Chúng ta trễ. Chúng ta trễ!

Chúng ta trễ học. Nào cùng chạy thôi!

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-what-subjects-do-you-have-today.jsp