Tiếng anh lớp 4 Unit 8 Lesson 2 trang 54 - 55 Tập 1 hay nhấtUnit 8: What subjects do you have today?

Tiếng anh lớp 4 Unit 8 Lesson 2 trang 54 - 55 Tập 1 hay nhất

Video giải Tiếng Anh 4 Unit 8 What subjects do you have today? - Lesson 2 - Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Quảng cáo

Bài nghe:

a) What are you doing, Nam?

I'm studying for my English lesson.

b) When do you have English?

I have it on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays.

c) What about you?

I have it on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Fridays.

d) Who's your English teacher?

It's Miss Hien.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

a) Bạn đang làm gì vậy Nam?

Mình đang học bài tiếng Anh của mình.

b) Khi nào bạn có môn Tiếng Anh?

Mình có nó vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu.

c) Còn bạn thì sao?

Mình có nó vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và thứ Sáu.

d) Ai là giáo viên môn Tiếng Anh của bạn?

Đó là cô Hiền.

2. Point and say. (Chỉ và nói.)

Quảng cáo

Bài nghe:

• When do you have Science, Sam?

I have it on Mondays and Thursdays.

• When do you have Science, Fred?

I have it on Tuesdays and Wednesdays.

Hướng dẫn dịch:

Khi nào bạn có môn Khoa học vậy Sam?

Mình có nó vào các ngày thứ Hai và thứ Năm.

Khi nào bạn có môn Khoa học vậy Fred?

Mình có nó vào các ngày thứ Ba và thứ Tư.

3. Let's talk. (Cùng nói chuyện.)

What subjects do you have?

When do you have…?

Who's your... teacher?

4. Listen and number. (Nghe và đánh số.)

Quảng cáo

Bài nghe:

a. 3 b. 4 c. 1 d. 2

1.

A: What day is it today?

B: It's Monday.

A: We have PE today.

B: Yes, we have it on Mondays and Wednesdays.

2.

A: When do you have PE?

B: I have it on Wednesdays and Thursdays.

A: Today is Thursday. So we have PE today, right?

B: That's right.

3.

A: When do you have PE?

B: I have it on Tuesdays and Thursdays.

A: Today is Thursdays. So we have PE today.

B: That's right.

4.

A: When do you have PE?

B: I have it on Tuesdays and Fridays. What about you?

A: Me too.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Hôm nay là thứ mấy?

B: Hôm thứ Hai.

A: Hôm nay chúng ta có thể dục.

B: Vâng, chúng ta có nó vào thứ Hai và thứ Tư.

2.

A: Khi nào bạn có thể dục?

B: Tôi có nó vào thứ Tư và thứ Năm.

A: Hôm nay là thứ năm. Vì vậy, chúng ta có thể dục ngày hôm nay, phải không?

B: Đúng vậy.

3.

A: Khi nào bạn có thể dục?

B: Tôi có nó vào thứ Ba và thứ Năm.

A: Hôm nay là thứ Năm. Vì vậy, chúng ta có PE ngày hôm nay.

B: Đúng vậy.

4.

A: Khi nào bạn có thể dục?

B: Tôi có nó vào thứ Ba và thứ Sáu. Thế còn bạn?

A: Tôi cũng thế.

5. Look and write. (Nhìn và viết.)

Today is Tuesday.

I have English today.

Tomorrow is Wednesday.

I have English on Wednesdays, too.

When do you have English?

Hướng dẫn dịch:

Hôm này là thứ Ba.

Tôi có môn Tiếng Anh hôm nay.

Ngày mai là thứ Tư.

Tôi cũng có môn Tiếng Anh vào các ngày thứ Tư.

Khi nào bạn có môn Tiếng Anh?

6. Let's play. (Chúng ta cùng chơi.)

1. Science

2. Music

3. English

4. Vietnamese

5. Maths

Hướng dẫn dịch:

1. Khoa học

2. Âm nhạc

3. Tiếng Anh

4. Tiếng Việt

5. Toán

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-what-subjects-do-you-have-today.jsp