Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 Lesson 2 (trang 58, 59) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 8 lớp 4 Lesson 2 (trang 58, 59) trong Unit 8: My favourite subjects Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 Lesson 2 (trang 58, 59) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 Lesson 2 (trang 58, 59) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Môn học yêu thích của bạn là gì?

- Đó là tiếng Anh.

b.

- Tại sao bạn thích tiếng Anh?

- Bởi vì mình muốn trở thành giáo viên tiếng Anh.

Quảng cáo

2 (trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 Lesson 2 (trang 58, 59) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

a. English / an English teacher

b. music / a singer

c. art / a painter

d. maths / a maths teacher

Nội dung bài nghe:

a. A: Why do you like English?

    B: Because I want to be an English teacher.

Quảng cáo

b. A: Why do you like music?

    B: Because I want to be a singer.

c. A: Why do you like art?

    B: Because I want to be a painter.

d. A: Why do you like maths?

    B: Because I want to be a maths teacher.

Hướng dẫn dịch:

a. A: Tại sao bạn thích tiếng Anh?

  B: Bởi vì tớ muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh.

b. A: Tại sao bạn thích âm nhạc?

    B: Bởi vì tớ muốn trở thành ca sĩ.

c. A: Tại sao bạn thích mĩ thuật?

    B: Bởi vì tớ muốn trở thành một họa sĩ.

Quảng cáo

d. A: Tại sao bạn thích toán?

    B: Bởi vì tớ muốn trở thành một giáo viên dạy toán.

3 (trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s talk (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 Lesson 2 (trang 58, 59) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

A: Why do you like art?

B: Because I want to be a painter.

Hướng dẫn dịch:

A: Tại sao bạn thích mĩ thuật?

B: Bởi vì tớ muốn trở thành một họa sĩ.

4 (trang 59 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and number (nghe và đánh số)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 Lesson 2 (trang 58, 59) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. b

2. d

3. a

4. c

Nội dung bài nghe:

1. A: Why do you like art?

    B: Because I want to be a painter.

 2. A: Why do you like maths?

     B: Because I want to be a maths teacher.

3. A: Why do you like music?

    B: Because I want to be a singer.

4. A: Why do you like English?

    B: Because I want to be an English teacher.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Tại sao bạn thích mĩ thuật?

    B: Bởi vì tớ muốn trở thành một họa sĩ.

 2. A: Tại sao bạn thích toán?

     B: Bởi vì tớ muốn trở thành một giáo viên dạy toán.

3. A: Tại sao bạn thích âm nhạc?

    B: Bởi vì tớ muốn trở thành ca sĩ.

4. A: Tại sao bạn thích tiếng Anh?

    B: Bởi vì tớ muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh.

5 (trang 59 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 Lesson 2 (trang 58, 59) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. Why – painter

2. subject – Because – music

Hướng dẫn dịch:

1. A: Môn học yêu thích của bạn là gì?

    B: Đó là mĩ thuật. Mình thích nó

    A: Môn học yêu thích của mĩ thuật?

    B: Bởi vì mình muốn trở thành một họa sĩ.

2. A: Mình thích tin học. Nó là môn học yêu thích của mình.

    B: Môn học yêu thích của nó?

    A: Bởi vì mình muốn trở thành một giáo viên tin học. Còn bạn?

    B: Môn học yêu thích của mình là âm nhạc. Mình muốn trở thành một ca sĩ.

6 (trang 59 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s play (Hãy chơi)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 Lesson 2 (trang 58, 59) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 8: My favourite subjects hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-what-subjects-do-you-have-today.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên